BG_L_Comprised-of-landing

1. Въведение в това от какво са съставени човешките същeства

В тази статия ще обясним състава на човешкото тяло и неговите различни фини тела. Съвременната наука е проникнала дълбоко в разбирането на физическото тяло. Въпреки това нейните разбирания на другите аспекти на човешкото съществуване все още са много ограничени. Например разбирането на човешката психика и интелект все още е малко или много ограничено до техните физически аспекти. От друга страна, духовната наука изучава цялото човешко съществуване в големи подробности.

2. От какво са съставени човешките същества според духовната наука?

Живо човешко същество се състои от следните органи.

 1. Физическо тяло (стуладеха)
 2. Жизнено енергийно тяло (прана-деха)
 3. Психично тяло (манодеха)
 4. Интелект или каузално тяло (карандеха)
 5. Финно его или супракаузално тяло (маханкарандеха)
 6. Душата или Бог принцип във всяко човешко същество (атма)

2-BG_L-comprised-of

В следващите раздели ще обясним тези различни тела в повече подробности.

3. Физическото тяло

Това е тялото, който е най-известено на съвременната наука. То се състои от скелетна рамка, мускули, тъкани, органи, кръв, 5 сетивни органи, и т.н.

4. Жизнено енергийно тяло

Това е тялото, също известно като прана-деха. Това тяло осигурява жизненоважна, животоподдържаща енергия за всички функции, както на физическото, така и на психичното тяло. Има пет вида жизненоважни енергии или прана:

 • Прана: енергия за дейността вдишване.
 • Удана: енергия за дейността издишване и за речта.
 • Самана: енергия за дейността на стомаха и червата.
 • Вяна: Енергия за доброволни и неволеви движения на тялото.
 • Апана: Енергия за уриниране, отделяне, еякулация, раждане и т.н.

В момента на смъртта жизнената енергия се освобождава обратно в Универсума, а също така помага при задвижване на финото тяло в нататъшното си пътуване.

5. Психичното тяло или ума

Психичното тяло или ума е седалище на нашите чувства, емоции и желания. То носи в себе си безброй впечатления от този живот и предишни животи. То се състои от три части:

 • Съзнателeн ум: Това е са част от нашите мисли и чувства, за които ние сме наясно.
 • Подсъзнание: Съдържа всички впечатления, необходими за завършване нашата съдба в сегашния ни живот. Мисли от подсъзнанието, понякога се появяват в съзнанието ни от време на време или в отговор на някакъв външен стимул или по време, дори и без него. Например през деня един човек получава случайна и несвързана мисъл за някакъв неясен инцидент в детството.
 • Несъзнавано: Това е аспект на нашия ум, за който ние сме напълно не наясно. То съдържа всички впечатления, които са свързани с нашата натрупана сметка.

Подсъзнанието и несъзнаваното, заедно са известни като Чита.

Понякога ние също така се отнасяме до един аспект на психичното тяло, като тяло на желанията или васандеха. Това е аспект на ума, който съдържа всички впечатления от желанията.

Моля, вижте статията за “Защо правим нещата, които правим“, както и на онлайн туториала със същото име, за да разберете функционалната структура на ума.

Физическият орган, свързан с психичното тяло е мозъка.

6. Интелекта

Каузалното тяло или интелектa е тялото, което се занимава с процеса на вземане на решения и способност за разсъждаване.

Физическият орган, свързан с тялото интелект е мозъка.

7. Финното его

Финното его или супракаузалното тяло е последният остатък от невежеството и е усещането, че сме отделени от Бога.

8. Душата

Душата е принципът на Бог вътре в нас и е нашата истинска същност. Това е главният компонент на финото тяло, който е една малка част от Върховния Бог Принцип с качествата на Абсолютната Истина (Сат), Абсолютно Съзнание (Чит) и Блаженство (Ананд). Душата не се повлиява от възходи и падения в живота и е в състояние на непрекъснато Блаженство. Тя гледа на възходите и паденията на живота във Великата Илюзия (Мая) с позицията на наблюдател. Душата е отвъд 3те фини основни компоненти; Въпреки това останалата част от нашето съзнание като физическото тяло и психичното тяло се състоят от тях.

9. Неосезаемото тяло

Неосезаемото тяло се определя като тази част от нашето битие или съзнание, което напуска физическото ни тяло в момента на физическата смърт. То се състои от психичното тяло, каузалното тяло или интелекта, супракаузалното тяло или неосезаемото его и душата. Какво е изоставено в момента на физическата смърт е физическото тяло. Жизнената енергия се освобождава обратно в Универсума.

По-долу са някои други аспекти на неосезаемото тяло

 • Фини сетивни органи: Чрез фините сетивни органи ние означаваме фините аспекти на нашите 5 сетивни органи, чрез които ние сме в състояние да възприемаме неосезаемото измерение. Например ние сме в състояние да възприемаме един фин аромат като жасмин, без да има стимул да го предизвика. Също така ароматът може да се преживее само от един човек, а не от другите в една и съща стая. Това се обяснява по-подробно. Също така вижте нашата статия – Какво е шесто чувство?
 • Фини моторни органи: Чрез фините двигателни органи имаме предвид финят аспект на нашите физически моторни органи като нашите ръце, език и т.н. Всички дейности се иницират първо във фините моторни органи и след това се изпълняват във физическото измерение от нечии физически двигателни органи.

10. Незнание

Всички други аспекти на нашето същество освен душата са част от Великата Илюзия. Тя се нарича незнание или Авидя която, когато буквално преведена означава липса на знание. Думата незнание произтича от факта, че ние се идентифицираме с нашето физическо тяло, ум и интелект, а не с истинската ни същност, която е душата, или принципа на Бога в нас.

BG_L_Nescience

Незнанието е коренната причина за нещастието. Човек се привързва към парите, собствената му къща, семейството, града, държава, и т.н. Колкото по-голяма е привързаността към някой човек или предмет, толкова по-голяма е вероятността за нещастие, произтичащо от привързаността. Дори идеален социален работник или Светец може да стане привързан към обществото или Неговите поклонници съответно. Най-голямата привързаност, която всеки има е привързаността за себе си, за собствения ум и тяло. Дори и най-малката неприятност или заболяване не прави нещастни; следователно всеки трябва постепенно да намалява привързаността за себе си и да започне да приема болката и болестта като част от живота. Това, разбира се, с присъщото разбиране, че преживяното щастие и нещастие в живота се случва главно поради нашата съдба. Също така, само чрез идентифициране с душата можем да изпитаме трайно Блаженство.

Душата и незнанието заедно съставляват въплътената душа. Незнанието за жив човек има двадесет компоненти – физическото тяло, петте фини сетива, петте фини двигателни органи, петте жизнените енергии, съзнанието, подсъзнанието, интелекта и егото. Тъй като функциите на компонентите на финото тяло продължават непрекъснато, вниманието на въплътената душа се насочва към тях, вместо на душата, т.е. вместо към Духовно знание е насочено към незнание.