Koje su dobrobiti usklađivanja pojanja Božjeg Imena sa disanjem?

1. Uvod

Fundacija za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) preporučuje pojanje Božjeg Imena kao osnovu duhovne prakse. Usklađivanjem pojanja Božjeg Imena  sa disanjem, stječu se brojne dobrobiti i podiže kvaliteta pojanja kao vida duhovne prakse.

2. Učinak usklađivanja pojanja sa disanjem

Slijede koraci u duhovnoj praksi pojanja koje postupno uvodimo kako duhovno rastemo, i njihova važnost:

Stages in chanting

Napomene:

  • To je zato što mi na kraju trebamo ići iznad samog fizičkog aspekta pojanja Božjeg Imena.

  • Kao što se vidi, kako rastemo duhovno tako iskustva iz naše duhovne prakse postaju sve uzvišenija. U osnovi, kako rastemo duhovno tako se počinjemo koncentrirati na sve suptilnije aspekte Božjeg Imena.

3. Koje su dobrobiti usklađivanja pojanja sa disanjem?

3.1 Smanjenje neželjenih misli

U današnje vrijeme je prisutan porast raja-tama suptilnih komponenti u okruženju. Jedan od razloga za to je niska prosječna duhovna razina čovječanstva u sadašnjoj eri. Ljudi kod kojih dominiraju raja-tama komponente uglavnom imaju mnogo nepoželjnih misli kao što su misli bijesa, ljubomore, pohlepe itd. Te misli kolektivno zagađuju okolinu na suptilnoj neopipljivoj razini.

Ove nepoželjne misli i vibracije ulaze u nas na suptilnoj razini putem našeg  udaha i destabiliziraju nas na psihološkoj razini. Kada uskladimo pojanje Božjeg Imena sa disanjem, opiremo se  ulasku ovih neželjenih  misli iz okruženja.

Kao rezultat toga osoba doživljava smirenost uma, smanjenje želja, poboljšanje mentalnog zdravlja i Blaženstvo (superlativ stanja sreće) mnogo brže.

3.2 Življenje u sadašnjosti

Naše se misli skoro stalno vrte ili oko nečega što ima veze sa našom prošlošću ili sa budućnošću. Uglavnom to povećava broj novih srodnih misli, a to samo pojačava naš fokus i vezanost za pet osjetila, um i intelekt. Na primjer, osoba bi mogla biti u stresu zbog ispita koji slijedi ili zbog nekog bolnog iskustva iz prošlosti.

Jedan od aspekata duhovnog rasta je da se sve prepusti, što podrazumijeva da zaboravimo prošlost, da se prestanemo brinuti o budućnosti i da živimo u sadašnjosti pokušavajući spoznati Boga. Na najvišoj razini duhovnog razvoja osoba ima doživljaj da ne postoji nešto što se zove vrijeme i da postoji jedino Bog. Ne postoji prošlost niti budućnost i osoba doživljava da je jedno sa Bogom sve vrijeme.

Fokusiranjem  na kombinaciju pojanja sa disanjam osoba se vježba živjeti u sadašnjosti.

 3.3 Kontinuitet u pojanju Božjeg Imena

Kako se naše disanje događa neprestano tijekom dana,  kombiniranjem pojanja sa disanjem, poboljšava se naše pojanje.

Za uzvrat nam to pomaže:

  • Da se više puta sjetimo Boga tijekom dana.

  • Da doživimo više Božje energije.

3.4 Čišćenje prostora

Kada izdahnemo noseći Božje Ime, duhovno pročišćavamo okolinu.

4. Prijedlozi za usklađivanje pojanja sa disanjem

Dišite normalno, a zatim pokušajte uskladiti pojanje Božjeg Imena sa udisajem i izdisajem.

Osoba ostaje u životu zbog disanja, a ne zbog Imena. Zbog toga, bitno je koncentrirati se na disanje i sinkronizirati pojanje Imena sa njim. Disanje ne treba biti usklađeno sa brzinom pojanja.

4.1 Primjer pojanja usklađenog sa disanjem

Slijedi grafički prikaz usklađivanja pojanja Imena različitih aspekata Boga sa disanjem. Prikazuje koji dio Imena bi se trebao pojati tijekom udisaja, a koji tijekom izdisaja.