Kako raditi autosugestiju

Kako raditi autosugestiju

1. Uvod u izvođenje autosugestije

U našem odjeljku o uklanjanju mana osobnosti (PDR), objasnili smo kako su autosugestije (AS) moćan alat koji može dovesti do pozitivnih promjena u nečijoj osobnosti. Dato je sedam vrsta autosugestija koje su prilagođene osobnosti osobe, a i situaciji koja toj osobi stvara stres. Ovi tipovi autosugestija su A1, A2, A3, B1, B2, C1 i C2.

Dakle, ako je netko prepoznao i odabrao manu osobnosti (ili nedostatak) na kojem bi želio raditi i ispraviti ga – onda bi sljedeći korak bio vježbanje uma da se ponaša na odgovarajući način, davanjem autosugestija podsvjesnom umu.

U ovom članku izlažemo dva načina na koje možemo provesti ovaj važan korak PDR procesa, a to je – kako oblikovati autosugestiju. Ovim postupkom možete dobiti maksimalnu dobrobit, a samim tim i doživjeti bolju kvalitetu života.


Kako raditi autosugestiju Kada se autosugestije rade redovito, ozbiljnost mane se smanjuje i osoba se počinje osjećati  sretnije i stabilnije.

 


2. Kako raditi autosugestije (AS)

2.1 Postupak 1 – Pojalice i molitve dovode do stanja opuštenosti

Kako raditi autosugestiju

Koraci Opis radnje Trajanje

(min : ek)

1 Izgovorite molitvu: „O Bože, daj da ova autosugestija dođe do moje podsvijesti, ukloni sve prepreke u vezi ove autosugestije i dopusti mi da upijem kvalitete izvodeći ovu autosugestiju.” 0:30
2 Ponavljajte Božje Ime1 2:00
3A Radite AS za prvu manu osobnosti po vašem izboru (ponoviti pet puta) 1:30
3B Radite AS za drugu manu osobnosti po vašem izboru (ponoviti pet puta) 1:30
4 Izrazite zahvalnost – „O Bože, iskreno Ti se zahvaljujem što si mi dozvolio da ova AS djeluje kroz mene. Molim Te, pomozi mi da budem uporan u ponavljanju AS svakog dana.” 1:00
Ukupno vrijeme za izvođenje AS 6:30

Napomena 1 : Možete pojati Božje Ime prema religiji  rođenja. Pogledajte ‟Započnite svoje duhovno putovanje” za uputstva koje Ime treba pojati.

Postupak 1: Započnite autosugestiju jednostavnom molitvom: Izgovaranje molitve kako je prethodno navedeno, važno je da bismo dobili Božji blagoslov tijekom ponavljanja autosugestija, a i da bi autosugestija bila učinkovitija.

Postupak 2 : Pojanje Božjeg Imena: Preporučujemo da pojate Božje Ime dvije minute. Pojanje pomaže umu da dostigne stanje koncentracije. Um je obično preplavljen različitim mislima pa samim tim nije u stanju primiti i upiti autosugestije. Pojanje Božjeg Imena također privlači i stvara Božansku energiju koja ima pozitivan utjecaj na naš um. Kada pojamo Božje Ime, impulsi koji dolaze iz podsvjesnog uma do svjesnog uma se smanjuju, a koncentracija raste. Tako um postaje spreman primiti autosugestiju.

Postupak 3 : Pročitajte, prvu autosugestiju pet puta: Za početak, preporučujemo da radite najviše na dvije mane osobnosti istovremeno. Na primjer, možete izabrati dvije mane osobnosti kao što su ljubomora i zaboravnost. Tako da možete oblikovati po jednu autosugestiju za svaku manu osobnosti ponaosob. Najprije ponovite prvu autosugestiju za ljubomoru pet puta, a onda nastavite s drugom autosugestijom za zaboravnost također pet puta.

Važno je napomenuti da sve ostale tehnike autosugestija (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) treba čitati po pet puta, osim tehnike A3 koja se čita samo jedanput jer je dugačka.

Informacije o različitim vrstama autosugestija možete pročitati ovdje.

Postupak 4 : Izražavanje zahvalnosti: Autosugestije završavamo molitvom i izražavanjem zahvalnosti Bogu što je autosugestiju učinio kroz nas.

2.2 Postupak 2 – Ulazak u trans za dostizanje stanja opuštenosti

 

Kako raditi autosugestiju

U PDR procesu, sugestije se također mogu davati podsvjesnom umu dok smo u transu. Pod transom podrazumijevamo stanje fizičke i mentalne opuštenosti. U ovom stanju otklanja se prepreka između svjesnog i podsvjesnog uma i sugestija pozitivno utječe na podsvjesni um. Tehnika ulaska u trans za postizanje stanja opuštenosti data je u dodatku ovog članka. Važno je napomenuti da je ovaj proces opuštanja od važnosti samo 5-10%, dok terapija (tj. davanje sugestije) ima važnost 90-95%. Dakle, ne treba mnogo brinuti o dubini transa.

Svaka sesija autosugestija traje otprilike od šest do sedam minuta. Obrazloženje vremena je sljedeće :

Koraci Koraci u izvođenju autosugestije Trajanje (min sek) 
1 Ulazak u trans (pogledajte Dodatak) 0:30
2 Razmišljanje o napretku (kad se dogodi) 0:15
3A Terapeutske sugestije temeljene na jednoj od sljedećih tehnika – A1, A2,B1 i B2 (svaku sugestiju ponoviti pet puta) 1:30
3B Terapeutska sugestija temeljena na tehnici  A3 3:30
4 Izlazak iz transa  (pogledaj Dodatak) 0:15
Ukupno vrijeme potrebno za AS 6:00

Napomena :

 1. Bilo koje dvije ili tri manifestacije mana u nečijoj osobnosti, koje zahtijevaju upotrebu tehnika A1, A2, B1 ili B2, mogu se uključiti u sesiju. Svaki sugestiju treba ponoviti pet puta.
 2. Kako je potrebno dulje izvođenje A3 autosugestije (tri do četiri minute), u svakoj sesiji treba uzeti samo jednu A3 autosugestiju. Za razliku od ostalih autosugestija, koje se ponavljaju pet puta, A3 autosugestiju treba reći samo jednom po sesiji.
 3. Možemo uraditi najmanje tri do pet sesija dnevno – rano ujutro, ujutro, popodne, navečer i noću. Što je više sesija, izlječenje je brže.
 4. Sugestije se mogu davati i djeci u prvih četiri do pet minuta sna, jer ovo stanje sliči stanju hipnotičkog transa.

3. Dnevna učestalost autosugestija

 • Koraci navedeni u odjeljku 3 predstavljaju jednu sesiju autosugestija.
 • Jedna sesija autosugestija može trajati od pet do sedam minuta, ovisno o tome jesu li izabrane jedna ili dvije mane osobnosti.
 • Kada započnemo s pocesom uklanjanja mana osobnosti, predlažemo da radite autosugestije tri do pet puta dnevno. Praktično je raditi AS poslije svakog obroka, tako da vam se ne dogodi da ih zaboravite raditi.
 • Za tragatelje koji prakticiraju PDR više od jedne ili dvije godine, preporučujemo da rade 8 -10 sesija na dan.
 • Što je više ponavljanja sesija autosugestija, veća je efikasnost u prevladavanju mana osobnosti.
 • Također, važno je imati na umu da bi u početnim fazama trebao biti razmak od najmanje dva sata između dviju sesija autosugestija kako se um ne bi zasitio, ali i da lakše prihvati autosugestije. Ako radite između 8-10 sesija autosugestija dnevno, onda se razmak između sesija može smanjiti na jedan sat.
 • Nekoliko ponavljanja ovih pet do sedam minutnih sesija autosugestija dnevno, mogu dovesti do značajnih pozitivnih promjena naše osobnosti. Također, um se oslobađa od stresa i nesreće.

4. Što treba zapamtiti pri izvođenju autosugestija

 1. Autosugestije se mogu raditi na materinjem jeziku ili jeziku po želji. Ovo povećava sposobnost uma da prihvati autosugestiju.
 2. Prije nego što počnete s izvođenjem autosugestija, bilo bi poželjno zatražiti pomoć. SSRF satsanzi nude besplatnu pomoć u svim koracima PDR-a, uključujući oblikovanje autosugestije zato jer kada je riječ o vlastitom umu, ponekad osoba nije u stanju biti objektivna.

5. Trajanje jednog seta autosugestija

 • Jedan set autosugestija može biti napravljen za jednu do dvije mane osobnosti (na primjer, ako radimo na ljubomori i zaboravnosti, možemo oblikovati po jednu autosugestiju za svaku manu osobnosti ponaosob. Ako autosugestija obuhvaća dvije mane osobnosti, onda možemo ove autosugestije raditi jedan do jedan i pol mjesec bez prestanka.
 • Kada počinjemo s određenim setom autosugestija, trebalo bi procijeniti kako se osjećamo poslije jedne do dvije sesije i da li um prihvaća autosugestiju.
  • Ako ju um prihvaća, onda se isti set može nastaviti jedan do jedan i pol mjesec.
  • Ako ne, onda zatražite pomoć da promijenite perspektivu ili promijenite nekoliko riječi kako bi umu bile prihvatljivije.
 • Ako se um počne osjećati zasićen istim setom autosugestija nakon 15-20 dana, tada se novi skup autosugestija može formirati za iste mane osobnosti s izborom drugih situacija.

6. Uključivanje autosugestija za napredak i hitnih autosugestija

6.1 Autosugestije za napredak

Kada se započne s primjenom PDR procesa i izvođenjem autosugestija, mogu se primijetiti pozitivne promjene u našoj osobnosti. Mane na kojima radimo počinju se smanjivati. Štoviše, drugi mogu primijetiti pozitivne promjene u nama tijekom komunikacije. Sve ove pozitivne promjene mogu se uključiti u autosugestiju poznatu pod imenom autosugestije za napredak. Više informacija o ovim autosugestijama možete pročitati na – Autosugestije za napredak – dolazi uskoro.

Redoslijed u sesiji : U sesiji, autosugestije za napredak treba raditi poslije molitve i pojanja i prije bilo kojih drugih autosugestija. To treba izgovoriti samo jednom i nakon toga možete nastaviti s izvođenjem drugih autosugestija koje je potrebno ponoviti pet puta.

6.2 Hitne autosugestije

Hitne autosugestije se primjenjuju u slučaju nužde kako bi se prevladala reakcija uma na situaciju ili događaj. One se rade kada postoji hitna potreba da se prevlada emocionalni poremećaj i povrati smirenost ili samo da se um pripremi za izvanredne situacije.

Hitne autosugestije mogu se priključiti vašim redovnim autosugestijama. Redoslijed bi bio sljedeći :

 1. Molitva
 2. Pojanje
 3. Ponavljanje autosugestija
  1. Autosugestija za napredak (samo jednom)
  2. Hitne autosugestije (pet puta)
  3. Redovna autosugestija za prvu manu (pet puta)
  4. Redovna autosugestija za drugu manu (pet puta)
 4. Molitva zahvalnosti

Hitne autosugestije se rade kada ste u situaciji   emocionalne uznemirenosti ili suočeni s izvanrednom situacijom.

U tom slučaju, privremeno prekinite sve druge redovne autosugestije kako bi radili hitnu autosugestiju. Pročitajte hitnu autosugestiju tri do pet puta u jednoj sesiji autosugestije. Nastavite s ponavljanjem sesija hitne autosugestije što češće možete, ako je moguće i svakih 30 minuta, sve dok se hitna situacija ne prevlada. Zatim možete nastaviti s redovnim autosugestijama koje ste ranije radili.

Više informacija o hitnim autosugestijama možete pročitati na – Hitne autosugestije –  dolazi uskoro.

7. Zaključak

Redovitim izvođenjem autosugestija slabe impresije u umu koje stvaraju manu osobnosti. Um počinje prihvaćati i upijati pozitivne sugestije rađe nego da bude izložen djelovanju impula koje mu diktiraju mane. To je vrlo jednostavan, ali moćan alat za usađivanje pozitivnih osobina koje poboljšavaju kvalitetu, ne samo vašeg, već i kvalitetu života ljudi kojima ste okruženi.

8. Dodatak

Ovaj odjeljak obuhvaća dva oblika prelaska u trans – autohipnozu i heterohipnozu.

8.1 Dodatak 1 – Vježbe

Autohipnoza : Samoinducirano hipnotičko stanje poznato kao samohipnoza

Vježba 1: Fizičko i mentalno opuštanje – lagani trans

Progresivna tehnika opuštanja Uvođenje u trans : ‟Gledam u jednu točku i razmišljam o svojim mislima. Dok gledam i razmišljam, cijelo tijelo će se opustiti i moj um će se opustiti. To je ugodan osjećaj.

Udahnite polako….zadržite dah…..izdahnite polako (ponoviti tri puta).
Dok gledam u jednu točku, koncentriram se na osjećaj u nogama. Stopala postaju opuštena. Osjećaj opuštenosti se širi prema gore.
Gležnjevi mi postaju opušteni.
Moja koljena postaju opuštena.
Moje butine se opuštaju.
Opuštanje se širi po mom tijelu.
Moj trbuh postaje opušten.
Moja prsa postaju opuštena.
Leđa postaju opuštena.
Moje ruke od ramena do vrhova prstiju postaju opuštena.
Vrat mi postaje opušten.
Glava mi postaje opuštena.
Oči mi postaju umorne. Sada ću brojati 1, 2, 3. Kada izbrojim 3, zatvorit ću oči i opustiti se. Moći ću raditi sugestije i moći ću se probuditi po volji 1 ….2…3 (zatvorite oči)”.

Terapeutski prijedlozi : Ovise od problema ili cilja.

Izlazak iz transa : ‟Sada ću brojati 1, 2, 3. Kada izbrojim 3, otvorit ću oči. Bit ću u veselom i opuštenom raspoloženju. (Ako ste veoma uznemireni ili depresivni, umjesto da kažete: ‟ja ću biti u veselom i opuštenom raspoloženju”, recite ‟Bit ću manje uznemiren ili depresivan”. Sljedeći put ću uspjeti postići još dublje stanje opuštenosti 1…2…3 (otvorite oči)’.

Vježba 2 : Duboki trans

Tehnika uvjetnog brojanja Osoba treba udobno sjediti, gledati u jednu točku na zidu i razmišljati o sljedećim rečenicama:

Uvođenje u duboki trans : ‟Sada ću brojati od 1 do 10. Kada izbrojim 3, ja ću zatvoriti oči i opustit ću se. Kako se brojanje nastavlja, ja ću se sve više i više opuštati. Kada izbrojim 10, ja ću ući u najdublje moguće stanje relaksacije i moći ću se skoncentrirati u potpunosti na ono o čemu mislim 1…2…3…(zatvori oči) 4…5…6…7…8…9…10”.

Terapeutski prijedlozi : Kao u vježbi 1

Izlazak iz transa : Kao u vježbi 1

Prednosti tehnike uvjetnog brojanja

 1. Osoba može raditi sesije na bilo kojem mjestu- u autobusu, vlaku ili u uredu, jer nema neobičnih pokreta kao što su zatezanje šake ili rotacije ruke. Iz tog razloga, broj sesija ponavljanja koje se mogu obaviti u danu se mogu povećati. Što više sesija ponavljanja, to brže do cilja.
 2. Kada osoba koristi vježbu 1, potrebno joj je oko tri minute da uđe u trans. S druge strane, ovoj tehnici je potrebno samo dvadesetak sekundi da izazove trans. Ovo smanjenje vremena dovođenja u trans pomaže na dva načina.
  1. U hitnim slučajevima, na primjer, kada postanete napeti prije ispita ili razgovora za posao, relativno je lakše brojati od 1 do 10 i opustiti se u usporedbi s vježbom 1.
  2. Obično terapijske seanse ne bi trebale trajati duže od pet do šest minuta, jer se većina pacijenata teško skoncentrira na sugestije. Ako se tri minute potroše samo na buđenje i produbljenje transa, vrijeme dostupno za terapijske sugestije bit će samo dvije do tri minute. S druge strane, kada osoba koristi tehniku brojanja, može posvetiti praktično svih pet do šest minuta terapijskim sugestijama.

8.2 Dodatak 2 – Vježbe za heterohipnozu

Heterohipnoza : Hipnoza izazvana od strane druge osobe ili programiranim CD-om, kazetama, video zapisima ili sličnim tehnologijama. Zapravo, to je oblik vođene samohipnoze kod koje psiholog može pomoći osobi da uđe u trans.

Vježba 1: Fizičko i mentalno opuštanje – lagani trans

Progresivna tehnika opuštanja

Ulazak u trans : „Gledajte u točku i slušajte moj glas. Dok nastavljate gledati i slušati, cijelo tijelo će se opustiti i tako će se i vaš um opustiti. To je ugodan osjećaj.

Udahnite polako….zadržite dah….izdahnite polako (ponoviti ovo tri puta).
Dok gledate u točku, koncentrirajte se na osjećaj u vašim stopalima. Ona se počinju opuštati. Taj se osjećaj polako širi prema gore.
Vaši gležnjevi postaju opušteni.
Vaša koljena se opuštaju.
Vaše butine se opuštaju.
Opuštanje se širi vašim tijelom.
Vaš trbuh postaje opušten.
Vaša leđa se opuštaju.
Vaše grudi se opuštaju.
Vaše ruke od ramena do završetaka prstiju postaju opuštena.
Vaš vrat se opušta.
Vaša glava postaje opuštena.
Vaše oči postaju umorne. Sada ću brojati 1, 2 i 3. Kada izbrojim 3 zatvorite oči i nastavite slušati moj glas 1…2…3…(zatvorite oči)”.

Terapeutski prijedlozi : Ovise o problemu ili cilju.

Izlazak iz transa : ‟Sada ću brojati 1, 2, 3. Kada izbrojim 3, otvorite oči. Bit ćete u veselom i opuštenom raspoloženju. (Ako je osoba vrlo uznemirena ili depresivna, umjesto da kaže da će biti vedrog i opuštenog raspoloženja, možda će mu biti rečeno: ‟Bit ćete manje uznemireni ili depresivni”) Sve ćete zapamtiti i moći ćete realizirati sugestije u praksi. Sljedeći put kada napravim seansu, moći ćete ući u još dublje, opuštenije stanje.  1…2…3 (otvorite oči)”.

Vježba 2 : Duboki trans

Tehnika uvjetnog brojanja Zamolite osobu da se udobno smjesti i gleda u točku na zidu dok mu izgovarate sljedeće rečenice.

Izvođenje i produbljivanje transa: ‟Sada ću brojati od 1 do 10. Kada izbrojim 3, zatvorit ćete vaše oči i opustit ćete se. Kako nastavljam brojanje, tako ćete se opuštati sve više i više. Kada izbrojim 10, moći ćete ući u najdublje moguće stanje opuštenosti i moći ćete se u potpunosti koncentrirati na ono što govorim. 1…2…3 (zatvorite oči) …4…5…6…7…8…9…10”.

Terapeutska sugestija : Kao u vježbi 1​