Duhovno iskustvo gđe. Shilpe Kudtarkar

1. Kako je Njegova Svetost Dr. Athavale znao da je moj suprug iznutra tragatelj

Duhovno iskustvo gđe. Shilpe KudtarkarMoja je obitelj 1996. godine dogovarala moje vjenčanje. U Indiji je uobičajeno da obitelji dogovaraju ženidbu za svoju djecu. Dobila sam prosidbu za udaju od Rajeeva Kudtarkara, koji je živio u SAD-u. Bila sam suzdržana oko prosidbe iz nekoliko razloga. Prije svega nisam se osjećala spremnom za udaju. Drugo, nisam bila spremna na preseljenje u SAD, daleko od mojih prijatelja, obitelji i tragatelja. Na kraju, on je dolazio iz  tradicionalnog indijskog miljea, dok sam ja sljedbenik modernijeg načina života. Neki od mojih bliskih prijatelja i obitelj bili su skeptični oko naše kompatibilnosti, te su me ohrabrivali da nađem drugačijeg prosca.

Kako sam radila duhovnu praksu, bila sam svjesna da se brak događa prema nečijoj sudbini. Na susretu sa Njegovom Svetosti Dr. Athavaleom usput sam spomenula svoju  bračnu ponudu. Na moje iznenađenje, Njegova Svetost Dr. Athavale rekao je kako će ovaj brak donijeti dobrobit mojoj duhovnoj praksi. Rekao je da je prosac iznutra tragatelj čija se duhovna praksa zbiva na podsvjesnoj razini. Njegova Svetost Dr. Athavale je također rekao da će me prosac uvijek usrećivati i da ćemo moći širiti Duhovnost u SAD-u.

Njegove riječi ponovo su me uvjerile da će udaja donijeti dobrobit mojem duhovnom razvoju. Shvatila sam da su duhovne dobrobiti braka prevladale sve brige koje sam imala. To je razvilo moju vjeru da će sve biti u najboljem redu, te sam prihvatila bračnu ponudu i preselila u SAD.

Tijekom godina u braku imala sam prilike promatrati Rajeevove kvalitete. Na primjer, uvijek je bio spreman pomoći i služiti druge bez očekivanja bila kakvih usluga zauzvrat. To se događalo s osobama koje je tek sreo kao i sa članovima obitelji. Shvatio je koliko je duhovna praksa meni važna i uvijek je moje potrebe stavljao ispred svojih. Imam neke fizičke bolesti zbog kojih ponekad teško obavljam osnovne zadatke poput oblačenja ili pripremanja hrane. U takvim situacijama Rajeev je uvijek tu za potporu i pomoć. On to čini iz sve srca, bez pritužbi.

U 2016. godini počeli smo organizirati duhovne radionice kod kuće u SAD-u. U to vrijeme Rajeev je učinio sve da nam pomogne na razne načine. Evo nekoliko primjera: sam je uredio cijelo prizemlje sa svim pogodnostima potrebnim za radionicu; ponudio je za radionicu jednu od svojih kuća koje inače iznajmljuje, bez traženja bilo kakve nadoknade i donio hranu i materijal potreban na radionici odmah nakon cijelog dana provedenog na poslu.

Zato što je ponudio svoje tijelo, um i imetak u potpunosti u svrhu širenja Duhovnosti, Rajeev Kudtarkar je u siječnju 2017. godine dosegao duhovnu razinu od 61%. Gledajući unatrag mogu vidjeti da je Njegova Svetost Dr. Athavale od početka znao tragateljske kvalitete Rajeeva. Zahvalna sam Guruu što mi je pomogao uvidjeti da je Rajeev unutra tragatelj i što nam je dao beskrajne mogućnosti služenja Bogu, koje su donijele duhovni napredak za nas oboje.

Napomena urednika: Duhovno visoko razvijeni Sveci mogu vidjeti izvan vremena i prostora, jer Oni imaju pristup Univerzalnom Umu i Intelektu. To Njima daje mogućnost vidjeti što se događalo u prošlim životima osobe, kao i njegov ukupan potencijal kao tragatelja. Tako je i Njegova Svetost Dr. Athavale mogao spoznati da je Rajeev Kudtarkar tragatelj i da će njegov Brak sa Shilpom Kudtarkar donijeti dobrobiti za njih oboje.

Iako Rajeev nije ulagao svjestan trud u duhovni napredak, on je duhovno napredovao zbog svojih kvaliteta tragatelja, služenja i žrtvovanja za Božansku misiju. Ipak, u većini slučajeva, za duhovni napredak potreban je svjestan i stalan trud prema danim smjernicama.