Alternatieve therapieën – Functionele energie

 Alternative Therapies

 

1. Inleiding over een vergelijkende studie van alternatieve therapieën op het level van functionele energie

InIn dit artikel, vergelijken we de verschillende alternatieve therapieën op het level van functionele energie. Maar laten we eerst proberen te begrijpen wat we hiermee bedoelen.

Alles dat er in het Universum gebeurt, zowel tastbaar of ontastbaar (subtiel), vereist een zekere vorm van energie. De energie in het Universum bestaat uit 3 types – Energie van Absolute Wil (Ichha-shakti), Enegie van Absolute Actie (Kriya-shakti) en de Energie van Absolute Kennis (Dnyan-shakti). De aansluitende subtiele-energieën in ons zijn Energie van sattvik Geest (Manah-shakti), Energie van sattvik Intellect (Atma-shakti) en Energie van sattvik Ego (Chit-shakti). Kortom, het verlangen voor al onze handelingen wordt opgeladen en geactiveerd door de Energie van Absolute Wil. De Energie van Absolute Actie is vereist voor de daadwerkelijke handelingen. De Energie van Absolute Kennis bestaat voor de functionering van de spirituele oorzaak-effect relatie achter de handelingen.

Laten we een voorbeeld aanhalen om dit allemaal beter te kunnen begrijpen.

Ryan is achter zijn bureau aan het werk met een belangrijke document. Plotseling krijgt hij het gevoel om een wandeling te gaan maken. Hij gaat naar buiten en ontmoet per toeval een oude schoolvriend die gewoon door de stad heen reisde. Hij geeft Ryan informatie over zijn vervreemde broer.

Nou, in het bovenstaande incident:

  • Het verlangen om een wandeling te gaan maken wordt aangespoord door de Energie van Absolute Wil.

  • De eigenlijke handeling van de wandeling wordt aangewakkerd door de Energie van Absolute Actie.

  • Dan is er de oorzaak-effect relatie.

De oorzaak van dat Ryan naar buiten gaat is duidelijk vanwege zijn verlangen voor een wandeling. Maar, dat is wat we begrijpen met onze intellect. Vanuit het diepste, subtiele oftewel spirituele level kan het wellicht iets anders zijn. In deze voorbeeld, was Ryan voorbestemd om deze vriend van hem te ontmoeten en daarmee de condities van zijn broer te weten te komen. Deze diepste level is bekend als de spirituele oorzaak-effect relatie. De Energie van Absolute Kennis wakkert de spirituele oorzaak-effect relatie aan.

De Energie van Absolute Wil is het meest inferieure en de Energie van Absolute Kennis is het meest superieure van de 3 energieën. Laten we eens kijken welke energie iedere van de alternatieve therapieën bekrachtigd. Dit zal ons ook een idee geven van hun diepte van actie. Hoe hoger de gebruikte energie, hoe dieper de actie en hoe hoger het voordeel voor de patiënt.

2. Allopathie

Allopathy

 

Deze therapie functioneert op het level van de Energie van Absolute Wil.

 

 

 

 

3. Yunani (Unani) medicatie

Yunani (Unani) Medicine

 

Deze therapie functioneert ook op het level van de Energie van Absolute Wil.

 

 

 

 

4. Acupressuur

Acupressure

 

Deze therapie functioneert op het level van de Energie van Absolute Wil en de Energie van Absolute Actie. Dit betekent dat het voornamelijk functioneert op het level van de Energie van Absolute Wil en tot een mindere mate op het level van de Energie van Absolute Actie. Dus is het level van actie van deze therapie hoger dan de twee eerdere therapieën.

 

 

 

5. Mudra

Mudras

 

Deze therapie functioneert op het level de Energie van Absolute Actie en de Energie van Absolute Wil. Dit betekent dat de actie zich voornamelijk op het level van de Energie van Absolute Actie bevindt. Aldus is deze therapie superieur aan Acupressure therapie.

 

 

 

 

6. Homeopathie

Homeopathy

 

Deze therapie functioneert ook op het level van de Energie van Absolute Wil.

 

 

 

 

7. Ayurveda

Ayurveda

 

Deze therapie functioneert op het level van de Energie van Absolute Actie. Dus bevindt de actie ervan zich op het meest superieure level. Aldus is het voordeel van deze therapie het hoogste tussen de voorgemelde alternatieve therapieen.