Сънна парализа

1. Въведение

Много хора са преживели събуждане от съня си по средата на нощта, в състояние да не могат да се движат. Въпреки че те са будни и са в пълно съзнание на това, което се случва около тях, те са напълно неподвижни. Мнозина са усетили видимо или невидимо присъствие на себе си или в стаята. Това е изключително притеснително усещане и лицето, минава през него обзето от страх. Тази група от симптоми е известена, особено в света на медицината, като “Сънна парализа”.

2. Ключови наблюдения за Сънна парализа

Изследване, проведено от J. Алън Чейн (Чейн, 2001) показва, че това се случва обикновено, когато човек навлиза в състояние на сън или излиза от състояние на сън. Чейн и някои други изследователи посочват следните, като някои от ключните наблюдения за Сънната парализа.

Тя се среща често сред 3.6% от населението в света.

Около 30% от младите хора преживяват Сънна парализа най-малко веднъж в живота си.

Тя е по-вероятно да се случи при по-млади възрастни.

Тя може да продължи от няколко минути до няколко часа в даден момент.

Хората също така изпитват, чувство или виждат присъствие около тях по време на тяхното парализирано състояние. Страх ги хваща, а някои от тях казват, че демонична сила се е опитвала да обладае душата им или се е опитвала да ги счупи или задуши.

В някои случаи, хората чувстват натиск или задушаваща сензация. Това е придружено от затруднения в дишането. В някои случаи, това ескалира в сексуално блудство или нападение.

Понякога се възприема лоша миризма по време на паралитичната атака.

По-вероятно е да се случи, когато спим по гръб (легнало положение).

Хората, които минават през това са смутени от случая, и мислят че нещо не е наред с тях психически.

3. Какво казват съвременните науки за Сънната парализа?

3.1 Хипотези, предлагани като обяснение от съвременните науки

Изследването на Сънната парализа продължава, но до момента съвременнуте науки не разполагат с ясно и убедително разбиране на явлението. Въпреки това, следните са различните хипотези, предлагани като възможно обяснение на различните симптоми:

Тези, които преминават през тежък стрес, преживяват отново миналите ужаси през Сънна парализа.

Това са халюцинации, подобни на сънуването.

Те се дължат на активирането на тази част от мозъка, която контролира околностите за заплахи и стартира в отговор на възприеманите опасности. Активиране на тази част от мозъка, при липса на реална заплаха по време на REM (Rapid Eye Movement) част от съня води до чувство на заплашително присъствие в непосредствена близост. (REM част от съня е тази част, свързана с сънуването, когато очните ябълки са видяни да се движат бързо.)

Те се дължат на временно прекъсване на бариерата между съня и будното състояние, така че някои сънни явления, като парализата, излизат в будно състояние.

3.2 Каузалните фактори на Сънната парализа според съвременните науки

Според съвременните науки вероятните каузални фактори включват:

 • Животни стресори
 • Липса на сън
 • Дълги-постоянни нарушения в съня на тези, които са били жертви на сексуално насилие
 • Генетична връзка

3.3 Какво е лекът за Сънната парализа според съвременните науки?

След като никаква конкретната причина, нито обяснение на явлението е достъпно, всички предложени лечения са строго емпирични в най-добрия случай.

Някои казват, че Сънната парализа може да се контролира с Fluoxetine тип анти-депресанти, които подтискат REM съня. Това е особено полезно, когато е налице депресия. Други отхвърлят употребата на медикаменти, като посочват:

Понякога най-ефективният начин за справяне с разстройството е да се има ясно разбиране на заболяването и да се разработат свои собствени ефективни начини за събуждане на себе си или партньора си.

Важно е също така да се осъзнае, че много други хора имат този проблем и че не сте единствените, които страдат от този проблем.

4. Духовно изследване на Сънната парализа

Следното е духовно обяснение на някои от ключните наблюдения, споменати по-горе. Всички обяснения и статистически данни, цитирани тук, са получени от Универсалния Интелект от търсачи на Фондацията за Изследване на Духовната Наука (SSRF) със силно развито шесто чувство.

Усещането за нечие присъствие в парализирано състояние

Духовното изследване от SSRF на Сънната парализа разкри, че една от основните духовни причини за това явление е атака от духове (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.). Това е причината, поради която в повечето случаи хората чувстват присъствие или действително могат да видят дух. Не е халюцинация, но всъщност е дух (демон, дявол, отрицателна енергия и т.н.). Ние възприемаме присъствието чрез нашето шесто чувство.

Вероятност да се появи при хора:

Таблицата по-долу дава разпределение на честотата на атака изпитвана от търсачи на Бога и нетърсачи. Това включва всички случаи на сънна парализа където коренната причина е на физическо, психологическо или духовно ниво.

Веднъж в живота Често
Търсачи на Бог 3% 0.001%
Нетърсачи 20% 5%

Бележка:

1. Търсач е човек, който прави честни и искрени усилия на дневна база, за духовно израстване. Духовната практика на търсача трябва интуитивно да съответства на шестте основни принципи на духовната практика. Със силно желание за духовно израстване, търсача редовно се стреми към подобряване на неговата духовна практика в количествено и качествено отношение.

Търсачи на Бога поради тяхната духовна практика са в състояние да получат достъп до по-висока степен на защита от Бога. Сред всички случаи на Сънна парализа, само 10% се случват в будно състояние, а 90% се случват по време на сън. Дали това се случва веднъж в живота си или по-често, само 30% от хората са наясно със събитието, докато 70% от хората не са наясно, че това се е случило с тях. Това би могло да бъде, защото се случва в дълбок сън или защото атаките са толкова бързи, че лицето дори не е наясно с тях.

 • Защо се случва повече на младите хора?  По-вероятно е да бъде открита при млади хора. Причината за това е, че младите хора имат да преминат голяма част от живота си и по този начин максимален размер от сметката на взимане и даване предстои да бъде завършена. Отрицателната сметка на взимане и даване с дух или предак в фините региони на региона Чистилище (Буварлок) или Ада (Патал) би могло да се разиграе като атака на сънна парализа. Също така, тъй като светските желания са най-високи при младите хора, те стават мишени за духове, за да ги обладат, и вследствие да изпълняват своите собствени желания.Тези, които са в по-ниска и по-стара възрастова група не са от голяма полза от гледна точка на изпълняване на желания. Хората в напреднала възраст са завършили голямата част от тяхната сметка на взимане и даване в живота си, и са улегнали с житейските изпитания и премеждия.
 • Защо обикновено се случва, когато някои спи по гръб? Това е така, защото когато човек е разположен на една от двете страни, един от двата основни канали на Кундалини духовната енергийна система е активен. Когато сме в легнало положение по гръб, Кундалини е най-малко активна. Тъй като потокът на енергия се намалява, става по-лесно да се обездвижи двигателната система на човек. Кундалини енергийната сисема е духовна енергия, която тече към различните системи и органи на тялото, и е от жизненоважно значение за тяхното функциониране. Именно поради тази причина, 70% от всички случаи на сънна парализа се случват, когато лежим по гърб.
 • Това се случва обикновено, когато навлизаме в състояние на сън или излизаме от него В съответствие с духовното изследване, само 10% от случаите се случват когато човек е в заспиване или излизане от сън. В 90% от случаите това се случва по време на сън, следователно засегнатото лице не е наясно с това или е полу-наясно с това. SSRF е изучавал моделите на сън на някои доброволци, страдащи от сънна парализа. Установено е, че много от тях изглеждат неподвижни или в безсъзнание в съня. При опит за тяхно събуждане, е било установено, че те са неподвижни. Духовете (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.) предпочитат да нападнат човек в дълбок сън, защото тогава те трябва да използват по-малко енергия, за да правят каквото си искат с този човек, например да изпълняват своите сексуални желания.
 • Продължителност Чрез духовно изследване е установено, че средната продължителност на една атака е някъде между 3 минути до 3 часа.
 • Как да се установи причината за Сънна парализа? Само човек с активирано шесто чувство наистина може да установи дали причината за парализата е физическа, психическа или духовна. Въпреки това можем да направим обосновано предположение с нашия интелект, че паралитичното нападение се дължи на духовни причини, ако всички други физически/психологически причини са изключени.

1-BG_SleepParalysis-Causes

Надяваме се, че разбирането на коренната причината и средствата за защита, ще намалят страха и притеснението на хората, и ще им даде възможност да преодолеят проблема.

4.1 Видове сънна парализа, причиненa от духове

Духовното изследване е показало, че всички атаки на сънна парализа, които са причинени в резултат на духове, попадат в три основни категории.

4.1.1 Чрез натискане на тялото на лицето:

2-BG_SleepParalysis_Type1

В повечето случаи когато това се случва, лицето е легнало по гръб. Тук духът притиска тялото на лицето надолу. Поради това лицето не може да се движи.

Духовете (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) използват правото на избор, за да решат кой метод да използват, за да предизвика максимален дистрес на засегнатото лице. Те изберат този метод, където с помощта на минимум енергия, те могат да пичинят максимален дистрес.

Как се прилага този натиск? Духовете се състоят от Aбсолютен Въздух Принцип (Ваютатва), докато човек е направен от Абсолютна Земя (Прутви) и Вода (Апа) Принципи. По отношение на Kосмическите Принципи, Абсолютния Въздух Принцип е по-висок, т.е. по-мощен от този на Земята и Водата. Черната енергия, която е функция от тяхната духовна сила е основното им оръжие. Така независимо дали те прилагат натиск или връзват с въжета или създават  мрежа, по същество черната енергия на духа е тази, която действа като отровен газ, способна да засегне цялата система на човека. В зависимост от това как духа възнамерява да причини дистрес на лицето, той избира органа и режима на засягане на лицето.

Други характеристики на този тип атака:

 • Умствените способности на лицето, са непокътнати, лицето иска да се движи, но не е в състояние да го направи.
 • Това може да продължава няколко минути до няколко часа в един участък.
 • Хората около засегнатото лице мислят, че човека спи. Няма признаци на никаква борба на лицето или тялото на лицето, тъй като е напълно обездвижено.
 • Лицето, подложено на паралитична атака е в пълно съзнание и може да чуе хората наоколо, но не може да се обади за помощ.
 • Понякога това е придружено с лош мирис. Духът го прави чрез своята черна енергия. Лицето го възприема чрез шестото му чувство или екстрасензорно възприятие. Моля, прочетете статията за шестото чувство за по-подробно разбиране на това как ние възприемаме мирис, вкус, зрение, допир, слух и т.н. чрез нашите фини сетивни органи.
 • Нападението обикновено се извършва от дух от всеки регион на Ада.
 • Продължителността на нападението се определя от духовната сила на духа, до каква степен възнамерява да причини дистрес на лицето, и духовната мощ на засегнатото лице.
 • В някои случаи, хората чувстват ефекта на вибрациите. Вибрацията е показателна за неуспешен или непълен процес на обездвижване от духа.
 • В тези случаи, когато атаката престава чрез разклащане на лицето, причинен фактор е или фините тела на покойните предци, място, помещение или Кундалини

Кликнете тук, за да видите казус на този тип паралитична атака

4.1.2 Връзване на тялото на лицето:

3-BG_SleepParalysis_Type2

Тук духовете като фините магьосници (мантрици) от четвъртия регион на Ада използват своите свръхестествени сили (сидис), за да вързат тялото на човека с въжета от тяхната черна енергия. Тук човек се чувства вързан. Той не е в състояние да се движи или да говори.

Лицето изпитва всичко описано по-горе с изключение, че не е под налягане.

Кликнете тук, за да видите казус на този тип паралитична атака.

4.1.3 Контрол на ума и интелекта:

4-BG_SleepParalysis_Type3

 • В този случай лицето е напълно парализирано от духове (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.). Цялото тяло, ума и интелекта са парализирани от духове.
 • Тук духовете от по-високо ниво (т.е. дух с по-голяма духовна сила) като магьосниците от четвъртия регион на Ада използват своите свръхестествени сили, за да създадат мрежа като обвивка от черна енергия около тялото на човека.

5. Защо духовете (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) правят това?

Има четири главни причини, поради които те атакуват или обладават едно лице.

  • търсят отмъщение
  • Опитват се да задоволят желанията си/глада
  • За да получат удоволствие от безпокояване на другите
  • За да се мъчaт търсачите на Бог

Всички тези точки са обяснени по-подробно в статията на Каква е целта съществуването на духовете (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.)?

6. Духовни мерки за преодоляване на сънна парализа

6.1 Какво можем да направим за излизане от парализата?

Тъй като причината за парализата е духовнa, може да бъде облекченa само с духовни средства.

 • Когато човек се намира в тази ситуация, първото нещо което треба да направи, е да се моли на Бог за помощ.
 • След това да започне да песнопее Името на Бог според религията на раждане, заедно с чести молитви, докато не излезе от паралитичната атака.
 • След като паралитичната атаката е преодоляна, предлагаме благодарност към Бога за това, че са били спасени от атаката.

Не забравяйте, като не паникьосваме и правим духовна практика на песнопеене Името на Бог, ние  позоваваме божествена енергия. Това от своя страна увеличава нашата духовна сила и способността ни за борба с черната енергия и намаляване на продължителността на парализата.

6.2 Какво може да се направи, за да се гарантира, че това няма да се случи в бъдеще?

Централното послание за превантивни усилия е създаването на Божия защитна обвивка около себе си и увеличаването на основната неосезаема Сатва компонента.

Това може да бъде постигнато чрез:

  • Започване на духовна практика
  • Редовно песнопеене на Името на Бога според религията на вашето раждане е духовна практика, която се препоръчва от еволюирали духовни водачи (Светци) в настоящата епоха.
  • Редовно песнопеене на Името на Бог Дата, който действа като духовно лекарство за защитa срещу проблеми с предците.
  • Чести и искрени молитви за защита срещу духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) и духовно израстване.
  • Духовни изцелителни средства за защита като прилагане на Светия пепел (Вибути), Светена вода (Тирта), палене на тамян и ароматни пръчици в къщата, потапяне краката в солена вода и др. Аромата на ароматната пърчица трява да бъде сандалово дърво, жасмин или панданус (кевда), тей както те са повече сатвик.

6.3 Какво могат да правят другите, за да помогнат на човек?

Във всички случаи, в които се прилагат духовни средства за защита, принципът е един и същ. Ние се опитваме да увеличим основната неосезаема Сатва компонента и едновременно намаляваме Taмa компонента.

По-долу е това, което можем да направим, за да получим този ефект:

 • Молитва за защита
 • Ние можем да запалим ароматна пръчица или тамян близо до лицето. За предпочитане е да се използват аромати като сандалово дърво, жасмин или кевда.
 • Нанесете щипка от Светия пепел на челото на засегнатото лице,
 • Поръсете Светена вода на засегнатото лице.
 • Поставете снимка на божество или символ на Бога в близост до лицето,
 • Пуснете аудиокасета или CD с песнопение на Името на Бог.

Ние можем да разклатим лицето, ако сме наясно, че е в това състояние. Това помага да се излезе от това състояние. Причината за това е, че когато човек е обездвижен, неговата периферна фина духовна енергийна мрежа е в късо съединяване. Чрез разклащане на лицето, всичко, което правим е възстановяване на веригата. Тъй като енергията започва да тече, се възстановява движението.

За превантивни духовни изцелителни методи, моля обърнете се към нашия раздел за духовно изцеление.

Външни Референции