Духовни причини за проблемите во животот

Повеќето од луѓето не се свесни за духовните фактори кои ја претставуваат вистинската причина за 80% од проблемите во животот од едноставна причина што тие се надвор од разбирањето на нашите пет сетила, умот и интелектот. Дали некој проблем има духовна причина и кои се неговите детали, можеме со сигурност да дознаеме само по пат на високо развино шесто сетило. Незнаењето за постоењето на духовната димензија и за тоа што е нејзината улога во нашите проблеми ќе ни помогне во обидите во потполност да ги надминеме проблемите. Во овој дел објаснуваме која е улогата на духовната димензија во нашите животни проблеми. Во посебни делови, подетално ги објаснуваме некои од најзначајните духовни корени за проблемите.

Написи во овој дел:

  1. Вовед во надминување на проблемите
  2. Поделба на причините кои претставуваат вистински корени на проблемите во животот
  3. Примери за површните и вистинските причини за проблемите во нашите животи
  4. Вистински духовни причини за проблемите во животот

Сродни написи

Што ќе му се случува на ова дете? Каде ќе го одведе животот? Како ќе ја користи својата слободна волја? Со кој ќе се венча? Преку кои проблеми ќе помине поради својата судбина?

Овој дел сигурно ќе ве заинтересира и ќе ви помогне да го разберете концептот на судбината, слободната волја и кармата.

Дали сте знаеле дека и вие имата проблеми кои се предизвикани од суптилните тела на преминатите предци?

Речиси на сите нас влијае овој вид на духовни причини за проблемите во животот независно од нашата раса, култура или социјалниот статус. Овој проблем може да се манифестира на многу различни начини во нашиот секојдневен живот.

Понекогаш се запрашаме, “Дали духовите навистина постојат?”

После повеќе од 10 години духовно истражување во оваа област одговорот е “ДА”. Овој дел овозможува детални научни информации за разните аспекти на духовите, од тоа како настануваат, како влијаат на нас, кој е под нивно влијание, суптилните слики на духовите итн. Духовите влијаат врз сите нас и се причина за многу проблеми во светот.

Сите имаме систем за проток на духовната енергија кој може да биде заспан или активен. Прекинот во токот на системот на духовната енергија може да предизвика симптоми како што се импотенција, болки во градите, енормно зголемување на апетитот, итн.