Alternatieve therapieën – Level van actie

Alternative Therapies

 

1. Inleiding over een vergelijkende studie van alternatieve therapieën op het level van actie

Hier vergelijken we de maximale mogelijke diepte op welke iedere van de therapieën kan functioneren. De therapieën zijn in opklimmende wijze uiteengezet op basis van de diepte van actie. Iedere opvolgende therapie functioneert op al de levels van de vorige therapie, als aanvulling op de nieuwe handeling zoals benoemd voor die therapie. Dit betekent dat Allopathie alleen op het grofstoffelijke lichaam functioneert. Yunani medicatie op het fysieke lichaam zowel als op de energie-stroom in het fysieke lichaam, enzovoort. Dus, functioneert Ayurveda op het fysieke lichaam, het subtiele lichaam (linga-deha), zowel als op een subtielere level, oftewel op het level van de ruimtes tussen de organen en cellen. Hoe dieper het level van actie, hoe uitvoeriger en effectiever de therapie is. Hierbeneden volgt een strategische weergave van waar we uit bestaan en de relatie tussen het fysieke en subtiele lichaam.

subtle body

2. Allopathie

Allopathy Deze therapie functioneert op het level van het fysieke lichaam: Dit betekent dat:

  • Op een belettende of geneeskrachtige level, wordt Allopathie gericht op de oorzaak van de ziekte maar beperkt tot het fysieke lichaam. Aldus, kunnen psychosomatische ziekten die een geassocieerde oorzaak hebben dat dieper gaat dan het fysieke lichaam, bijvoorbeeld in de geest, zoals hartziekten en maagzweren, niet uitvoerig en volledig genezen worden door Allopathie.

  • Omdat de therapie gericht is op het fysieke lichaam, oftewel het meest grofstoffelijke soort lichaam van al onze lichamen, behandelt het niet het effect dat de ziekte heeft op subtielere lichamen, zoals het verstand. Dit is omdat actie gericht op een grofstoffelijke lichaam de ziekte in subtielere lichamen niet kan genezen. Maar, een actie gericht op een subtielere lichaam kan de lichamen die grover in aard zijn wel aantasten.

 

3. Yunani (Unani) medicatie

Yunani (Unani) Medicine
Deze therapie, functioneert zowel op het fysieke lichaam als op de energie-stroom in het fysieke lichaam. De energie waar hier naar verwezen wordt is de natuurkundige of grofstoffelijke metabolische energie in het lichaam. Dus, Yunani medicatie functioneert op een diepere level dan Allopathie.  

 

4. Acupressuur

Accupressure
Deze therapie is gericht op de chetana in de energie-stroom van het fysieke lichaam. Chetana is dat aspect van Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) dat de functionering van lichaam en geest regeert. Omdat Acupressuur op een level voorbij natuurkundige energie functioneert, is de actie ervan zelfs nog dieper dan dat van Yunani medicatie. Maar, om de therapie daadwerkelijk op het chetana level uit te kunnen uitvoeren, moet de therapeut zeer deskundig zijn, ervaren zijn en de procedure met uiterste concentratie toe kunnen passen.

 

5. Mudras

Mudra
Deze therapie werkt door de energie-stroom in een zekere deel van het lichaam of set van organen, afhankelijk van waar de mudra naar wordt gericht, te activeren. Bijvoorbeeld, als we maagpijn ervaren en als de mudra gericht wordt op het punt van de aanwezige pijn, dan zal de energie-stroom in de maag geactiveerd worden. Maar, als de mudra gericht wordt op de Manipur-chakra (op de navel), dan wordt de energie-stroom in de organen gerelateerd aan deze chakra, oftewel het gehele voedingssysteem (slokdarm, maag, kleine en grote darm) zowel als het uitscheidingssysteem (nieren, urineleiders en blaas) geactiveerd. Yunani medicatie functioneert ook op het level van de energie-stroom in het lichaam; maar, mudra therapie wordt hogerop geplaatst omdat hetzelfde effect wordt verkregen zonder gebruik te hoeven maken van enige medicatie.

 

6. Homeopathie

Homeopathy
Deze therapie functioneert zowel op het grofstoffelijke lichaam samen met de energie-stroom als op het subtiele lichaam.

 

7. Ayurveda

Ayurveda
Deze antieke therapie functioneert op al de voorgemelde levels zowel als op een zelfs nog diepere en subtielere level, oftewel het level van ruimtes tussen de organen en cellen in.