Цртежи засновани на суптилното знаење на видови духови (демони, ѓаволи, негативни енергии, итн.)

Цртеж 1 од 3
MKD-Ghost-type-1

Овој цртеж заснован на суптилното знаење го покажува суптилниот мантрик, дух од висок ред, кој ја вознемируваше Сујата, трагачка под водство на SSRF. На возраст од 19 години, додека била на поклоничко патување со нејзините родители, таа станала нервозна без некоја посебна причина. Кога влегла во храмот на Богот Дата, одеднаш почнала да вика и станала многу агресивна. И покрај тоа што била многу слаба, покажала супер човечка сила и требало повеќе до 10 луѓе за да можат да ја држат. Ве молиме, прочитајте зошто постои заштитна рамка околу горе наведениот цртеж заснован на суптилното знаење на дух?