Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

1. Uvod u proučavanje vode iz duhovne perspektive

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

Procjenjuje se da slatka voda čini oko 2,5 posto vode na Zemlji; ostatak (>97%) je slana i oceanska voda. Međutim, nije svih 2,5% (slatke vode) dostupno jer je veći dio zarobljen u ledenjacima, snježnim područjima i podzemnim vodama. Ostalo je tek oskudnih 0,01 % slatke vode iz rijeka i jezera.

Kada se podijeli na 7,4 milijarde ljudi i sve žive organizme, dostupna slatka voda je vjerojatno jedan od najvažnijih i najcjenjenijih resursa na Zemlji. Osiguranje održivosti i čistoće ovog dragocjenog i životno važnog resursa trebao bi biti glavni prioritet. No, tijekom proučavanja održivosti i čistoće vode, istraživanja se uglavnom usredotočuju na njenu fizičku čistoću i rasprostranjenost. Bi li ovi kriteriji trebali biti jedini fokus takvih studija ?

2. Eksperiment za proučavanje i analizu vode iz duhovne perspektive

2.1 Pozadina i svrha studije o vodi

Kroz istraživanja zasnovana na duhovnom znanju, otkrili smo da duhovna dimenzija utječe na svaki aspekt našeg života. Logično je pretpostaviti da su zemlja i voda, kao i cijeli okoliš pod utjecajem na suptilnoj razini. U istraživačkom članku pod naslovom ‘Duhovno istraživanje tla’, istaknuli smo kako ljudski rod utječe na zemlju (tlo) i okoliš na suptilnoj razini. Paralelno istraživanje vode također su proveli Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay (MAV, poznat i kao Maharshi univerzitet za Duhovnost) i Fundacija za istraživanje duhovne znanosti. Istraživanje suptilnih svojstava vode započelo je u veljači 2018. godine. Svrha studije bila je analiza uzoraka vode prikupljenih iz cijelog svijeta kako bi se utvrdile razlike u suptilnim vibracijama i suptilnim svojstvima prema regiji i vrsti vodene površine. Istraživanje tla kao i vode naručio je Univerzitet (MAV) za procjenu duhovnog stanja okoliša u trenutnom dobu.

2.2 Metodologija korištena za proučavanje vode

Tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti zatražio je od tragatelja i dobronamjernika koji putuju u Centar za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti i Ashram da dostave male količine uzoraka tla i vode iz cijelog svijeta. Date su posebne upute za prikupljanje, pakiranje, transport i daljnju predaju tih uzoraka na mjerenje timu za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti. Razlozi za upute su prvenstveno da se osigura :

 • Dobivanje velikog broja raznovrsnih uzoraka različitih vrsta vodenih površina na različitim mjestima (detalji navedeni u nastavku).
 • Da suptilne vibracije uzoraka budu pod minimalnim utjecajem drugih podražaja od trenutka sakupljanja do mjerenja uzorka. To je zato da bi se izvorne vibracije uzorka zadržale do mjerenja.
 • Da se minimalizira vrijeme od sakupljanja do mjerenja na otprilike 2-3 dana.

2.3 Univerzalni skener aure koji se koristi za ispitivanje i analizu uzoraka vode

Zapravo, takva se suptilna analiza može provesti samo pomoću šestog čula osobe, koje treba biti na naprednom nivou. Međutim, danas s napretkom skenera aure i suptilne energije, tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti može izmjeriti suptilne vibracije (povezane s objektima) u određenoj mjeri i pomoću ovih instrumenata.

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

Za  mjerenje suptilnih vibracija i aure uzoraka vode korišten je Univerzalni skener aure (UAS). To je instrument koji je razvio dr Mannem Murthy (bivši nuklearni znanstvenik iz Indije). UAS se koristi za mjerenje suptilne energije (pozitivne i negativne) i aure oko bilo kojeg objekta (živog ili neživog). Postoje 2 tipa negativne suptilne energije i označena su s IC (infracrvenim) i UV (ultraljubičastim). IC očitanje mjeri i ukazuje na manji oblik negativnih vibracija, a UV očitanje označava intenzivniji oblik negativnih vibracija. UV očitanja su obično povezana s negativnim vibracijama na razini demonskog zaposjednuća.

Tijekom petogodišnjeg razdoblja, tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti koristio je intenzivno ovaj instrument i proveo približno 10.000 očitanja suptilnih energija i aura različitih objekata (živih i neživih). Iskustvo tima je da je UAS prilično precizan, a očitanja UAS-om (provedena od strane istraživačkog tima) potvrđena su očitanjima tima dobivenim putem šesto čula.

Pročitajte više o Univerzalnom skeneru aure (UAS)

2.4 Važnost šestog čula u duhovnom istraživanju

Važno je napomenuti da iako su instrumenti poput UAS-a sjajni alati za istraživanje zasnovano na duhovnom znanju, istinsko mjerenje i analiza suptilnih vibracija bilo kojeg objekta (u ovom slučaju uzorci vode) može se uistinu provesti samo putem šestog čula, koje treba biti na vrlo naprednom nivou.

3. O uzorcima korištenim u istraživanju vode zasnovanom na duhovnom znanju

3.1 Broj uzoraka vode

Karta u nastavku prikazuje sve države iz kojih su uzeti uzorci vode, a prikazani su u svjetlo plavoj boji.

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

Do 20. ožujka 2019. pomoću UAS-a je prikupljen i analiziran ukupno 261 uzorak vode iz 26 država.

Tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti razvrstao je uzorke u sljedeće potkategorije. Na slici u nastavku prikazana je vrsta vodene površine i broj uzoraka.

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

3.2 Duhovna pozitivnost i negativnost otkrivena u uzorcima vode – statistika visoke razine

Ukupni nalazi pozitivnosti i negativnosti uzoraka vode

Na grafikonu u nastavku, prikazan je postotak uzoraka koji su pokazali pozitivnost i negativnost. Neki su uzorci pokazali i pozitivnu i negativnu suptilnu energiju te su na grafikonu označeni kao “oba”. Bilo je i nekoliko uzoraka koji nisu pokazali pozitivne ili negativne suptilne vibracije i označeni su kao “neutralni”.

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

Kao što je vidljivo iz prethodnog grafikona, prilikom promatranja uzoraka prikupljenih izvan Indije, došlo je do naglog porasta postotka negativnosti. Čak 84% uzoraka izvan Indije zabilježilo je negativne vibracije. Suprotno tome, od 119 uzoraka koji su prikupljeni u Indiji i analizirani, samo 29% njih zabilježilo je negativne vibracije. To je razlog zašto je ukupan postotak uzoraka u svijetu koji su imali negativne vibracije bio znatno manji, to jest 59%. Također 37% uzoraka vode izvan Indije imalo je UV očitanje, dok je samo 13% uzoraka vode iz Indije imalo UV očitanje.

Pogledajte odjeljak u studiji tla koji pojašnjava važnost Indije iz duhovne perspective.

Pozitivnost i negativnost uzoraka vode po državama

Slijedi popis zemalja (poredanih abecednim redom) i broj uzoraka koji su prikupljeni iz svake zemlje. Tablica također prikazuje i postotak uzoraka za koje je opaženo da su pozitivni odnosno negativni.

Redni broj. Država Ukupno uzoraka Broj uzoraka u svakoj kategoriji % Negativnih uzoraka % Pozitivnih uzoraka
Negativni Pozitivni Oba Neutralni
1 Australija 2 2 0 0 0 100% 0%
2 Austrija 11 11 0 0 0 100% 0%
3 Bolivija 1 1 0 0 0 100% 0%
4 Kanada 6 6 0 0 0 100% 0%
5 Kolumbija 1 1 0 0 0 100% 0%
6 Hrvatska 6 5 1 0 0 83% 17%
7 Egipat 1 1 0 0 0 100% 0%
8 El Salvador 1 1 0 0 0 100% 0%
9 Francuska 12 11 1 0 0 92% 8%
10 Njemačka 14 10 3 1 0 71% 21%
11 Grčka 1 1 0 0 0 100% 0%
12 Indija 119 35 76 1 7 29% 64%
13 Indonezija 11 5 4 2 0 45% 36%
14 Libanon 9 9 0 0 0 100% 0%
15 Malezija 1 1 0 0 0 100% 0%
16 Malta 1 1 0 0 0 100% 0%
17 Poljska 1 1 0 0 0 100% 0%
18 Rusija 8 8 0 0 0 100% 0%
19 Saudijska Arabija 1 1 0 0 0 100% 0%
20 Srbija 3 2 1 0 0 67% 33%
21 Singapur 8 8 0 0 0 100% 0%
22 Šri Lanka 12 6 5 1 0 50% 42%
23 Švicarska 5 4 1 0 0 80% 20%
24 UAE 4 3 1 0 0 75% 25%
25 Ujedinjeno Kraljevstvo 12 11 1 0 0 92% 8%
26 SAD 10 9 1 0 0 90% 10%

Pozitivne vibracije u uzorcima vode pronađene su u samo 11 od 26 zemalja. Najveći broj uzoraka po zemlji iz koje su prikupljeni bio je iz Indije (119 uzoraka).

Pozitivnost i negativnost uzoraka vode po vodenoj površini

Sljedeća dva grafikona pokazuju najviše razine negativnosti i pozitivnosti koje su pronađene u svakoj kategoriji. Ovo je važno jer pokazuje opseg pozitivnih i negativnih vibracija koje se mogu naći u bilo kojoj vodenoj površini.

U prvom grafikonu prikazane su maksimalne negativne aure. To označava uzorke koji su imali najveća IC i UV očitanja zabilježena UAS-om za tu vodenu površinu.

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

 • Kao što je vidljivo iz prethodnog grafikona, maksimalna negativnost pronađena je u vodi iz slavine. Iznenađuje da je u nekim od 10 uzoraka Svete vode prikupljenih s mjesta bogosluženja / religioznih mjesta širom svijeta, utvrđena visoka razina negativnosti.
 • Utvrđeno je da je maksimalna negativna aura u uzorku Svete vode bila 3,3 metra IC i 2,06 metara UV. To također znači da su u nekim slučajevima negativne energije onečistile neke od uzoraka Svete vode koji su, umjesto da budu korisni tragateljima, zapravo bili štetni.
 • Također, izvorsku vodu često povezujemo s čistoćom. Međutim, ako zemljište kroz koju protječe ima negativne vibracije, to će se najvjerojatnije prenijeti i na izvorsku vodu što je čini neprikladnom za konzumaciju iz duhovne perspektive.

Na grafikonu u nastavku, prikazana je maksimalna pozitivna aura pronađena u uzorcima iz različitih vodenih površina.

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

 • S druge strane, pozitivnost smo otkrili u 36% svih uzoraka u ovoj studiji.
 • U prethodnom grafikonu prikazana je količina pozitivnosti svakog tipa vode. Na primjer, najviše negativnosti pronađene u uzorku vode iz slavine bilo je 5,57 metara IC i 3,79 metara UV. Suprotno tome, najpozitivniji uzorak vode iz slavine imao je pozitivnu auru od 15,69 metara. Pogledajte tablice 10 najpozitivnijih i najnegativnijih uzoraka za više detalja o njima na osnovu kojih su tako svrstani.
 • U nekim vodenim površinama, poput kanala i jezera, do sada nijedan od uzoraka iz tih kategorija nije pokazao pozitivnu auru. Međutim, jezera su vrlo često važni izvori vode za piće i ako nemaju pozitivnosti mogli bi duhovno ugroziti društvo tijekom konzumiranja takve pitke vode.
 • Važno je napomenuti da bi očitanja Svete vode mogla biti vrlo pozitivna ako je okoliš pozitivan, a način na koji je ritualno pripremljena duhovno prikladan. Ovi grafikoni pokazuju da svećenici trebaju brinuti tijekom punjenja vode tako da ona emitira duhovno čiste vibracije i da se stoga može smatrati Svetom.

Top 10 uzoraka vode prema negativnoj auri

Prvih 10 uzoraka koji su emitirali negativne vibracije i koji su imali negativnu auru dan je u nastavku. Podaci u tablici razvrstani su po IC tipu 1 očitanja negativne energije. Sve brojke izmjerenih aura uzoraka su u metrima.

(Kratki podsjetnik – IC i UV ukazuju na negativnost, dok se PA odnosi na pozitivnu auru.)

Broj Kratko ime Grad Država Vrsta uzorka IC (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
1 Zračna luka Manchester, Terminal 1A, voda iz slavine, toalet Manchester Ujedinjeno Kraljevstvo Voda iz slavine 5.75 3.79 0.00 8.14
2 Kanal Bridgewater, Timperley Manchester Ujedinjeno Kraljevstvo Kanal 4.93 3.62 0.00 6.43
3 Mineralna voda (lokalni brend) Atena Grčka Voda iz slavine 3.80 1.84 0.00 4.72
4 Mineralna voda (lokalni brend) Katowice Poljska Voda iz slavine 3.67 2.18 0.00 5.45
5 River Afon Banwy – Welshpool Welshpool Ujedinjeno Kraljevstvo Rijeka 3.56 2.69 0.00 5.19
6 River Vyrnwy – Welshpool Welshpool Ujedinjeno Kraljevstvo Rijeka 3.49 2.13 0.00 3.92
7 Sveta voda sa mjesta bogosluženja, San Francisco San Francisco, Kalifornija SAD Sveta voda 3.30 1.78 0.00 4.22
8 Mineralna voda (poznati  brend) Ponda, Goa Indija Voda iz slavine 3.22 2.18 0.00 4.80
9 Mineralna voda (lokalni brend) Ponda, Goa Indija Voda iz slavine 3.03 1.96 0.00 4.23
10 Morska voda sa plaže Galle Face, Colombo Colombo Šri Lanka More 3.00 1.27 0.00 4.53

Uznemirujuće je primijetiti da su 4 uzorka s popisa od 10 najnegativnijh uzoraka bila iz boca s mineralnom vodom. To pokazuje da se fizička čistoća ne izjednačava s duhovnom čistoćom.

Također, trenutno 10 najnegativnijih uzoraka (u studiji) prikupljenih 2019. godine nadmašili su prethodnih top 10 negativnih uzoraka iz 2018.godine. To je važna činjenica, jer može biti pokazatelj da sveukupna negativnost pronađena u vodenim površinama raste u cijelom svijetu. Ta je pojava sukladna onom što SSRF cijelo vrijeme tvrdi, da se u svijetu jako povećava duhovna nečistoća. To povećanje duhovne nečistoće konačno će se očitovati u fizičkoj dimenziji u obliku Trećeg svjetskog rata i prirodnih katastrofa.

U tablici u nastavku, navedeno je 10 najpozitivnijih uzoraka. Podaci u tablici razvrstani su prema pozitivnoj auri. Sve brojke su u metrima.

Broj Kratko Ime Grad Država Vrsta uzorka IR (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
1 Prokuhana pitka voda  koja se svakodnevno čuva u sobi Njegove Svetosti Dr Athavalea1 Goa Indija Voda iz slavine 0.00 0.00 15.69 19.88
2 Sveta voda iz sobe za bogosluženje u Centru za  istraživanje zasnovano na duhovnom znanju i Ashramu Goa Indija Sveta voda 0.00 0.00 14.02 17.02
3 Lavabo u sobi Njegove Svetosti Dr Athavlea Goa Indija Voda iz slavine 0.00 0.00 8.37 11.59
4 Filter za vodu u Centru za istraživanje zasnovano na duhovnom znanju i Ashramu Goa Indija Voda iz slavine 0.00 0.00 8.37 9.50
5 Bunar do rijeke  Saraswati Prayagraj Indija Rijeka 0.00 0.00 6.52 9.73
6 Voda rijeke Tunga Karnataka Indija Rijeka 0.00 0.00 4.95 6.00
7 500 metara nizvodno od Triveni Sangama (ušće rijeka Ganga, Yamuna i Saraswati) Prayagraj Indija Rijeka 0.00 0.00 4.06 5.34
8 Hram Vadakkunnathan Temple Kerala Indija Sveta voda 0.00 0.00 3.80 4.30
9 Rijeka Ganga – blizu Triveni Sangama (ušće rijeka Ganga, Yamuna i Saraswati)2 Prayagraj Indija Rijeka 0.00 0.00 3.63 6.35
10 Glavni dan za kupanje (4. veljače 2019.) na Kumbh festivalu gdje se okupa približno 10 milijuna ljudi2 Prayagraj Indija Rijeka 0.00 0.00 3.55 4.91

Fusnote

1. Zanimalo nas je ukoliko bi filtrirana voda iz Centra za istraživanje zasnovano na duhovnom znanju i Ashrama bila prokuhana, ali ne i zadržana u sobi Njegove Svetosti Dr Athavalea, kakva bi bila očitanja? U tablici u nastavku nalazi se usporedba očitanja.

Uzorak IC UV PA MA
Prokuhana pitka voda  koja se svakodnevno čuva u sobi Njegove Svetosti Dr Athavalea 0 0 15.69 19.88
Prokuhana pitka voda iz Centra za istraživanje zasnovano na duhovnom znanju i Ashrama ostavljena da se ohladi do sobne temperature (daleko od sobe Njegove Svetosti Dr Athavlea) 0 0 12.14 14.30
Filter za vodu u Centru za istraživanje zasnovano na duhovnom znanju i Ashramu (koja nije prokuhana) 0 0 8.37 9.50

2. Ljudi često negativno utječu na vodu zbog bilo koje negativnosti u njihovoj auri, a rezultat toga obično je vidljiv u bazenima posebice u bazenima za plivanje. Suprotno tome, bez obzira što se milijuni ljudi okupa u Triveni Sangam u Prayagrau, u kojem se ulijevaju tri rijeke – Ganga, Yamuna i Saraswati, činilo se da vode u tom trenutku povećavaju pozitivnost tijekom tako povoljnih dana. Ganga i Yamuna su prilično fizički zagađene na fizičkom razini, ali to ne utječe na njihovu duhovnu čistoću.

4. Suptilna slika vode za piće koja ima pozitivne i negativne vibracije

Pogledajte članak – Koliko je sigurna mineralna voda ili voda u bocama ?

5. Predstojeća publikacija studija o istraživanju vode zasnovanom na duhovnoj znanosti

Ovim smo istraživanjem stekli jedinstveni uvid u duhovno stanje naših vodenih tokova. Tijekom sljedećih nekoliko tjedana objavljivat ćemo slične članke koji će detaljnije razmotriti različite aspekte različitih vodenih površina i odgovorit na pitanja poput :

 1. Koje su duhovno najčišće rijeke ?
 2. Znači li 100% čista mineralna voda da je zaista čista i dobra za vašu obitelj ?
 3. Jedinstveno ponašanje rijeke Ganga – fokus na Kumbh festival.
 4. Možemo li promijeniti duhovnu čistoću vode u svojim domovima ?
 5. Da li je bolje plivati u bazenu ili u moru iz duhovne perspektive ?
 6. Kako Sveta voda može imati negativnu auru? Kako ću znati je li voda duhovno nečista ?

6. Zaključak

Ljudi imaju kratkovidan pogled kada je u pitanju procjena čistoće vode. Fizička čistoća obično je jedini aspekt čistoće vode koji se uzima u obzir. Nikada ne vodimo računa o duhovnoj čistoći vode. Možda je jedina iznimka vezano uz duhovnu vrijednost vode, one s mjesta bogosluženja ili ako postoji izvor za koji je poznato da ima ljekovita svojstva. Ali čak i ovdje nedostaje razumijevanje da li je takva voda doista sveta ili je takvom smatramo samo zato što i ostatak svijeta smatra da je tako.

Ipak, ovo je istraživanje pokazalo da je svaki uzorak vode različit i ima svoj jedinstveni suptilni potpis. Budući da je većina uzoraka vode negativna, to bi trebao biti razlog za zabrinutost svih nas. Učinak pijenja vode koja je duhovno nečista ima kratkoročne i dugoročne posljedice na naše duhovno zdravlje. Ako je naše duhovno zdravlje ugroženo, to se može manifestirati kroz različite probleme kako na fizičkoj tako i na psihološkoj razini. Konzumiranje duhovno nečiste vode ili kupanje u njoj nešto je što bi trebali pokušati izbjeći, ali nažalost, u praktičnom smislu većina od nas to ne može. Jedan od načina zaštite od takvih problema je redovita duhovna praksa, poput pojanja Božjeg Imena i primjena mjera za duhovno iscjeljivanje kao što je “Tretman slanom vodom”. Redovita duhovna praksa povećava pozitivnost kod kuće ili u prostorijama što će zauzvrat imati pozitivan utjecaj na okoliš. Pozitivnošću ispunjeno okruženje imat će pozitivan učinak na tlo i vodu i iscjeljujuće djelovati na ljude koji tamo žive.