Цртежи засновани на суптилното знаење на духови (демони, ѓаволи, негативни енергии, итн.) според нивната активност

Дух кој ја превзема контролата над состојба на умот на својата жртва предизвикувајќи депресија

Цртеж 1 од 2
MKD_M_Drawings based on subtle-knowledge of ghosts  (demons, devils, negative energies, etc.) by Activit

Ова е цртеж заснован на суптилното знаење на Дерек, кој е опседнат од дух, онака како што е согледан од трагач на SSRF со високо развиено шесто сетило. Цртежот заснован на суптилното знаење покажува како духот го обвива Дерек со црна енергија која влијае на неговиот ум и интелект. Поради оваа опседнатост, Дерек имаше бројни проблеми како што се прекумерни сексуални мисли, неможност да одржи односи со другите, долготрајни периоди на депресија, самоубиствени мисли, земање дрога итн.

Ве молиме, прочитајте зошто постои заштитна рамка околу горе наведениот цртеж заснован на суптилното знаење на дух?