Дали Агнихотра може да спрeчи ефекта на ядрената радиация?

1-BG-Landing-Agnihorta-Nuclear-radiation

“През следващото десетилетие, ще има трета световна война, където около 1/3 от населението на света (т.е. над 2 милиарди души) ще загинат. Повече милиони ще умрат в резултат на замърсяването, причинено от ядрените отпадъци. ”

Неговото Светейшество Д-р Атавле (30 Септември, 2007)

Представете си това. Ядрено устройство току-що беше взривено във вашия град. Тези от нас, които се намираме в самия епицентър на удара, няма да знаем какво се е случило, тъй като ще бъдем унищожени преди да имаме време да осъзнаем, че ядрено устройство е било взривено. Учените казват, че тези хора всъщност ще бъдат щастливци. Хората на няколко километра от взрива ще страдат от изгаряния или излагане на радиоактивни материали, които биха могли да имат краткотрайни или дълготрайни вредни последици за тях и техните семейства. В този момент няколко неща, ще минават през ума им.

 • Тъкмо видях експлозия на оръжия за масово унищожение. Към кои подслон мога да тичам?
 • Дали можех по-добре да се подготвя за тази евентуалност и да спася семейството и себе си?

1. Въведение

Дали Агнихотра може да спрeчи ефекта на ядрената радиация?

В много статии в интернет, ритуала Агнихотра се споменава като обикновен ритуал, който намалява неблагоприятното въздействие на ядрена радиация. Това изявление привлече нашето внимание, защото за съвременната наука това е фантастично предположение: че един прост ритуал, правен на изгрев и залез, заедно с казването на мантра може действително да потуши вредните последици от радиоактивните отпадъци. Този ритуал е от особено значение с още няколко други информации, които получихме чрез духовно изследване за идващите времена.

Повечето хора не знаят, че съществуват мерки, които могат да бъдат предприети на духовно ниво, заедно с усилията на психологическо и физическо ниво, за защита срещу ядрена атака. Тази статия обхваща мерките, които можем да предприемем на духовно ниво, за да се предпазим от последиците от ядрена атака и за предотвратяване на нейното настъпване.

Прочетете статията за духовното изследване | Вижте туториала за духовното изследване

2. Защита от ядрена атака на лице, изпълняващо Агнихотра

Информация за този раздел е получена от източниците Ефекти на ядрени взривове от Г-н Кери Саблет и nationalterroralert.com. В допълнение сме използвали калкулатор за въздействието на ядреното оръжие, който се основава на законното изчисляване отпечатано в добре позната Често задавани въпроси за ядрените оръжия на Кери Саблет като помощ в перспективата за ползите от Агнихотра.

Ядрени експлозии произвеждат  непосредствени и забавени разрушителните ефекти.

 • Непосредствените ефекти (взрив, топлинна радиация, бързи йонизиращи лъчения) произвеждат и причиняват значително унищожаване за няколко секунди или минути от ядрената детонация.
 • Забавените ефекти (радиоактивно замърсяване и други възможни въздействия върху околната среда) вредят по-дълъг период, от няколко часа до няколко века, и могат да причинят неблагоприятни последици на места отдалечени значително от мястото на взрива.

Щетите, причинени от ядрени експлозии може да варират значително в зависимост от добива на оръжия (измерено в килотона или мегатона), вида на използваното ядрено гориво, дизайнът на устройството, дали ще се взриви във въздуха или върху земната повърхност, географията, заобикаляща целта, дали е зима или лято, мъгливо или ясно, нощем и денем, ветровито или спокойно. В зависимост от факторите, експлозията ще изпусне няколко различни форми на енергия, както е дадено в непосредствените и забавени ефекти по-горе.
Следната картинка показва очакваните ефекти от експлозията на 1 мегатон ядрена бомба и разстоянието на въздействие на различните форми на енергия. Тя също така показва нивото на разрушение и защита, които ще бъда изпитани в случай на лице на 50% духовно ниво, което практикува Агнихотра редовно.

2.BG_Nuclear-radiation-and-Agnihotra

Нека сега погледнем малко по-подробно всеки един от тези видове енергия и нивото на защита, което ритуалът Агнихотра може да осигури. (Източник: Духовно изследване, проведено от SSRF)

 1. Взривът: Голяма част от щетите (около 50%), нанесени от ядрен взрив е резултат от неговата ударна вълна. Натискът от ударната вълна забива енергия в материяла, през който минава, включително и въздуха. Когато взривната вълна преминава през твърд материал, енергията, която остава причинява вреда.

  Ниво на защита вътре в радиуса на удара за лицето, което извършва Агнихотра: 0%

 2. Топлинно излъчване: Заедно с взрива приблизително 30-50% от енергията на разрушаване се дължи на топлинното излъчване. Дори ако човек е отдалечен много километри от взрива, е в състояние да видит ярка светкавица, създадена от експлодиращата бомба. Освен че е много ярко, това излъчване е и много горещо (оттук и името “топлинна”). На 7 км от източника на взрива човек ще получи изгаряния от трета степен. Трета степен изгаряния причиняват изчезване на тъканите под кожата, включително на стволовите клетки, необходими за регенериране на кожната тъкан. Изгаряния от трета степен на над 25% от тялото (или повече) обикновено предизвикват шок за няколко минути и ще изисква бърза медицинска помощ.

  Ниво на защита на лицето, което извършва Агнихотра в радиус топлинното излъчване: 30%

 3. Йонизиращи лъчения: Ядрената детонация създава няколко форми на ядрено или йонизиращо лъчение. Ядреното делене (разделяне на атомите) и ядрения синтез (сливане на атомите), които се случват, произвеждат освобождаване на експлозия, пряко или косвено, неутрони, гама-лъчи, бета-частици, и алфа-частици. (В случай на един мегатон експлозия, ефекта на йонизиращите лъчения (измерено при 500 REMS) се оценява на 3.1 км от нулевата точка.)
  1. Неутроните са тежки частици, които се отделят от атомните ядра. Тези малки “ракети” могат лесно да проникнат твърди предмети.
  2. Гама-лъчите са друга форма на проникваща радиация, които са енергични фотони. И тези видове радиация могат да бъдат смъртоносни.
  3. Алфа и бета частици са по-малко опасни, с обхват от няколко сантиметра и няколко метра съответно.
  4. Алфа-частиците могат да причинят вреда, само ако се погълнат.

  Ниво на защита в обхвата на радиуса на йонизираща радиация на лице, което изпълнява Агнихотра: 0%

 4. Отпадъци: Един от ефектите на ядрената експлозия близо или до повърхността на Земята е в резултат на радиоактивното замърсяване. Веднага след детонацията, голяма част от земята и остатъци от руините, които вече са радиоактивни, високо в атмосферата създават облак във форма на гъба. Този материал носен от вятъра пада обратно на земята и замърсява хиляди квадратни квадратни километри. Колкото по-голяма експлозия, толкова по-високо и по-бързо се издигат отпадъците, и по-малка част остава в ниската част на атмосферата. Това замърсяване може да продължи да повлиява жителите в района и далечните райони в продължение на много години.

  Ниво на защита в обхвата на замърсяването на лице, което изпълнява Агнихотра: 50%

3. Духовно изследванe показва механизма на действие зад Агнихотра

Всичко събитията на Земята се случват, защото се използват основните градивни елементи на сътворението. Тези основни градивни елементи са петте Абсолютни Космически Принципи (Панчататва). Само чрез един или повече от тези принципи, някое събитие във Универсума е възможно. Абсолютният Космически Принцип, който преобладав в случай на детонация на ядрено оръжие, е Абсолютен Космически Огън Принцип (Тежтатва).

3-BG-Subtle-pic-Agnihotra-Nuclear-radiation

Когато ядрено устройство се взриви, той поражда Раджа-Тама преобладаващи вибрации на Космическия Огън Принцип. Дисонансни фини звуци съпровождат тези честоти. Тези фини звуци имат неосезаемо вредно въздействие върху ума и интелекта на хората в близост до ядрената атака. Това може да варира от депресия или негативни мисли до замъглен интелект.

Когато ритуала на Агнихотра се извършва, той поражда сатва преобладаващи вибрации на Космическия Огън Принцип. Създадения от Агнихотрата огън унищожава Раджа-Тама частиците и следователно очиства околната среда на духовно ниво. Той също така създава неосезаема защитната обвивка на лицето, осъществяващо ритуала. Тази обвивка е високо чувствителна към всичко, свързано с Космическия Огън Принцип и на неосезаемо ниво тази обвивка изглежда червеникава.
Раджа-Тама преобладаващите космически огнени частици (произлизащи от детонацията на ядрено устройство) действат по много груб и безчувствен начин. Защитната обвивка предварително интуитивно знае, когато частиците са близо и като рефлексна акция изпраща сатвик космически огнени честоти отвътре към Раджа-Тама преобладаващите частици с огромна сила. Това разрушава Раджа-Тама преобладаващите космическите огнени Fчастици, които пораждат звукови честоти. В резултат разрушителните космически огнени честоти от детониранато ядрено устройството губят своята сила.

3.1 Какво определя ефективността на ритуала Агнихотра по време на ядрен холокост?

Важно е да се има предвид, че споменатите нива на защита, които се обсъждат, се разглеждат в условия на ядрен холокост. Следователно ползите, които ритуалът на Агнихотра може да осигури, са строго ограничени в сравнение с изпълнението на този ритуал в мирно време.

3.1.1 Според духовното ниво и отношението на лицето

Когато човек изпълнява Агнихотра, има няколко фактора, които влизат в игра, които определят ефективността на ритуала в неутрализиране на ефекта на ядрена радиация.

Таблицата по-долу показва ефекта на лицето (в зависимост от неговото духовно ниво и духовна нагласа или състояние) по време на изпълнение на ритуала Агнихотра.

Духовно ниво

Аспект

20%

50%

60%

Отношение при извършването

Правейки като ритуална поклонение, само като един акт

Правейки с духовна емоция (бав) и преданост

Правейки с предаване на Бога

Пространство на защитина обвивка в м

1-2

10

30

Пречистване на околната среда в проценти (%)

.75

2

4

Продължителност на ефекта

1 час

2 часa

8 часa

 • Духовното ниво:
  • Духовното ниво на човек е най-важният аспект.
  • В случай на експлозия на ядрена бомба, от практическа гледна точка, само един човек над 50% духовно ниво е в състояние за достъп до някаква съществена защита чрез извършване на ритуала Агнихотра. Ползата намалява, като духовно ниво на лицето осъществяващо ритуала, намалявас. Лице на средно духовно ниво (20-30%) ще получат незначителна защитна полза от извършването на ритуала Агнихотра.
  • С увеличаване на духовно ниво, ннеобходимостта от извършване на ритуала става по-малка, тъй като духовното ниво става ключов критерии за защита на лицето.
  • В случай на Светци, Те ще получат мисъл да се отдалечат от зоната преди да експлодира бомба.
 • Значение на духовна практика: Единственият начин да се увеличи нечие духовно ниво е чрез духовна практика, която съответства на шестте основни принципа на духовна практика. С предприемането на подходящия вид духовна практика, е възможно човек да се направи бърз духовен растеж в един човешки живот.
 • Отношение по време на изпълнение на ритуала
  • Когато човек прави ритуал с отношението на духовна емоция и отдаденост, ефектът и ползата от ритуала се умножава.
  • Ефектът е още по-голям, когато човек изпълнява ритуала в духовно състояние на предаване на Бог.
  • Като цяло, само търсачите над духовно ниво на 50% имат духовна способност да изпълнят ритуала с духовна емоция.

3.1.2 Лице, което изпълнява срещу лице, което наблюдава ритуала

Лицето, което извършва ритуала, получава повече ползи в сравнение с лицето, което наблюдава ритуала. Ритуалът е основно е предназначен за защита на индивида. Въпреки това, ако лицето, което наблюдава ритуала, го прави с нагласата, че той самия изпълнява ритуала с подходящо ниво на духовна емоция, тогава той също ще получи същата полза и защита.

4. Роля на духовната практика и духовното ниво в защита срещу ядрена атака

Главните събития, които се случват в живота на човека, се дължат главно на тяхната съдба според закона на кармата. Най-добрият начин за преодоляване на неблагоприятната съдба (което е духовен проблем) е чрез духовна практика.

По този подходящи нива на духовна практика, могат да преодолеят съдба. Например, ако някой има умерена съдба, тогава само с интензивно количество духовна практика (около 10-12 часа на ден) може да я преодолее. Ако някой все пак има тежка съдба, тогава само благодатта на Светец може да помогне в преодоляване на съдбата.
Дори ако човек, спрямо своята съдба, трябва да умре в идните времена, поради своята духовна практика, най-малко не се създава негативно впечатление в съзнанието на търсача, по време на заминаването в задгробния живот. За лице, което не извършва никаква форма на духовна практика, страдания и след това умиране от детонация на оръжия, оставя следи в тяхното подсъзнание ум с впечатления на страх, за които понякога ще трябват няколко живота, за да се отървете от тях.

5. Обобщение

 • Духовното нивото на лицето, което извършва ритуала Агнихотра е ключов аспект при решаването неговата сила.
 • Ние призоваваме съответните институции в различните страни, за помагане на хората да започнат своята духовна практика и заедно с това ритуала на Агнихотра за да се намали вредатада от ядрения холокост.
 • За да бъде ефективнь, духовнашь практика трябва да съответства на 6те основни принципа на духовна практика.