Usporedna studija korištenja viska kod tragatelja sa i bez ometanja negativnim energijama

Glavni istraživač: Dr. Nandini Samant, MBBS, DPM

Kod istraživačke studije: PEN-01

1. Uvod

Većini od nas je vjerojatno poznato da se visak ponekad koristi za davanje ¨božanskih¨ odgovora na pitanja gdje se nalaze podzemne vode i minerali, o odnosima između ljudi, ulaganjima, autentičnosti različitih stvari pa čak i o budućnosti. Točnost odgovora, međutim, ovisi o nizu čimbenika. U ovoj smo studiji testirali jedan takav čimbenik– da li prisutnost ili odsutnost  negativnih energija kod osobe koja koristi visak utječe na točnost odgovora.

Kako bi bolje razumjeli ovaj eksperiment molimo vas pročitajte naš članak: Uvod u istraživanje utemeljeno na duhovnoj znanosti uz korištenje viska.

2. Metodologija eksperimenta

Na početku smo zamolili tragateljicu sa razvijenim šestim čulom, iz našeg odjeljenja za istraživanja temeljena na duhovnoj znanosti, gđu Anjali Gadgil, da napravi suptilnu analizu utemeljenu na znanju duhovne dimenzije o objektu koji ćemo ispitivati viskom u eksperimentu, te vodi evidenciju nalaza. Na ovaj način smo dobili početno duhovno čitanje objekta koji smo kasnije usporedili s  rezultatima eksperimenta.

Zamolili smo je da objekt stavi u omotnicu, zapečati i preda nam ga za eksperiment. Nitko od osoblja ili učesnika eksperimenta nisu znali što je sadržaj zatvorene omotnice. Obilježili smo površinu omotnice koncentričnim krugovima, međusobno udaljenim 5.08 cm (2 inča), kako bi olakšali čitanje putanje viska.

 

Zamolili smo gđu Gadgil da napravi suptilnu analizu, temeljenu na znanju duhovne dimenzije, dvaju subjekta koji sudjeluju u eksperimentu. Izvjestila nas je da prvi subjekt, gđa Lola nema ometanja negativnim energijama, dok ih drugi subjekt, gđica Elisabeth ima. Gđa Gadgil  prisustvovala je tijekom cijelog eksperimenta i radila je suptilne analize različitih značajnih događaja tijekom eksperimenta. Zatim smo zamolili našeg prvog subjekta gđu Lolu, za početak koristeći visak na visini 5.08 cm iznad zatvorene omotnice. Zamolili smo je da  ruku  osloni na  presavijenu nogu kako bi je umirila.

Zapisali smo očitanja.

Tada smo zamolili drugog subjekta, gđicu Elisabeth, da ponovi eksperiment korištenja viska iznad iste zatvorene omotnice koristeći isti visak. Zadržana je ista visina viska iznad omotnice i ruka je stabilizirana na isti način.

Zapisali smo očitanja gđice Elisabeth i iskustva koja je imala tijekom korištenja viska.

3. Zapažanja

3.1 Kada je gđa Lola koristila visak

 

Pravac kretanja viska Radijus kretanja viska
U pravcu kazaljke na satu 41 cm

3.2 Kada je gđica Elisabeth koristila visak

Pravac kretanja viska Radijus kretanja viska
Suprotno smjeru kazaljke na satu 0.5 cm

Subjektivni doživljaj gđice Elisabeth: Kada je ispred mene postavljena zatvorena omotnica, osjetila sam kako se iz mog tijela oslobađa negativna energija. Željela sam se odmaknuti od omotnice. Počela sam osjećati iscrpljenost. Kako sam nastavila držati visak osjetila kako mi iz omotnice dolazi neka pozitivnost. Tada sam osjetila kako iz nje primam dobru energiju i osjetila sam se bolje.

4. Suptilna analiza temeljena na znanju duhovne dimenzije koje je primila tragateljica iz odjeljenja za znanje duhovne dimenzije

Kako su mjesto, vrijeme i objekt nad kojim je korišten visak, kao i sam visak bili isti, očekivana su ista, ili bar slična očitanja. Međutim, dobili smo kontradiktorna očitanja. Budući da na fizičkoj razini nije bilo očiglednog objašnjenja, zamolili smo gđu Anjali Gadgil da nam na osnovu suptilne analize koju je radila tijekom eksperimenta, objasni što se zapravo događalo u suptilnoj dimenziji. Objasnila nam je suptilne razloge koji su doveli do ovakvih očitanja.

4.1 Vrste vibracija iz objekta

Objasnila nam je da objekt u zatvorenoj omotnici zrači snažne pozitivne vibracije. Zatim je otvorila omotnicu i u njoj je bila slika Božanstva  Shree Krushne (Šri Krišne).

Shree Krushna je hinduističko Božanstvo. Božanstva su oblik Božjeg principa i njihov vizualni oblik zrači snažne pozitivne vibracije, posebno ako je Božanstvo prikazano na način koji značajno odražava Njegovu pravu formu. Slika korištena u ovom eksperimentu je takav primjer.

4.2  Važnost smjera kretanja viska

Gđa Gadgil objasnila je da kretanje viska u pravcu kazaljke na satu znakovito za objekt koji zrači pozitivnost, dok je suprotan pravac kretanja znakovit za negativnost. Objekt je zračio snažne pozitivne vibracije. Dakle, čitanje gđe Lole u skladu je s pozitivnom prirodom objekta, dok je čitanje gđice Elisabeth suprotno.

4.3 Razlog uslijed kojeg se visak okretao suprotno kretanju kazaljci na satu kada ga je koristila gđica Elisabeth

Gđa Gadgil nam je objasnila da se negativna energija u osobi, koja ima ometanja od strane negativne energije, a koristi visak, bori sa slikom Božanstva koja zrači pozitivne vibracije. Bori se tako što zrači negativne vibracije u pravcu slike. Zato se visak, kada ga je koristila gđica Elisabeth, kretao suprotno kretanju kazaljke na satu.

4.4 Razlozi na kojima se temelje razna subjektivna iskustva gđice Elisabeth

  • Kada je omotnica stavljena ispred mene osjetila sam kako se iz mog tijela oslobađa negativna energija. – Kada se gđica Elisabeth s viskom približila slici Shree Krushne za obavljanje eksperimenta, jači negativni entitet iz pakla (mantrik) u njoj je započeo borbu s pozitivnošću koja je zračila iz slike, emisijom negativne energije. U tom trenutku prevladala je svijest mantrika, a njena svijest se povukla u pozadinu. Oslobađanje energije iz mantrika osjećala je kao oslobađanje iz svoga tijela.

  • Željela sam se odmaknuti od omotnice. – Zapravo se mantrik u gđici Elisabeth želio pomaknuti od pozitivnosti koja je zračila iz slike. Mantrik nije mogao podnijeti pozitivnost koja je izlazila iz slike i kako je  gubio svoju crnu energiju u borbi, želio se odmaknuti i tako se zaštiti od daljnjeg gubitka crne energije.

  • Počela sam osjećati iscrpljenost.- Kako se bitka nastavljala tako je crna energija mantrika bila sve manja i on se osjećao iscrpljeno. Gđica. Elisabeth je njegovo osjećanje iscrpljenosti doživjela kao svoje.

  • Kako sam nastavila držati visak počela sam osjećati kako mi iz omotnice dolazi neka pozitivnost. – Zahvaljujući kontinuiranom kontaktu koji je gđica Elisabeth imala sa slikom Shree Krushne putem viska, crna energija mantrika se trošila tijekom bitke. Zato se omotač crne energije oko nje smanjio i ona je mogla,do neke mjere, osjetiti pozitivnost koja je izlazila iz omotnice.

  • Tada sam osjetila kako iz nje primam dobru energiju i osjetila sam se bolje. – Kada se omotač crne energije oko gđice Elisabeth značajno smanjio, mantrik je bio izložen pozitivnoj energiji. Kako bi se zaštitio od napada pozitivne energije iz slike, povukao se i njena svijest je došla na površinu.  Jasnije je mogla opažati pozitivnu energiju koja je izlazila iz slike Shree Krushne. Nakon primitka pozitivne energije iz slike, gđica Elisabeth se osjećala bolje.

5. Zaključak

Vjerojatnost točnosti očitanja pomoću viska je veća kada osoba koja koristi visak nema ometanja od strane negativnih energija. Zato je stanje osobe koja koristi visak, u odnosu na to da li ima ili nema ometanja od strane negativnih energija, jedan od ključnih faktora u određivanju točnosti očitanja koja dobivamo korištenjem viska.

6. Najvažnija učenja iz ovog eksperimenta

6.1 Važnost da osoba koja koristi visak nema ometanja od strane negativnih energija

U slučaju da osoba koja koristi visak ima ometanja od strane negativnih energija, velika je vjerojatnost da će se negativni entitet koji vrši ometanja umiješati u proces očitanja pomoću viska i utjecati na čitanja. Zato je, ako želimo dobiti pouzdanu informaciju iz procesa čitanja pomoću viska, važno da osoba koja koristi visak nema ometanja od strane negativnih energija.

6.2 Važnost sposobnosti suptilne analize

Pomoću pet osjetila, uma i intelekta ne možemo utvrditi da li osoba koja koristi visak ima ometanja od strane negativnih energija. Može se utvrditi samo pomoću suptilne analize i korištenja znanja duhovne dimenzije.

6.3 Važnost duhovne prakse

  • Obavljanje duhovne prakse prema šest principa duhovne prakse  pomaže nam u razvijanju šestog čula i sposobnosti suptilne analize korištenjem suptilnog znanja. Samo tada možemo sami odlučiti da li je osoba koja koristi visak pod utjecajem negativnih energija. Ako tragatelj koji obavlja duhovnu praksu razvije vjeru, čak i ako nema razvijeno šesto čulo, Bog će ga odvesti do odgovarajuće osobe koja radi sa viskom.

  • Iz ugla osoba koje rade očitanja viskom, obavljanje duhovne prakse prema šest osnovnih principa duhovne prakse će povećati točnost njihovih čitanja. Pored toga, dobiti će i nešto zaštite od objekta /osoba/ mjesta koje zrače negativnu energiju, a s kojima se mogu susresti tijekom procesa korištenja viska.

6.4 Važnost slike Shree Krushne kao sredstva za duhovno iscjeljivanje

Ovaj eksperiment je pokazao da se pozitivna energija u slici Shree Krushne borila sa negativnom energijom mantrika, koji prouzročio ometanja gđice Elisabeth, čime je smanjena njegova crna energija. Većina problema u našim životima, od raznih fizičkih i psiholoških bolesti do bračnih i financijskih problema, nastaje zbog crne energije negativnih energija. Zato je kontakt sa slikama Božanstava kao što je Shree Krushna, koje smanjuju crnu energiju mantrika, dobra mjera duhovnog iscjeljivanja. Stalnim nošenjem takve slike Božanstva u svom novčaniku ili medaljonu i slično, možemo osigurati stalnu dobrobit duhovnog iscjeljivanja. Dobrobit se višestruko uvećava ako imamo vjeru u sredstvo iscjeljivanja.

Naše odjeljenje za znanje duhovne dimenzije provelo je suptilnu analizu čitanja svih eksperimenata. Njihova analiza temeljena na znanju suptilne dimenzije pokazala je da dva ista čitanja s nekom opremom mogu biti dijametralno suprotna. Moderna znanost, međutim, tumači slična čitanja kao istinita, a kao što smo ovdje vidjeli, to i ne mora biti tako. Iz ove perspektive, odjeljenje za istraživanja temeljena na duhovnoj znanosti objasnilo je ograničenja znanstvene opreme u istraživanjima i njihovu ulogu u svakodnevnom životu gdje se koriste kao oprema za dijagnostiku. Pročitajte više o ovome u našem članku „Komentar o ograničenjima moderne opreme koja se koristi u istraživačkim studijama“.