Цртежи засновани на суптилното знаење на духови (демони, ѓаволи, негативни енергии, итн.) според нивната активност

Дух кој ја превзема контролата над состојба на умот на својата жртва предизвикувајќи депресија

<< Претходен
Цртеж 2 од 2
MKD-Dep-Large

Овој цртеж заснован на суптилното знаење ја објасни вистнската, духовна причина за нејзината депресија, иако од надвор изгледаше дека се и оди од рака, бидејќи беше професионално успешна со кариерата во областа истражување и развој. Суптилната црна змија, вид на дух (демон, ѓавол, негативна енергија, итн.) кој ја опседнал Елизабета, ја држеше во нејзиниот силен стисок и ја имаше покриено со својата црна енергија. Ова ги предизвикуваше различните симптоми на нарушувања кој таа ги доживуваше како постојано отворената уста, болка во вратот, физичка исцрпеност, итн.

Ве молиме, прочитајте зошто постои заштитна рамка околу горе наведениот цртеж заснован на суптилното знаење на дух?