Методи за заштита од уроци – кој метод треба да се примени

Методи за заштита од уроци – кој метод треба да се примени

Одберете метод врз основа на

А. Тежината на вознемирувањето

Благо вознемирување

Крупна морска сол и семе од синап

Умерено вознемирување

Крупна морска сол, семе од синап и суви лути пиперки

Тешко вознемирување

Само суви лути пиперки, кокос кој содржи млеко и стипса

Б. Достапност на супстанците кои се користат во методот

2. Колку често треба да го применувам истиот метод?

Ова зависи од тежината на вознемирувањето

Благо вознемирување

Еднаш неделно

Умерено вознемирување

Повеќе пати во текот на неделата, зависно од тежината на вознемирувањето

Тешко вознемирување

Секој ден до целосно ослободување од вознемирувањето

За подетално објаснување на уроците, ве молиме кликнете тука.