Судбината е како облак кој постојано лебди над нашиот живот. Таа силно влијае на случувањата во нашиот живот, на одлуките кои ги донесуваме, со кој го минуваме животот. Сите главни случувања во животот како што се раѓањето, бракот, сериозните болести, несреќи и смртта судбински се предодредени. Судбината е вистинската духовна причина за проблемите во нашиот живот, а нејзиното влијание може да биде поништено само со вршење на духовна пракса.

Линкови од написите за судбината и законот на кармата (сметка на земање и давање)

1. Заштита од тешката судбина

 

Господинот Такар се спасил од тешката судбина на можна смрт во младоста, благодарејќи од придобивките на духовната пракса и милоста на неговиот возвишен духовен Учител. Прочитајте повеќе.