Mogu li životinje i biljke/drveće također biti zaposjednuti?

Da, životinje i biljke/drveće mogu biti zaposjednute duhom, mada se to vrlo rijetko događa.

Duhovi zaposjedaju životinje kako bi ih koristili kao sredstvo da naškode ljudima. Zaposjednutost je privremena, ali ih mogu primorati da učine nekoliko stvari, kao što su:

  • Muče ljude napadajući ih, tj. duh može zaposjesti već bijesnog psa, koji tada postaje još opasniji i ugriza osobu koju duh želi mučiti.
  • Povećavaju razinu otpora u mikrobima, insektima, glodavcima, itd., i za njihovo rješavanje moraju se koristiti mjere poput upotrebe pesticida
  • Upućuju insekte i životinje da se brzo razmnožavaju kako bi ljudima stvarali neprilike. Primjer – žohari, štakori, stjenice, komarci, itd.

Duhovi uglavnom napadaju one životinje i biljke koje su u stvari ljudi koji su nazadovali. “Nazadovalim ljudima” podrazumijevamo ljudska bića koja su rođena kao životinje kako bi prošla kroz neku patnju.

 Među biljkama, koje nisu “nazadovani ljudi”, duhovi se nastanjuju u onima koje već imaju povećanu Raja-Tamu (Rađa-Tama) u sebi, kao što je kaktus. Jedan od glavnih razloga zaposjedanja drveća je uznemiravanje ljude. Zaposjedaju drvo pored kojeg osoba, koju žele mučiti, redovito prolazi.

Mogu se nastaniti i u drveća koji su “nazadovali ljudi”.