Učinak recitiranja mantri na sanskritu iz Samaveda

Sažetak

Sveučilište  za Duhovnost Maharshi, zajedno s Fundacijom za istraživanje duhovneznanosti provelo je eksperiment s namjerom da ispita može li recitiranje mantri iz drevnog Svetog teksta Samaveda utjecati na temperaturu tijela osobe. Koristeći se uređajem za mjerenje temperature, izmjerena je temperatura na površini tijela dvaju tragatelja oko područja čakri (koje čine dio Kundalini sustava i to prije, za vrijeme i nakon recitiranja mantri.

Primijećeno je kako je temperatura u područjima oko čakri porasla za oko 2.8°C u roku 30 minuta kod obje osobe koje su bile pod utjecajem mantri iz Samaveda. To se dogodilo, iako je studio u kojem su se recitirale mantre imao za 5°C nižu temperaturu u odnosu na prostor u kojem je obavljeno početno mjerenje.

Kod kontrolnog mjerenja (bez recitiranja mantri) je primijećeno kako se temperatura na područjima oko čakri kod oba tragatelja smanjila za 1.4°C, iako su svi drugi uvjeti bili jednaki kao i kod čitanja mantri.

U fizici je opće poznato pravilo da nije lako proizvesti energiju iz zvučnih valova i da zvuk nema sposobnost stvaranja takvih temperaturnih razlika u okolini. No ipak, ovaj eksperiment ukazuje na to da neki zvukovi poput mantri stvaraju energiju koja može utjecati na temperaturu tijela osobe u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj znanosti došlo se do zaključka da mantre stvaraju duhovnu energiju.

1. Pozadina eksperimenta

Sveučilište za Duhovnost Maharshi s Fundacijom za istraživanje duhovne znanosti (Spiritual Science Research Foundation) otkrilo je putem brojnih eksperimenata i istraživanja zasnovanih na duhovnoj znanosti da Sanskrit emitira pozitivnu suptilnu energiju kada se izgovara ili je napisana. Najranija zbirka radova na Sanskritu su Vede. Vede se sastoje od četiri dijela i to su: RugvedaSamavedaYajurveda and Atharvaveda.

Ranayaneeya Samaveda je dio (shakha) Samavede. Postojalo je 1000 takvih shakhas u Samavedi. Nažalost, vremenom su svi takvi shakhas osim njih 7, nestali iz spisa Vedske literature. Ranayaneeya je jedan shakha koji je još uvijek dostupan.

Dva Vedmurtis (svećenici koji su učili Vede) iz duhovnog centra (Ashram) Shri Yogiraj Ved Vijnan Ashram, u Solapuru, pokrajina Maharashtra, koji su dobro upoznati s Ranayaneeya Samavedom, posjetili su Centar za istraživanja zasnovanih na duhovnoj znanosti i Ashram u Goi, Indija. Budući da su snimali stihove iz Ranayaneeya Samavede u studiju Centra za istraživanja, Sveučilište za Duhovnost Maharshi iskoristilo je priliku da ispita utjecaj recitiranja stihova na Sanskritu iz Samaveda na dvije osobe. Tehnologija  toplinske slike korištena je za proučavanje razlika u temperaturi tijela kod dviju osoba prije i nakon recitiranja mantri na Sanskritu.

2. O termografskom snimanju

Termografsko snimanje  uključuje korištenje termografskih kamera za otkrivanje dugog infracrvenog raspona radijacije u elektromagnetskom spektru. Predmet će odašiljati više infracrvene radijacije kako njegova temperature raste, stoga se termalni prikaz može koristiti za mjerenje promjena temperature. Temperatura se prirodno mijenja zbog protoka topline  iz toplijeg područja prema hladnijem, čime se podiže temperatura hladnijeg i smanjuje temperatura toplijeg područja. Ako promjene temperature zabilježene u termalnom prikazu ne slijede ovaj uzorak, to ukazuje da postoji unutarnji izvor energije koji donosi promjenu topline. Za više informacija pogledajte: https://en.wikipedia.org/wiki/Thermography

3. Postavljanje eksperimenta

 1. Dva su svećenika recitirala stihove na Sanskritu iz Samaveda u zatvorenom studiju u kojem se održavala temperatura od 26°C.
 2. Zamolili smo dva tragatelja da sudjeluju u eksperimentu tako da slušaju svećenike dok recitiraju mantre. Jedan od tragatelja imao je ometanja, drugi nije.
 3. Koristeći uređaj za termalni prikaz poznat kao Flir E8 kamera, temperatura tijela svakog tragatelja mjerena je oko područja njihovih čakri   koje čine Kundalini sustav. Kundalini sustav je suptilni energetski sustav osobe. Termalni prikazi izmjereni su prije, za vrijeme i nakon slušanja stihova iz Samaveda.
 4.  Zamolili smo oba tragatelja da nose odjeću s otkrivenim gornjim dijelom tijela (od pupka do čela) kako bi mogli napraviti termalna očitanja u području oko njihovih čakri. U eksperimentu smo bili usredotočeni na Adnya, Vishuddha, Anahat i Maṇipur čakre.  Za više informacija o čakrama u Kundalini sustavu, molimo pročitajte članak “Što su čakre?”
 5. Početna očitanja temperature tijela oko čakri kod oba tragatelja napravljena su izvan studija u kojem su se recitirali stihovi na Sanskritu iz Samaveda. Temperatura prostora u pokrajnjoj sobi, u kojoj su izmjerena početna očitanja, bila je u to vrijeme 31.5°C.
 6. Nakon snimanja njihovih početnih očitanja, zamolili smo oba tragatelja da uđu u studio u kojem se održavala temperature zraka od 26°C (5˚C manje nego u pokrajnjoj sobi) kako bi slušali recitiranje Samaveda.
 7. Niti jedan sudionik u eksperimentu nije razumio značenje riječi ili zvukova mantri i nije bio psihološki povezan sa zvukovima. Također nisu poznavali svećenike koji su recitirali mantre.
 8. Kada su ušli u studio zamolili smo ih da sjednu na kauč i samo slušaju zvuk. Također smo ih uputili da ne rade pojanje. Nakon otprilike 50 minuta, napravili smo pet očitanja (u razmacima od 10 minuta) čakri svakog tragatelja pomoću Flir E8 kamere. To znači da je obavljeno ukupno 20 očitanja (1 očitanje x 4 čakre), što čini ukupno 24 očitanja za svakog tragatelja. To je bilo za proučavanje utjecaja Sanskrit stihova na temperaturu tijela oko čakri tragatelja.
 9. Vodilo se računa da se tragatelji ne znoje i da njihova tijela ne sjaje, što bi moglo utjecati na termalno očitanje.
 10. Isti postupak ponovljen je kod oba tragatelja kao kontrolno očitanje bez mantri iz Samaveda kao stimulansa. Temperatura prostora unutar i izvan studija bila je otprilike jednaka kao i kada su tragatelji bili izloženi mantrama iz Samaveda

4. Zapažanja

Nakon što su termalni prikazi napravljeni, svaki prikaz je pregledan i analiziran s pomoću “FLIR alata”, računalnog programa kojeg je izradio Flir Systems. U područjima čakri označene su točke temperaturnih očitanja. PDF slika u nastavku pokazuje primjer kako su dobivena temperaturna očitanja.

Učinak recitiranja mantri na sanskritu iz Samaveda

http://www.spiritualresearchfoundation.org/wp-content/uploads/2017/05/Example-Report.pdf

Slijedeća dva grafikona prikazuju promjene temperature na četiri čakre tragatelja u razdoblju od 50 minuta, dok su slušali recitiranje stihova iz Samaveda i kada ih nisu slušali.

 • Prvi tamnoplavi stupac predstavlja “0” očitanje ili “početno očitanje” koje je napravljeno izvan studija kada je vanjska temperature bila 31.5˚C
 • Narančasti stupac je prvo očitanje napravljeno u studiju (na 26˚C) nekoliko minuta nakon što su ušli i bili izloženi recitiranju mantri.
  Učinak recitiranja mantri na sanskritu iz Samaveda
  Učinak recitiranja mantri na sanskritu iz Samaveda
 • Opažanja kod tragatelja bez ometanja dok sluša Samavede
  • Očitanje temperature čakri kod tragatelja bez ometanja pokazalo je stalni porast od početne vrijednosti (tamnoplava) do četvrtog očitanja (žuto), nakon čega slijedi pad na petom očitanju (svjetloplava) te ponovno porast na zadnjem očitanju (zelena).
  • Porast od osnovnog očitanja do najviše temperature, uočen kod tragatelja bez ometanja, bio je 1.8˚C za Adnya čakru, 1˚C za Vishuddha čakru, 2.8˚C za  Anahat čakru  i 2.7˚C za Manipur čakru.
 • Opažanja kod tragatelja bez ometanja dok ne sluša
  • S druge strane, kod kontrolnog očitanja, kada je tragatelj ušao u studio u kojem je temperature bila 26˚C, temperature oko njegovih čakri smanjile su se   za -0.8 do -0.9 ˚C.Učinak recitiranja mantri na sanskritu iz Samaveda
   Učinak recitiranja mantri na sanskritu iz Samaveda
 • Opažanja kod tragatelja s ometanjima kada sluša Samavede
  • Uzorak za tragatelja s ometanjima bio je manje jasan za Adnya i Vishuddha čakru. Ipak, za Anahat i Manipur čakru očitan je jasan uzorak. Kod ovih čakri opažen je stalni rast od očitanja osnovne vrijednosti (tamnoplavo) do četvrtog očitanja (žuto), zatim slijedi pad na petom očitanju (svjetloplavo), te ponovni rast na zadnjem očitanju (zeleno).
  • Porast od osnovnog očitanja do najviše temperature zabilježen kod tragatelja s ometanjem bio je 0.2˚C za Adnya čakru, -0.7˚C za Vishuddha čakru, 1.8 ˚C  Anahat čakru i 2.1 ˚C za Manipur čakru.
 • Opažanja kod tragatelja s ometanjima kada ne sluša
  • S druge strane, kod kontrolnog očitanja, kada je tragatelj ušao u studio u kojem je temperature bila oko 26˚C, temperature oko njegovih čakri smanjile su se  za -0.6 do -1.4 ˚C.
  • Iako su se temperature očitane na čakrama tragatelja smanjile tek kad je ušao u studio, one su ostale relativno stalne nakon toga.

5. Analiza i zaključci

 1. Zanimljivo je da je u slučaju oba tragatelja došlo do cjelokupnog povećanja topline oko njihovih čakri za 2.8˚C kada su slušali mantre iz Samaveda. To se dogodilo unatoč činjenici da se temperatura prostora oko njih zbog hlađenja smanjila za preko 5˚C. Oba tragatelja su za vrijeme eksperimenta sjedila i nisu se micali, stoga kretanje nije moglo biti razlogom povećanja toplinske energije / temperature tijela. Povećanje temperature ukazuje na to da je došlo do prijenosa energije. Tako visoko povećanje unatoč nižoj temperaturi prostora pokazuje da je došlo do prijenosa veće količine energije. S druge strane, kod kontrolnog očitanja, kada nisu recitirane mantre, temperatura oko čakri snizila se kod oba tragatelja i to je bilo u razini s razlikom temperature izvan i unutar studija.
 2. Pored pada temperature prostora, jedina druga varijabla koja se promijenila kada su obojica ušla u studio jeste činjenica da su slušali mantre na sanskritu. To ukazuje da su recitirane mantre mogle biti uzrok i izvor energije koja je izazvala povećanje temperature.
 3. Kod oba tragatelja kolebanje temperature oko njihove Anahat (Srčana) i   Manipur (Pupčane) čakre nije bila značajna. To potiče pitanje – izazivaju li određeni stihovi mantri iz Veda snažniji odgovor kod određenih čakri  i zašto? To može biti područje daljnjeg istraživanja.
 4. U petom stupcu svjetloplave boje uočili smo pad kretanja kod gotovo svih očitanja. To se dogodilo jer su svećenici imali odmor 7 – 8 minuta prije očitanja, pa se utjecaj toga odmah vidio na toplinskom očitanju čakri. Kako su se temperature čakri smanjile kada je recitiranje mantri prestalo, možemo zaključiti da su mantre imale direktan utjecaj na čakre i prestanak čitanja iskazao se odmah kao smanjenje temperaturnih očitanja na čakrama.
 5. Jedino se s pomoću uređaja za toplinski prikaz ne može odrediti jesu li kolebanja temperature na čakrama pozitivna ili negativna. Ipak, ono što kolebanja temperature pokazuju jeste da mantre proizvode određenu energiju koja izaziva temperaturna kolebanja u okolnom prostoru. Kolebanja temperature općenito nastaju zbog prijenosa energije.
 6. U fizici je dobro poznata činjenica da se energija ne može lako dobiti iz zvučnih valova i da zvuk nema sposobnost stvaranja takvih razlika temperature u okolini.    (Vidi: mit.edu). Na primjer, da bi zagrijali lončić od 250 ml kave na 50°C, energijom proizvedenom samo neprestalnim vikanjem jačine 80 decibela, treba više od 1.5 godine (PhysicsCentral, 2016). No, u razgovoru s tragateljima nakon eksperimenta, oba su podijelila kako su primijetili visoku razinu energije na suptilnoj razini. (Imajte na umu da oba tragatelja prakticiraju Duhovnost godinama, zbog čega su osjetljivi na suptilne vibracije.) Tragatelj koji ima duhovna ometanja iskusio je iscjeljujući utjecaj dok je slušao Samavede tijekom  50-minutnog eksperimenta.

Ovim istraživanjem zasnovanim na duhovnoj znanosti utvrđeno je da su mantre iz Samaveda prilikom recitiranja proizvodile pozitivnu duhovnu energiju. Tu su duhovnu energiju upile čakre tragatelja; došlo je do izmjene energije, što je izazvalo razliku u temperaturi. To je dovelo do nekoliko zanimljivih stajališta i prostora za raspravu i daljnje eksperimentiranje:

 1. Osim uobičajenih oblika energije, kao što je sunčeva, električna, nuklearna itd., duhovna energija je još jedan oblik energije koji treba uzeti u obzir.
 2.  Za sve praktične svrhe, studio s dva tragatelja i dva svećenika može se smatrati zatvorenim sustavom. Prvi zakon termodinamike kaže da u zatvorenom sustavu (u kojem nije dodana ili oduzeta energija), ukupna energija je konstantna, ništa nije izgubljeno i ništa nije dodano. To se zove Zakon o očuvanju energije. No, u ovom eksperimentu (prema istraživanju zasnovanom na duhovnoj znanosti) iz zvuka mantri dobivena je energija kada su izgovarane riječi. To znači da energija nije bila u početku u zatvorenom sustavu i nastala je iz zvuka mantri u istom tom zatvorenom sustavu. Ako je to istina, tada bi tema rasprave mogla biti o usklađivanju ovog fenomena s Prvim zakonom termodinamike.
 3.  U fizici zvuk predstavlja jednu od enegija koja se najteže prikuplja, pa kako su se onda mogle stvoriti takve promjene temperature?
 4. Drugi mogući pogled na to je da su oba tragatelja nakon slušanja mantri reagirala na psihološkoj razini. To je slično kao kada bi netko na opuštajuću glazbu reagirao na psihološkoj razini, smanjenjem otkucaja srca, i sl. To otvara potrebu za daljnjim eksperimentiranjem s drugim glazbenim oblicima i njihovom utjecaju na čakre, kao što imaju mantre iz Samaveda

Pozivamo znanstvenike koji su zaiteresirani za daljnje istraživanje mantri i njihovog suptilnog utjecaja da nas kontaktiraju koristeći opciju prijavite se.