A spirituális kutatás alapelvei

Spirituális kutatás alapelvei

 

Tartalomjegyzék:

1. Különbségek a Modern Tudományok és a Spirituális Tudomány között

2. A spirituális kutatás alapelvei

2.1 A hagyományos mérő- és elemző eszközök használhatatlanok

2.2 Hatodik érzékkel vagy érzéken túli észleléssel (ESP) vizsgálandó

2.3 A spirituális dimenzió ugyanolyan szisztematikus és logikus, mint az anyagi világ

2.4 A megszerzett tudás kész formában érkezik az Egyetemes Elmétől és Intellektustól

2.5 A spirituális kutatás független helytől és időtől

2.6 Spirituálisan fejlett vezető irányítása alatt végzendő

 

1. Különbségek a Modern Tudományok és a Spirituális Tudomány között

 

 

Még mielőtt a kutatási módszerek különbségeit vizsgálnánk, előbb vizsgáljuk meg a különbségeket a modern tudományok és a spirituális tudományok között.

összehasonlítás a modern tudomány és spirituális tudomány között

 

^ A lap tetejére

2. A spirituális kutatás alapelvei

Az alábbiakban felsoroltuk a spirituális tudomány alapelveit, melyeket a későbbiekben részletesen megmagyarázunk:

1. A hagyományos mérő- és elemző eszközök használhatatlanok

2. Hatodik érzékkel vagy érzéken túli észleléssel (ESP) vizsgálandó

3. A spirituális dimenzió ugyanolyan szisztematikus és logikus, mint az anyagi világ

4. A megszerzett tudás kész formában érkezik az Egyetemes Elmétől és Intellektustól

5. A spirituális kutatás független helytől és időtől

6. Spirituálisan fejlett vezető irányítása alatt végzendő

 

2.1 A hagyományos mérő- és elemző eszközök használhatatlanok

Mikor valaki a szubtilis világot akarja tanulmányozni, nem használhatja a hagyományos mérő- és analizáló eszközöket. Úgy, ahogy a vonalzóval sem tudjuk valaki intelligenciáját lelmérni, úgy a fizikai, a pszichológiai vagy az intellektuális módszerek sem segítenek a spirituális dimenzió felfogásánál és kutatásánál. Ennek nagyon egyszerű az oka: a definíció szerint a spirituális világ az, ami túl van az öt érzékszervünk, az elménk és az intellektusunk felfogóképességén.

 

2.2 Hatodik érzékkel vagy érzéken túli észleléssel (ESP) vizsgálandó

A spirituális kutatás csak a fejlett hatodik érzékkel (ESP) végezhető.

Ahhoz vagyunk szokva, hogy a tudást az öt érzékszervünkön (a fül, a szem, az orr, a bőr és a nyelv), elménket és intellektusonkon keresztül szerezzük meg. Ez a hagyományos modern tudományok kutatási mintája. Azonban a spirituális dimenziónak csak a 2%-át foghatjuk fel az öt érzékszerv (fül, szem, orr, bőr, nyelv), elme és intelektus közvetítő eszközein át. A tudás többi 98%-a csak a szubtilis érzékszerveinkkel fogható fel. A szubtilis érzékünk népszerű neve a hatodik érzék vagyis az ESP (Extra Sensory Perception: érzéken túli észlelés). A spirituális kutatás csak magasan fejlett hatodik érzékkel (ESP) végezhető. Ahhoz, hogy a mindent felölelő Spiritualitás tudományos világát felfoghassuk, fejlesztenünk kell az öt szubtilis érzékszervünket, a szubtilis elménket és a szubtilis intellektusunkat.

 

Mi az, ami nem spirituális kutatás:

A következőkben képet adunk arról, hogy mi az, amit nem nevezhetünk spirituális kutatásnak:

  • Törekvés arra, hogy bebizonyítsuk a vallásos műtárgyak hitelességét radiokarbonos kormeghatározási technológiák segítségével.
  • Amikor a modern tudomány kutatási módszertanainak felhasználásával akarjuk megállapítani a kapcsolatot a spirituális gyakorlatok és a szociológiai- vagy a pszichológiai átalakulások között.
  • Amikor fejlett technológia segítségével akarjuk megállapítani, hogy valamely hely elátkozott-e.

Mindezekben az esetekben a spirituális birodalmat a modern tudományok segítségével akarjuk megmérni és felfogni. Ez tudományos kutatást jelent, nem pedig spirituális kutatást. A modern tudományok a spirituális birodalomra vonatkozó felmérési- és felfogóképessége olyan mértékben korlátozott, hogy veszélyezteti az elemzés pontosságát vagy hatásosságát. 

 

^ A lap tetejére

 

2.3 A spirituális dimenzió ugyanolyan szisztematikus és logikus, mint az anyagi világ

Például, mikor a modern tudomány az Sárgaság okait kutatta, arra a következtetésre jutott, hogy fertőzés az egyik oka. Mikor tovább kutattak, azt fedezték fel, hogy a fertőzés oka a Hepatitisz vírus. Továbbá azt tapasztalták, hogy különböző Hepatitisz vírus is létezik, úgy mint a Hepatitisz A, a Hepatitisz B, stb. Ezekben az esetekben a betegségek és problémák okainak egyre finomabb elemzését hajtották végre. De a mélyebb és a legmélyebb okokat csak a spirituálist tudomány, azaz a Spiritualitás segítségével kutathatjuk fel.

A spirituális kutatásunk folyamán azt tapasztaltuk, hogy a gondjaink gyökerében meghúzódó okok lehetnek vagy az anyagi világban, vagy a pszichológiai vagy pedig a spirituális birodalomban. Az életünk gondjainak alapokainak 80%-a a spirituális birodalomból ered. Gyakran, mikor valamilyen tragédiának vagyunk tanúi, hallhatjuk a következő idézetet: "Ez Isten akarata volt". Valójában a tragédiák – mint például a természeti katasztrófák, vagy a repülőgép szerencsétlenségek mögött meghúzódó alapokok elsősorban a spirituális birodalomban találhatók, de a tudatlanságunk miatt ezeket az "Isten akaratának" tulajdonítjuk. Ezen spirituális okokat bővebben kifejtettük „A problémák spirituális gyökerei” című fejezetben. 

 

2.4 A megszerzett tudás kész formában érkezik az Egyetemes Elmétől és Intellektustól

Még a legműveltebb ember tudása is korlátozott. Másfelől, Isten aki Mindentudó, mindenről és mindenkiről tud mindent. Ezért van, hogy az élet összes területéről, különböző nemzetiségekből származó emberek egy gondolkodás- vagy analízisbeli blokk utáni imádság hatására ihletet kapnak. Sokan tapasztalták csodával határos megmenekülésüket egy veszélyes vagy halálos balesettől egy ima hatására. Az Egyetemes Elme és Intellektus Isten elméje és intellektusa. Miután kifejlesztjük a hatodik érzékünket (ESP) a spirituális gyakorlat által, egy bizonyos ponton túl korlátlan hozzáféréssel rendelkezünk az Egyetemes Elméhez és Intellektushoz.

Ezen a honlapon bemutatott összes tudás az Egyetemes Elmétől és Intellektustól ered, amely általa megerősítésre is került.

 

2.5 A spirituális kutatás független helytől és időtől

Mivel az összes tudás az Egyetemes Elmétől és Intellektustól származik, nem kell utaznunk ahhoz, hogy kutatást végezhessük. Ezen felül a helytől és az időtől is független. Legyen szó egy bizonyos eseményről, ami évszázadokkal ezelőtt történt, vagy történjék bármi a jövőben, annak természete és közrejátszó körülményei mindezek ellenére mégis megállapíthatóak.

Ezért jelentek meg a következő cikkek, mint például: "Nostradamus életének spirituális kutatása" című. Mindkét cikk kivételes információkat ad valamiről, ami nincs kapcsolatban a jelen korszakkal vagy hellyel.

 

2.6 Spirituálisan fejlett vezető irányítása alatt végzendő

Talán a legfontosabb pont a spirituális kutatásban, hogy a csoport vezetéséhez egy spirituálisan magasan fejlett személy, mint egy Szent vagy egy Guru kell.

Egy skálán 0-100-ig, ha az Istennel való egyesülés 100% (mely a végcél minden spirituális úton), akkor az emberiség túlnyomó többségének a spirituális szintje a jelen korban 20-25%. Csak, amikor a spirituális gyakorlatok során eléri valaki a 70% feletti spirituális szintet, akkor lehet őt spirituális vezetőnek vagy Szentnek nevezni. Ezek a fejlett lények bepillanthatnak az Egyetemes Elmébe és Intellektusba, és biztosak lehetnek abban, hogy nincsenek félrevezetve szubtilis testek vagy lények által. Egyszerűen szólva, ha valaki eléri a Szent spirituális fokát, az olyan, mintha a spirituális fejlődésében elért volna egy magasabb szintet. Ez talán hasonlítható a Nobel díj elnyeréséhez a világi életben.