Duhovno istraživanje tla – prvi dio

Duhovno istraživanje tla – prvi dio

Sažetak

Postoje mnogi čimbenici koji mogu doprinijeti procjeni zemljišta. Ipak, prilikom kupnje zemljišta, uključivanja u razvoj nekretnina ili jednostavno posjećivanja mjesta za posao ili razonodu, rijetko se razmišlja o suptilnim učincima zemlje i utjecaju koji ona može imati na osobu. Skupina tragatelja na Maharshi univerzitetu za Duhovnost ima 37 godina iskustva u duhovnom istraživanju. Ovo istraživanje  provedeno je uporabom skenera aure i suptilne energije zajedno s razvijenim šestim čulom članova njegovog istraživačkog tima. Koristeći ove metode do sada je analizirano 169 uzoraka iz cijelog svijeta. Uzorci zemljišta uzeti su s osam različitih područja, koja su obuhvaćala urbana i ruralna područja i popularne turističke lokacije. Otkriveno je da većina uzoraka zemljišta iz cijelog svijeta emitira negativne vibracije. Jedini izuzetak je Indija u kojoj je pronađena neka pozitivnost. Glavni razlog rasprostranjenosti negativnih vibracija u uzorcima zemljišta je utjecaj koji čovječanstvo ima na okolinu na fizičkoj, psihološkoj i duhovnoj razini. Uzorci zemljišta iz nekih razvijenih država emitirali su više negativnih vibracija, za razliku od uzoraka zemljišta iz nekih zemalja u razvoju. Utvrđeno je da suptilne vibracije iz zemlje mogu značajno varirati na osnovu čimbenika kao što su kolektivne misli i akcije ljudi, za koju svrhu se imovina koristi kao i stupanj materijalizma koji prevladava u tom području. Također je primijećeno da je vrijeme (era) čimbenik koji može utjecati na suptilne vibracije emitirane iz zemlje. Dok suptilne vibracije emitirane iz zemlje utječu na ljude, sami ljudi koji žive na toj zemlji je obogaćuju ili zagađuju na duhovnoj razini. Razumijevanje suptilnih aspekata zemljišta može pomoći u donošenju boljih odluka prilikom kupnje zemljišta. Duhovna praksa pomaže u zaštiti od negativnih suptilnih vibracija zemlje i povećava njenu duhovnu čistoću.

1. Uvod u procijenu tla i zemljišta

Postoje mnogi čimbenici koji doprinose procjeni zemljišta. Ipak, prilikom kupovine zemljišta, uključivanja u razvoj nekretnina ili jednostavno posjećivanja mjesta za posao ili razonodu, ljudi rijetko razmišljaju o suptilnim učincima zemlje i utjecaju koji ona može imati. Ipak, naše istraživanje pokazuje da suptilni učinci tla i zemljišta mogu imati značajan utjecaj na stanovnike.

Razmotrimo primjer turista koji se sjate na popularna mjesta od povijesnog značaja. Oni uglavnom promatraju ovakve lokacije iz perspektive odmora i razgledavanja znamenitosti. Međutim, ako su neka od ovih mjesta doživjela nasilje u prošlosti, okolina još uvijek zadržava sjećanje na to strašno vrijeme i bezazleni turist je zahvaćen tim negativnim suptilnim vibracijama. Tako su zemlja i voda pod utjecajem različitih ljudskih aktivnosti, isto kao i misli i ponašanje društva.

2. Eksperiment kojim se proučava i analizira tlo iz duhovne perspektive

2.1 Pozadina i svrha

Razne studije objavljene u znanstvenim časopisima pokazuju da se preko 97% znanstvenika klimatologa, koji aktivno objavljuju istraživanja, slaže da su trendovi zagrijavanja klime u prošlom stoljeću vrlo vjerojatno posljedica ljudskih aktivnosti (NASA.gov). U našem članku iz 2007.godine objavljenom na internet stranici SSRF-a, pružili smo holistički uvid u uzroke klimatskih promjena. Članak je podijelio naša otkrića kroz duhovno istraživanje da učinak čovječanstva na Zemlju i životnu sredinu nije samo zbog fizičkih razloga (kao što bi većina ljudi pretpostavljala), već je više na psihološkoj i duhovnoj razini. Duhovno istraživanje pokazuje da čovječanstvo negativno utječe na životnu sredinu na duhovnoj razini, što dovodi do reakcije Apsolutnih Kozmičkih Principa Zemlje, Vode, Vatre, Zraka i Etera na porast duhovne nečistoće. Povećani intenzitet prirodnih katastrofa je način na koji priroda pročišćava planetu.

S razvojem skenera za mjerenje aure i suptilne energije, omogućeno je mjerenje suptilnih vibracija koje emitiraju objekti (živi i neživi) poput tla. Time dobivamo opipljive dokaze o utjecaju čovječanstva na životnu sredinu, što uključuje zemljište i vodene puteve zajedno sa florom i faunom.

U veljači 2018.godine, Maharshi univerzitet za Duhovnost (MAV) i SSRF započeli su proučavanje tla iz duhovne perspektive. Svrha ove studije bila je analiza zemljišta širom svijeta i izmjera razlike u suptilnim vibracijama na osnovu regije i lokacije, a osmišljena je u cilju procjene duhovnog statusa životne sredine u sadašnjoj eri.

2.2 Metodologija

Skupina za duhovno istraživanje zatražila je od tragatelja i dobronamjernika koji putuju u Centar za duhovna istraživanja i Ašram da nabave male količine uzoraka tla i vode iz cijelog svijeta. Dobivene su posebne upute za prikupljanje, pakiranje, transport i naknadno predavanje ovih uzoraka timu za duhovno istraživanje radi mjerenja. Razlozi za upute bile su prvenstveno  da se omogući :

 1. dobivanje uzoraka s različitih mjesta (detalji navedeni u nastavku).
 2. minimalni utjecaj suptilnih vibracija drugih stimulansa od trenutka uzimanja uzorka do trenutka mjerenja. Tako bi se zadržala izvorna vibracija u uzorku do trenutka mjerenja.
 3. vrijeme prikupljanje uzoraka unutar dva dana do trenutka mjerenja.

Uporaba univerzalnog termoskenera za testiranje i analizu uzoraka zemljišta

Duhovno istraživanje tla – prvi dioMjerenje suptilnih vibracija i aure uzoraka zemljišta obavljeno je pomoću univerzalnog termo skenera (UTS), instrumenta koji je razvio dr. Mannem Murthy (bivši nuklearni znanstvenik iz Indije). UTS se koristi za mjerenje suptilne energije (pozitivne i negativne) i aure oko bilo kojeg objekta (živog ili neživog). Postoje 2 tipa negativnog očitavanja energije i označena su s IR (infracrvenim) i UV (ultra-ljubičastim). IR očitavanje mjeri manji oblik negativnih vibracija, a UV očitavanje mjeri intenzivniji oblik negativnih vibracija i obično se odnosi na negativne vibracije na razini demonske zaposjednutosti. Tijekom petogodišnjeg razdoblja, skupina za istraživanja zasnovana na duhovnoj znanosti opsežno je koristila ovaj instrument, provodeći otprilike 10.000 suptilnih energetskih i očitavanja aura različitih objekata (živih i neživih). S tim iskustvom utvrdili su da je UTS prilično točan, a očitavanja UTS-a provedena od strane istraživačkog tima potkrijepljena su očitavanjima dobivenim putem šestog čula. Pročitajte više o univerzalnom termo skeneru (UTS) – Dolazi uskoro

Značaj šestog čula u istraživanju zasnovanom na duhovnoj znanosti

Važno je napomenuti da dok su instrumenti kao što je UTS, značajni alati u istraživanu zasnovanom na duhovnoj znanosti, istinsko mjerenje i analiza suptilnih vibracija bilo kojeg objekta (u ovom slučaju uzoraka tla) mogu se provesti samo putem šestog čula koje treba biti na vrlo naprednoj razini.

Detalji o uzorcima tla korištenih u ispitivanju suptilnih vibracija tla

Slijedi nekoliko relevantnih detalja u vezi s uzorcima zemljišta koji su prikupljeni i analizirani za ovaj članak.

 1. Od 25. listopada 2018. godine prikupljeno je i izmjereno 169 uzoraka zemljišta iz 24 zemlje koje su navedene u tablci u nastavku.

  Australija

  Salvador

  Malezija

  Singapur

  Austrija

  Francuska

  Malta

  Šri Lanka

  Bolivija

  Njemačka

  Nepal

  Švicarska

  Kolumbija

  Indija

  Katar

  Ujedinjeni Arapski Emirati

  Hrvatska

  Indonezija

  Rusija

  Ujedinjeno Kraljevstvo

  Egipat

  Libanon

  Srbija

  SAD

 2. Prosječno vrijeme od prikupljanja do mjerenja bilo je 2,6 dana.
 3. Uzorci su kategorizirani prema sljedećim vrstama, a sljedeća tabela pokazuje broj uzoraka zemljišta analiziranih u svakoj kategoriji.
Vrsta područja Broj uzoraka
Gradsko 53
Seosko 14
Baština i turističke lokacije 38
Vjerske lokacije 38
Pustinja 1
Pogrebne lokacije i grobnice 10
Plaža 7
Centar za istraživanje duhovne znanosti u Goi, Indija 8
Ukupno 169

2.3 Zapažanja i rezultati ispitivanja uzoraka zemljišta

Kako su uzorci počeli pristizati, jedan trend je postao očigledan. Uporabom UTS-a, primijećeno je da su uzorci bilježili više negativnih očitavanja suptilne energije nego pozitivnih. U stvari, 8 uzoraka iz Centra za istraživanje Duhovne znanosti i Ašrama je moralo biti isključeno jer su njihove visoke razine pozitivnosti iskrivljavale rezultate i statističke podatke (kao što su prosjeci) dobivene iz analize.

Nakon uklanjanja 8 uzoraka Centra za istraživanje duhovne znanosti i Ašrama iz početne analize, ostao je 161 uzorak tla. U nastavku imamo neke ključne statistike o preostalom 161 uzorku tla dobivenom iz 24 zemlje.

1.  Negativna aura (IR) iz uzoraka zemljišta

 1. 74% (119 od 161) uzoraka je imalo negativnu auru. (To znači da su se kraci UTS uređaja otvorili do 180 stupnjeva, gdje je operater UTS-a uređaja tada mogao hodati unazad da bi izmjerio auru objekta.)
 2. 5% (9 od 161) uzoraka pokazalo je znakove negativnosti jer su se kraci UTS-a uređaja otvarali u određenoj mjeri (pod određenim kutem), ali ne u potpunosti do 180 stupnjeva.
To znači da je 79% uzoraka ili imalo negativnu IR auru ili je imalo neku razinu negativnosti povezanu s njima.
2. Negativna aura (UV) iz uzoraka zemljišta
 1. 37% (60 od 161) uzoraka je imalo viši oblik negativne UV aure. Postojanje UV aure u osnovi znači da je otkriven veći intenzitet negativnih vibracija.

3.  Pozitivna aura iz uzoraka zemljišta

 1. Samo 20% (32 od 161) je imalo pozitivnu auru. U samo tri države zabilježena su pozitivna očitavanja tla i to su Indija, Hrvatska i Šri Lanka.
 2. U Hrvatskoj jedini pozitivan uzorak zemljišta je bio s prostora ašrama SSRF.
 3. U Šri Lanki, pozitivni uzorci su dolazili samo s lokacija nasljeđa i mjesta hodočašća povezanih s božanstvom Rama, kao što je legendarna Rama Setu regija (Adamov most).Duhovno istraživanje tla – prvi diod. Uzorak tla iz Nepala također je pokazao neke naznake pozitivnosti, ali u stvari nije imao pozitivnu auru.

4. Promatranja prema kategoriji zemljišta

Promatrajući očitavanja na svim tipovima zemljišta grafikon prikazuje maksimalno negativno očitavanje dobiveno u svakoj kategoriji. (Imajte na umu da UV označava veći intenzitet duhovno negativnih vibracija.)

Duhovno istraživanje tla – prvi dio

 • Što se tiče maksimalne zabilježene negativnosti, nije bilo iznenađenja, pogrebna mjesta i groblja su očekivano imala najveću razinu negativnosti. Kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti, utjecaj takvih mjesta je kvantificiran u opsegu i intenzitetu :

 

Vrsta lokacije Opseg suptilnog utjecaja Intenzitet suptilnog utjecaja
Kremacijsko tlo 5 km -2%
Groblja 20 km -10%

Izvor: Istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti

Molimo obratite pažnju : Ljestvica za nežive objekte u smislu duhovne pozitivnosti i negativnosti je + / – 6%. Što znači da su groblja sa -10% doslovno izvan tablica u odnosu na negativnost i da imaju izuzetno štetan utjecaj na zemlju i životnu sredinu što može trajati desetljećima, a u nekim slučajevima i stoljećima. Pogledajte naš članak o kremiranju nasuprot sahrani.

 • Međutim, iznenadili su uzorci tla s vjerskih lokacija koji su zabilježili drugo najveće negativno očitavanje. Objašnjenje o tome zašto je to slučaj možete vidjeti u drugom dijelu studije istraživanja tla zasnovanog na duhovnoj znanosti.
 • Maksimalna razina negativnih vibracija koje su uočene u baštinama i turističkim lokacijama bio je skoro jednako visok kao i kod vjerskih lokacija. U drugom dijelu ove studije analizirat ćemo Taj Mahal iz duhovne perspektive, čiji uzorci zemljišta su zabilježili najviše razine negativnosti među svim lokalitetima baštine.
 • Što se tiče uzoraka zemljišta iz gradskih područja, oni su uglavnom bili negativni. Donja tablica prikazuje listu gradova u kojima su uzorci zemljišta imali najnegativnija očitavanja.
Grad Država
Aberdeen Ujedinjeno Kraljevstvo
Frankfurt Njemačka
Bogota Kolumbija
Bandung, Zapadna Java Indonezija
Adelaide Australija
Lyon Francuska
Bali Indonezija
Zagreb Hrvatska
La Paz Bolivija
Sankt Peterburg Rusija
Beč Austrija

Važno je napomenuti da je negativnost u uzorcima tla s gradskih područja primijećena kod svih naroda i nije bila povezana s time koliko je narod ekonomski razvijen, ili je to zemlja u razvoju. Jedina zemlja u kojoj su neki uzorci gradskog zemljišta pokazali određenu razinu pozitivnosti bila je Indija.

 • Uzorci tla sa seoskih područja u prosjeku su imali nižu razinu negativnosti.
 • Uzorci tla s plaža su na testovima pokazali manju negativnost nego što su uzorci tla prikupljeni nekoliko kilometara dalje na susjednom gradskom području.
 • Niti jedan uzorak tla iz Centra za istraživanje duhovne znanosti i Ašrama u Goi, u Indiji, nije pokazao nikakve znakove negativnosti i zapravo je zabilježio razinu pozitivnosti koja do sada nije primijećena ni u jednom uzorku tla iz cijelog svijeta.

3. Zaključak

Do sada, ovo istraživanje pokazuje da su uzorci zemljišta iz cijelog svijeta vjerojatno više negativni nego pozitivni. S izuzetkom Indije gdje su manja područja pozitivnosti pronađena u svim uzorcima zemljišta, očitavanja za ostale zemlje su uglavnom negativna. Sljedeći dio ovog istraživanja obuhvaća :

 1. Tai Mahal – zašto ima do sada najnegativnije vibracije od svih vjerskih lokacija ?
 2. Duhovno najčišće do sada zabilježeno tlo na svijetu
 3. Zašto je Indija imala tako visoki postotak uzoraka tla s pozitivnom aurom?
 4. Kako čovječanstvo utječe na životnu sredinu?
 5. Koje su implikacije ove studije?