1 A Spirituális Tudomány és a Spirituális Kutatás meghatározása

Mielőtt megnézzük a spirituális kutatás céljait, vizsgáljuk meg a következő definíciókat spirituális szempontból.

1.1 A "spirituális" jelentése

Az Oxford szótár a "spirituális"-t melléknévnek fogalmazza,

 • mint valamit, ami az emberi lélekkel kapcsolatos vagy befolyásolja azt, szemben az anyagi vagy a fizikai dolgokkal.

 • mint valamit, ami összefüggésben van a vallással, vagy vallási meggyőződéssel.

A Spirituális definíciója: A Spiritualitás Tudományos Kutatásáért Alapítvány (SSRF) a „Spirituális”-t úgy fogalmazza, mint valamit, ami túl van az öt érzékszervünk, az elménk (az érzéseink, érzelmeink és a vágyaink) és az intellektusunk (a döntéshozó gondolkodó képességünk és érvelésünk) határvonalán.
 

1.2 A Tudomány és a Spirituális tudomány

Az Oxfordi szótár szerint a szó "science" azaz "tudomány" a Latin "scientia" szóból ered és a "scire" szóból, mely jelentése "tudni". Főnévként a "tudományról" („science”) úgy fogalmaz,

 • mint intellektuális és gyakorlatias aktivitást, ami magába foglalja az anyagi- és a természeti világ szerkezetének és magatartásának módszeres tanulmányozását megfigyeléseken és kísérletezéseken keresztül.

 • mint szisztematikusan felépített tudást, bármilyen témáról.

A tudomány definíciója: A Spiritual Science Research Foundation (SSRF), a fenti definíció mellé a „tudomány" határát kibővíti az anyagi, természeti és spirituális világra. A SSRF úgy véli, mindenki megtapasztalhatja a tudományt akár újra és újra, faji-, nemi-, hitbeli- és nemzetiségi hovatartozásától függetlenül, ha a kísérleti körülmények minden alkalommal azonosak.
 

Mi a spirituális tudományt (ti. Spiritualitást) "tudománynak" hívjuk, mert:

 • A spirituális dimenzió felépítése ugyanolyan szisztematikus és logikus, mint az anyagi világ.

 • Mindennek az oka, ami a spirituális, vagyis a szubtilis világban történik, ugyanúgy felismerhető, mint az anyagi világban.

 • Az ok-okozati kapcsolat ugyanolyan feltétlenül igaz a szubtilis dimenzióban, mint az anyagi világban. A spirituális kutatás alapvetően a szubtilis és a megfoghatatlan okok megértéséről szól.

 • Az alapelvek, amelyek a spirituális dimenziót illetik, újra és újra megvizsgálhatóak a megfelelő eszközökkel. Ugyanúgy, ahogy a kutatási eszközök is különbözőek a Fizika és a Biológia tanulmányozására, úgy a Spiritualitás terén is mások. A Spirituális tudományban, a legfőbb eszköz az elemzéshez és a felméréshez a fejlett szubtilis érzékelési képesség, népszerű nevén a hatodik érzék (ESP).

1.3 Kutatás és a Spirituális kutatás

Az Oxford szótár szerint a "kutatás" anyagok és források rendszerezett tanulmányozása, ami segít megállapítani tényeket és elérni új következtetéseket. A jelenségek spirituális szempontból való tanulmányozása ugyanolyan módszeres, mint a modern tudományoké, csak más dimenzióban kerül kivitelezésre.

A spirituális kutatás, a szubtilis dimenziót, azaz a spirituális birodalmat a fejlett hatodik érzékünk (ESP) segítségével tanulmányozza. A spirituális birodalom az a terület, amit nem lehet felfogni az öt érzékszervünkön, az elménken és az intellektusunkon keresztül. Magába foglalja a mennyországot, a poklot, az angyalokat, elhunyt emberek szellemét, aurát, stb.

A Spirituális Kutatás elsősorban a negyedik és az ötödik dimenzió kutatására vonatkozik. A negyedik dimenzió az idő, az ötödik dimenzió a láthatatlan űr/tér.

A negyedik dimenzió spirituális kutatása, az elmúlt életek eseményeinek és cselekedeteinek kutatását illeti, amelyek befolyásolják a pozitív és negatív eseményeket a mostani életünkben. Például, hogyha valaki nagy mennyiségű spirituális gyakorlatot végzett az előző életeiben, ami hozzájárulhat a vagyonbeszerzési képességéhez és az emberszerető magatartásához a mostani életében.

Az ötödik dimenzió spirituális kutatása olyanfajta kutatás, ami az univerzum szubtilis pozitív és negatív területeit tanulmányozza ahhoz, hogy megtalálja az élet gondjainak gyökerében meghúzódó okokat. Például, a "Ötödik dimenzió spirituális kutatása Luis életében" bebizonyította, hogy egy szubtilis boszorkány volt a spirituális oka a túlzott szexuális gondolatainak.

Mivel a spirituális kutatás az első három dimenzióban is végezhető, segítheti a többi modern tudományt is helyes irányba terelni ott, ahol a tudósok és a kutatók tudása sok témában korlátozott. Mikor a spirituális kutatás segítségként hozzájárul a tudományos kutatáshoz, akkor a kutatás termékeny lesz és így elkerülhető sok év, ha éppen nem egy egész élethosszig tartó hasztalan törekvése.

2. A Spirituális kutatás szándéka és céljai

A spirituális dimenzió lehet az oka az életünkben lévő gondok 80%-ának. Ezt a statisztikát 20 éven át végzett spirituális kutatásra és az életünk gondjaihoz hozzájáruló alkotóelemek tanulmányozására alapoztuk. Ez azt jelenti, hogyha figyelmen kívül hagyjuk a spirituális dimenziót az életünk gondjai és eseményei okának felkutatásakor, akkor nagy esélyünk van arra, hogy hiányozni fog a történet 80%-a.

Kérjük, tekintse meg idevágó cikkünket az alábbi témában: Az életünk gondjai mögött húzódó alapokok.

A spirituális kutatás célja:

1.  Az emberiség felvilágosítása a spirituális dimenzióról és annak életünkre gyakorolt hatásairól.

2.  Az embereket képessé tenni:

 1. A spirituális dimenzió megértésére és megélésére.

 2. Megérteni és megoldani azokat a problémákat, amelyek eredete spirituális természetű.

 3. A maradandó boldogság elérésére.