A spirituális kutatás módszertana

 

Tartalomjegyzék: 

1. A „modern tudomány” és a „spirituális tudomány” kutatási módszertana közötti különbség

2. A spirituális kutatás pontosságának ellenőrzése

2.1 A kutatás pontossága attól függ, hogy ki vezeti a spirituális kutatócsoportot

3. Hol végzik főként a spirituális kutatást?

4. Hogyan alkalmazhatunk százalékokat a spirituális jelenségekhez/tulajdonságokhoz?

5. Hogy lehet az, hogy más tanulmányok nem jutnak ugyanazokra a következtetésekre/eredményekre?

6. A spirituális kutatás módszertani előnyei

7. Összefoglaló

 

1. A „modern tudomány” és a „spirituális tudomány” kutatási módszertana közötti különbség

A fenti diagramon látható, hogy mikor a modern tudományokban kutatással foglalkozunk, általánosított lépéseket kell megtennünk ahhoz, hogy megerősítsük a nullhipotézist, vagy pedig elutasítsuk azt. Mivel a következtetés a hipotézistől függ, nem biztos, hogy az az igazságot fejezi ki. Figyelembe véve, hogy az emberek többségének nincs tudomása a spirituális dimenzió létezéséről, ezért elkerülhetetlen, hogy a legtöbb hipotézis nem is veszi figyelembe a gondok valódi, spirituális alapokait. A spirituális kutatásban, az Istenkeresők a hatodik érzékük segítségével kapják meg a válaszokat az Egyetemes Elméből és Intellektusból, mindössze egy egyszerű kérdésfeltevéssel, vagyis a hagyományos módszertanok sok lépése nélkül. Ami egyben azt is jelenti, hogy a válaszok magába foglalják az anyagi, pszichológiai és a spirituális birodalmat. Az "Igazság" szintje és pontossága egyenesen arányos a kutató Istenkereső spirituális szintjével.

De a legnagyobb különbség a két kutatás módszertana között éppen az idő, amivel a kutatással telik. Példa: Mondjuk, hogy meg akarjuk tudni, hogy melyik ország lakosai a legboldogabbak.

  • Amikor a modern kutatás módszertana szerint szeretnénk a kutatást végezni, akkor a fent említett lépéseket kellene követnünk. Statisztikai módszerekkel a lakosságról adatokat kellene gyűjtenünk, majd elemzünk, amely aztán több hétig is eltarthat. Ezek után is a hipotézist csak egy bizonyos fokig tudjuk tesztelni.
  • A spirituális kutatással csak meditálnunk kell ahhoz, hogy létrehozzuk a kapcsolatot az Egyetemes Elmével és Intellektussal, ami ellát bennünket ábrákkal. Azoknak az embereknek, akik 90%-os spirituális szint felett vannak, még meditálniuk sem kell. Ők szinte folyamatos kapcsolatban vannak az Egyetemes Elmével és Intellektussal (ami nem már, mint Isten Elméje és Intellektusa). Így az egész folyamat a spirituális kutatásban nem tart tovább néhány másodpercnél.

Megjegyzés: A spirituális kutatás módja elsőre talán túl egyszerűnek tűnhet (ti. kérdést intézni az Egyetemes Elméhez és Intellektushoz, majd pillanatokon belül választ kapni), ám a valóságban erre csak néhány ember képes. Ennek oka, hogy csak azok az emberek érhetik el ezt a képességet, akik már több, elmúlt életek során intenzív spirituális gyakorlatokat végeztek. Sikeresnek lenni a világi életben végeztek. Sikeresnek lenni a világi életben gyerekjáték ahhoz képest, hogy valaki elérje a 70%-os spirituális szintet.

Kérjük, tekintse meg cikkünket, mely képet ad a 70%-os spirituális szint fölötti Szentek és Guruk megosztásáról.

 

^ A lap tetejére

 

2. A spirituális kutatás pontosságának ellenőrzése

Az SSRF Istenkeresőinek bármilyen témában, egymástól függetlenül végzett és a hatodik érzékkel megszerzett tudása azonos. Az egyetlen eltérés a spirituális kutatást végző Istenkeresők elemzésében az információk mélysége, mely az istenkereső hatodik érzékétől függ.  Őszentsége Dr. Athavale igazol minden felfedezést, amit az istenkeresők jelentenek.

Például a részletek arról, hogy „pontosan mi is történik a spirituális dimenzióban, mikor egy megszállott egyént spirituális gyógymódokkal kezelnek”, valamennyi Istenkereső jelentésében azonosak. Az eltérés csak abban van, hogy ki áll a támadás mögött. Egy közepes hatodik érzékkel rendelkező Istenkereső megállapíthatja, hogy a támadást a pokol 3. szintjéről származó szellemek (démonok, negatív energiák, stb.) okozták. Azonban a magasabban fejlett hatodik érzékkel bíró Istenkereső beszámolhat nekünk a pokol 6. szintjén munkálkodó negatív lényről is, aki ugyanabban a támadásban a 3. szinten lévő szellemet látja el fekete energiával.

 

2.1 A kutatás pontossága attól függ, hogy ki vezeti a spirituális kutatócsoportot

Gyakran hallunk látnokokról és médiumokról, akik képesek betekinteni a spirituális dimenzióba. A misztikusok, médiumok és látnokok, akiknek a spirituális szintje alacsonyabb, mint 70%, a tudást a szubtilis testektől kapják. Általában ezeknek a szubtilis testeknek ugyanolyan a spirituális szintjük, mint a misztikusnak, médiumnak vagy látnoknak. Ez hatással van a fogadott tudás pontosságára és szintjére.

Ahhoz, hogy ezt a koncepciót jobban megértsük, vegyünk egy skálát 0-tól 100%-ig, ahol az intellektus által megérthető legalacsonyabb tudás az 1% és az Egyetemes Elméből és Intellektusból elérhető pedig a 100%. Egy 40%-os spirituális szinttel rendelkező személy általában a megfelelő spirituális színtű szubtilis testektől kap tudást – ti. 40%-ostól, így a tudás pontossága is 40%-os.

A fogadott tudás 70%-os spirituális szintig nagy valószínűséggel szellemektől (démonoktól, negatív energiáktól) származik, ennek megfelelően egy adag fekete energia kíséri azt. Akik a tudás terjesztésének ill. fogadásának eme szubtilis mechanizmusát nem ismerik, mit sem tudva erről az aspektusról, vakon feltételezhetik, hogy a fogadott tudás hiteles. Ha a tudás szubtilis testektől származik, nagy a valószínűsége, hogy a tudás részben vagy teljesen egészében téves. A szubtilis testek általában kezdetben adnak egy pár pontos információt, de csak azért, hogy bizalmat szerezzenek. Amint ezt elérik, változó mértékben folytatják a helyes, ill. helytelen vagy félrevezető információk átadását.

Még egy fontos tényező, amit figyelembe kell venni: a szubtilis testektől átvett tudás mindig fekete energia köpenybe van burkolva. Ez a fogadóra különféle súlyos hatással bír, úgymint romló egészség, pszichológiai gyengeség, homályos intellektus stb. Ám ez a folyamat csak fokozatos, úgyhogy a személy barátai és családja ne vegyék észre a „tüneteket”. Ha ez a tudás-befogadási folyamat folytatódik, lassan ez a személy tulajdonképpen báb lesz a szubtilis test (szellem) vagy negatív lények kezében. A szellem így potenciálisan alkalmazhatja a misztikust, médiumot vagy látnokot különböző célokra, megvalósítva saját érdekeit és terveit. 

 

^ A lap tetejére

A 70%-os spirituális szinttől, mikor a tudás már a pozitív szubtilis testektől érkezik, mint Szentektől és Bölcsektől a Mennyország fölötti régiókból, vagy az Egyetemes Elméből és Intellektusból, a tudás már nincs fekete energiába burkolva. Amikor valaki eléri a 70%-os spirituális szintet, Abszolút Tudást kezd fogadni az Egyetemes Elméből és Intellektusból. A szubtilis dimenzió negatív aspektusának – mint a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák stb.) létezése, démoni megszállottság, negatív lények általi támadások – megértésének több szintje létezik. Gyakran az emberek csak a jéghegy csúcsát képesek érzékelni. Csak egy 90%-os spirituális szint fölötti személy képes a spirituális dimenzió teljes spektrumát észlelni és felfogni.

Kérjük, tekintse meg idevágó cikkünket: A paranormális tevékenységek megtapasztalásának szintjei a hatodik érzék által.

Összefoglalva, csak egy spirituálisan fejlett, 70%-os spirituális szint felett lévő személy képes egy spirituális kutatócsoportot vezetni, mert csak ő képes megkülönböztetni, hogy a tudás szubtilis testektől, szellemektől vagy az Egyetemes Elméből és Intellektusból származik-e.

 

3. Hol végzik főként a spirituális kutatást?

A spirituális kutatás alapvetően azt jelenti, hogy (be)fogadjuk a Tudást Istentől. A spirituális dimenzióban való kutatást fejlett hatodik érzékkel (ESP) végzik, mély meditációs állapotban. Magasan fejlett hatodik érzékkel rendelkező Istenkeresőknek még arra sincs szükségük, hogy ülve meditáljanak, ők a tudást már egy átlagos állapotban, egy imán keresztül is megkaphatják.

A spirituális kutatás nincs kívül önmagunkon, vagyis nem laboratóriumokban vagy „terepen” végzik, mint a többi kutatást. Például, mikor azt akarjuk megállapítani, hogy egy ház megszállott-e, a kutató Istenkeresőnek nem kell a házat meglátogatnia ahhoz, hogy megkapja a választ. Onnan, ahol éppen tartózkodik a kutató szemály, pontosan megállapíthatja, hogy a házat mely szellem szállta meg és mi a megszállottságnak az oka. 

 

4. Hogyan alkalmazhatunk százalékokat a spirituális jelenségekhez/tulajdonságokhoz?

A spirituális kutatás tanulmányozása is ugyanolyan szisztematikus és logikus, mint az anyagi világé. Ezért is lehet százalékokat alkalmazni. Ezek a százalékok kész formátumban érkeznek az Egyetemes Elméből és Intellektusból, hatodik érzéken át, mély meditációs állapotban. Nem az általános kutatási módszereken keresztül kapták meg őket.

^ A lap tetejére

 

5. Hogy lehet az, hogy más tanulmányok nem jutnak ugyanazokra a következtetésekre/eredményekre?

Ezen a honlapon már említettük, hogy életünk gondjai és problémái mögött 80%-ban spirituális okok húzódnak.

A legtöbb kutatói tanulmány a spirituális dimenziót és annak hatásait a hagyományos módszerek felhasználásával próbálja kutatni. Ehhez képest az SSRF az aktivált hatodik érzék médiumát használja. Mikor valaki a spirituális dimenziót hagyományos módszerekkel tanulmányozza, az olyan mintha az 

intelligenciát vonalzóval akarná lemérni. Legjobb esetben is az efféle kutatás eredményei csak megerősítő jellegűek lehetnek, mintsem elsődleges kutatási források a spirituális birodalomban zajló jelenségek okairól. Amit az elme nem ismer, nem is tudja magának megmagyarázni. Az összes kutatás az SSRF-ben hatodik érzékkel vezérelt, így korlátlan, nem úgy, mint ahogyan a hagyományos kutatási módszerek, melyek lehetőségei korlátoltak. Eképp lehetséges, hogy a kutatási eredmények is határozottan különböznek.

Például, az egészségügyi tudományok a mellkasi fájdalmak tüneteinek 100%-át szívbetegségnek tulajdoníthatják, ha a röntgenkép és az EKG rendben van. A spirituális kutatás ezzel szemben a mellkasi fájdalom kiváltó okát pszichológiai szinten 10%-ra teheti, a többi 90%-ban pedig egy negatív szellemet tesz felelőssé, ami blokkolja a spirituális energiaáramlást a testben (Kundalini).

 

6. A spirituális kutatás módszertani előnyei

– Az emberiség tehetségének helyes használata: A modern tudományos kutatási módszertan sok személy tehetségét használja. Ha átállnánk a spirituális kutatásra, akkor ezek a tehetségek máshol sokkal hatékonyabban és termékenyebben lehetnének. (A helytelenül felhasznált tehetséges emberek ára, amivel a hagyományos, modern kutatásokat akadályozzák, több milliárd dollárba is kerülhetnek.)

– Pénz: A hagyományos kutatások milliárd dollárokba kerülhetnek. Ez nem lenne így, ha a spirituális kutatás módszereit használnák, ami által a válaszok azonnal átvehetőek.

– Idő: Néhány kutató egész életét áldozza egy meghatározott témakör kutatására. A spirituális kutatás segítségével a válaszok azonnal beszerezhetők. 

– A káros kutatás elkerülése: A hagyományos kutatás során sok nemkívánatos és akár káros kutatást is végeznek. Mivel a spirituális kutatás Istentől jön, így az nem lehet káros sem.

– Spirituális haszon: A hagyományos kutatásban a kutató egója megnő a "felfedezése vagy a feltalálása" miatt. A spirituális kutatás által az egó csökken, mert az érzésünk a következő: "Kérdésem volt, az Isten válaszolt rá". Ilyen módon, ahogy közelebb kerülünk Istenhez, nem csak a hitünk és az áhítatunk nő, hanem az életünk célja, az egó csökkentése, tulajdonképpen melléktermékként történik meg, mindenféle törekvés nélkül.

 

7. Összefoglalás

A spirituális kutatási képességünket fejleszteni lényegében azt jelenti, mint a szubtilis (finomrezgésű, érzékeny) érzékelési képességünket fejleszteni. Ahhoz, hogy ezt a tehetségünket fejleszthessük, spirituális gyakorlatokat kell végeznünk. Az SSRF-ben sok Istenkeresőnek van fejlett hatodik érzéke (ESP), amely a rendszeres spirituális gyakorlatuk által fejlődhetett ilyen szintre. A honlapon megjelent összes anyagra ezen hatodik érzék (ESP) által tettünk szert. Őszintén imádkozunk, hogy ez segítsen felnyitnyi a világ szemét a spirituális dimenzióra, és így az emberek megértsék az életüket befolyásoló, normálisnak mondható ill. a rendkívüli események mögött húzódó valódi okokat.

A spirituális kutatás az Istennel való kapcsolatot jelenti. Amikor kifejlett a hatodik érzékünk, azonnal betekintést nyerhetünk bármilyen témába, amiről tanulni vagy tudni szeretnénk.
 

 

 

– Mi a hatodik érzék?

Mi a spirituális szint?

– Mik a szellemek (kísértetek, démonok, negatív energiák)?

– A spirituális kutatás alapelvei 

– A modern kutatások hiábavalósága

 

A lap tetejére

vissza