Слики на духови

Цртежи засновани на суптилното знаење на духови (демони, ѓаволи, негативни енергии, итн.) според видот и активноста

Во оваа секција, претставуваме цртежи засновани на суптилното знаење на духови според видот и активноста. Ова не се фотографии кои се снимени на филм. Постојат голем број на веб-сајтови кои се занимаваат со тој феномен. Овде претставуваме цртежи засновани на суптилно знаење кои се нацртани од страна на трагачите на SSRF, врз основа на она што тие всушност согледале преку нивното шесто сетило.

Можете да ги видите различните форми кои ги попримиле различните духови. Заедно со ова претставуваме и цртежи засновани на суптилното знаење на кои духовите се веќе во акција (инволвирани во различни активности) преку кои можеме да видиме како тие всушност му создаваат проблеми на човештвото.

Важна напомена: Ви препорачуваме да го прочитате написот “Што подразбираме под суптилен цртеж заснован на духовното знаење?

Цртежи засновани на суптилното знаење на духови (демони, ѓаволи, негативни енергии, итн.) според видот

ghost-sorcerer-sixth-region-hellghost-sorcerer-seventh-region-hellghost-sorcerer-fourth-region-hell


Цртежи засновани на суптилното знаење на духови (демони, ѓаволи, негативни енергии, итн.) според активноста

Дух кој ја презема контролата над состојба на умот на својата жртва предизвикувајќи депресија

ghost-creating-depressionghost-causing-depression


Различни начини на кои духовите предизвикуваат парализа (во сонот)

sleep-paralysis-ghost-pressing-bodysleep-paralysis-ghost-pressing-bodysleep-paralysis-completely-to-person


Дух кој извршува суптилно сексуално малтретирање додека неговата жртва спие

ghost-sexual-molestation


Вештерка го пресретнува протокот на мисли на својата жртва, и на жртвата и всадува различни сексуални мисли

ghost-excessive-sexual-thoughts