Основни причини за тешкотиите во нашите животи

Со цел да се надмине тешкотијата целосно, ние најпрво треба да ја разбереме вистинската причина за тешкотијата. Само кога правилна и целосна дијагноза е спроведена и која е поврзана со вистинската причина за тешкотијата, може да се даде соодветен лек.

Модерната наука смета дека причината за проблемот може да биде физичка или психолошка. Па оттука и ние ја бараме причината и лекот само во овие две области.

На пример:

  • Чешањето има физичка причина, и според тоа се третира соодветно со физички лекови.
  • Злоупотреба на наркотични средства се сфаќа како психолошки проблем, и се третира првенствено со психотерапија.

Но, постои и трета причина за нашите тешкотии во животот, а тоа е Духовната причина. Духовните вистински причини за тешкотиите, всушност влијаат на нашите животи во голема мера. Но, духовните причини неможе толку лесно да се разберат, бидејќи тие се надвор од разбирањето на модерната наука. Всушност, Светската здравствена организација (СЗО), предложи елаборирање на дефиницијата здравје како “позитивна состојба во физичката, менталната, социјалната и духовната димензија ”. Така официјално е утврдено дека, духовната благосостојба е исто така компонента која придонесува за нашето здравје. Сепак духовното истражување спроведено од страна на фондацијата за истражување заснована на духовната наука (SSRF), открива до колкава мера духовните фактори придонесуваат за нашата вкупна благосостојба.

Преку духовно истражување, се уверивме дека вистинските причини за проблемите во нашите животи во просек може да се поделат на 3 основни причини. Графиконот подолу ги покажува вистинските причини за проблемите во нашите животи.

1-MKD-Root-cause

Како што можете да видите од графиконот до 80% од нашите проблеми имаат свој корен во духовната димензија.

Ваков тип на проблеми може да се надминат само со духовни средства или преку:

  • Духовна пракса која ни помага да ја изградиме нашата целокупна духовна енергија, за да се избориме или да се изолираме од овие проблеми, или
  • Спроведување специфична мерка за духовно исцелување за да се надмине специфичен симптом предизвикан од некој фактор во духовната димензија.

На овој начин може да се решат проблемите кои имаат вистинска причина во духовната димензија, или ќе добиеме сила да ги издржиме.

Важно е да се забележи дека, секој даден физички симптом може да се однесува на вистинската причина во физичката, психолошката или духовната димензија, и дека тие не се взаемно исклучиви. Во едноставни услови, физичките симптоми може да имаат фактори кои придонесуваат, не само од физичката димензија, но тоа може да биде комбинација на физички и духовни, па дури и физички, духовни и психолошки фактори.

На пример, сликата подолу покажува како една жена доживеала силна болка во стомакот, чија причина лежи во сите три димензии:

2-MKD-Stomach-pain