Женски Гоблин

1. Въведение

Женската гоблина (хадал) е четвърта в йерархията на духове във възходящ ред, спрямо тяхната духовна сила. Нейната относителна духовна сила е 1000, в сравнение с тази на обикновения дух, която е 1. Обърнете се към статията на “Видове духове”. Около 2% от населението на света е засегнато или обладано от тях в настоящите времена, и ще бъде до 2025 г. Като се има предвид, че по-нисък процент от населението на света са засегнати от тях, сме дали само кратък списък на техните характерни особености.

2. Чертеж чрез неосезаемо знание на женски гоблин

BG_(M)_Female Goblin

Моля, имайте предвид, че това е само една груба насока, тей като духовете могат да заемат всякаква форма, в зависимост от това, което те се опитват да постигнат.

3. Най-характерното за женския гоблин

  • Те имат силна миризма около тях, като на гнило яйце.
  • Като цяло, те засягат лицето без да го обладават него или нея, т.е. те не влизат в тялото на индивида.
  • Те могат да направят да изчезне каквото и да било с помощта на мантра.
  • Тяхната основна задача е да осигурят материали, необходими за правене на черна магия, например кости, черепи и т.н. на фините магьосници (мантрици) за своите ритуали, чрез изкопаване тела в гробището.
  • Женския гоблин работи под джакин, друг вид на дух.

4. Средства

Забележка: Духовното ниво на духовния изцелител трябва да бъде най-малко 20% повече от духа, които засяга или обладава лицето, което тои се опитва да изцели. Когато едно лице се третира с външни духовни средства, се чувства по-добре за известно време, но за да се отървете от този дистрес (което в много случаи ни следва от много раждания) завинаги е важно, да извършва духовна практика и генерира непрекъсната и трайна позитивност от първа ръка вътре в себе си. Само тогава е възможно да се получи. Ако човек допълва духовно изцеление с песнопеене по време на духовно изцеление, тогава дистреса се преодолява за по-кратко време.