Как човек може да разпознае Светец?

За обикновения човек е невъзможно, т.е. не е в състояние да разпознае Светец, защото това е човек, който се намира на върха на духовното развитие. За да разберем това по-добре, ще използваме няколко аналогии.
BG_Recognise-saint

Също така, ако някой иска да измери духовната зрялост или нивото на Светеца, който е на върха на развитието в областта на Духовността, тогава и самият той трябва да бъде Светец на това ниво.

Обикновеният човек, дори и религиозен човек или зрял търсач, не е в състояние да направи преценка на това дали даден човек е Светец. Дори и търсача може да усети честотите на духовно по-високo лице, само ако разликата в тяхното духовно ниво е не повече от 20%. Това е така, защото разликата в честотите става далеч по-неосезаема за разбиране, когато разликата в духовното ниво е по-голяма от 20%.

Оценка на разликата между двама Светци

Със същата логика, невъзможно е за обикновения търсач, който извършва редовна духовна практика, да не говорим за човек, който не извършва духовна практика, да прецени разликата в духовната зрялост между двама Светци.

Кои Светец трябва да следваме?

Разбирането на Универсума на обикновения човек е само чрез петте сетива, ума и интелекта.

Доста често срещаме хора, които имат определени идеи за това какъв трябва да бъде един Светец и как Той трябва да действа. Това отношение се основава на много ограничено духовно разбиране. Това допълнително води до големо недооценяване на хората, свързано с това кой трябва да считаме за Светец и кого трябва да следваме.

В резултат на това последиците са:

  1. Такива хора не са в състояние да усетят фините положителни честоти, които се излъчват от духовно еволюиралите.
  2. Не разбиране, че духовно еволюирали лица, всъщност, са духовно еволюирали, освен ако това не е потвърдено (казано) от някой авторитет в Духовността, че определено лице е духовно еволюирало.

Това оставя обикновения търсач със съмнение, “От една страна знаем, че Светците са маяци на духовното познание, но не можем да разпознаем Светец, тогава на кого да се доверяваме като Светец?”

Отговорът на този въпрос е, че човек трябва да се съсредоточи върху своята духовна практика, която се основава на шестте основни принципи на духовната практика. Ако ученикът на духовността поеме една крачка към реализирането на Бог, тогава Бог поема 10 крачки, за да помогне на търсача да се срещне с правилното духовно водачество, което отговаря на неговия духовен копнеж и капацитет.