Какво е Кундалини и какъв е процеса на пробуждане на Кундалини?

1.  Какво са фините енергийни системи в тялото?

Универсума се поддържа с помощта на Божието присъствие. Според Пътя на Кундалини, Божията енергия, която се използва при движение (т.е. създаването, поддържането и унищожаване) на универсума е Божественото съзнание (Чайтаня). По отношение на едно лице, това Божествено съзнание е известно като четана, и е тази част от Божията енергия необходима за функционирането на едно човешко същество.

Тази четана е от два вида и, в зависимост от активираното и състояние, тя поема две различни имена.

 • Активна четана – известна също като Витална енергия (Прана-шакти). Виталната енергия поддържа и дава енергия на грубото тяло (стуладеха), ума (манодеха), интелекта (карандеха) и финото его (маханкарандеха). Тя се разпространява чрез фините енергийни канали, известни като нади. Тези енергийни канали са разпространени по цялото тяло и доставят енергия на клетките, нервите, артериите, лимфата и т.н. Обърнете се към статията – От какво сме съставени?

 • Неактивна четана – която е известна като Кундалини. Тази Кундалини енергия се намира в латентно състояние в един човек, докато не се активира, както е описано по-доле.

Диаграмата по-долу показва разпределението на общата фина енергия за виталната енергия и Кундалини за духовен растеж.

1-BG-How-energy-is-used

2. За какво се използва Кундалини

Кундалини или неактивна четана се използва предимно за духовен растеж. Тя не се използва, нито пък да участва в ежедневното телесно функциониране.

3. Как да се събуди Кундалини?

Пробуждането на Кундалини се случва чрез духовна практика или духовно прехвърляне на енергия.

3.1 Кундалини пробуждане чрез духовна практика

Това включва практики, които попадат в обхвата на общите духовни пътища към Бога, като Пътя на действие (Кармайога), Пътя на Посвещението (Бактийога), Пътя на Умишлен Аскетизъм (Хатайога) и Пътя на благодатта на Гуру (Гурукрупайога). Практиките в Пътя на Умишлен Аскетизъм включват безбрачие, дихателни упражнения, (пранаяма), йогийски упражнения и други духовни практики.

Някои хора се опитват да принудят пробуждане на Кундалини с усилия по пътя на Умишлен Аскетизъм. Все пак, това може да доведе до вредни ефекти. Някои дори може да стане луд от това.

3.2 Прехвърляне на енергия

Шактипатйога или шактипат се отнася до даряването на духовна енергия на един човек от друг, т.е. главно от Гуру/духовно еволюирал човек на Негов ученик. Шактипат може да се предава със свещена дума или мантра, или с един поглед, мисъл или докосване – последното обикновено по чакрата по средата на челото (Адня-чакра) на получателя. Това се счита за акт на милост от Гуру на заслужил ученик. Това прехвърляне на самата енергия инициира събуждането на Кундалини.

След като е събудена, степента до която ще се издигне Кундалини зависи от непрекъснатите и все по-големите усилия на ученика в духовната практика.

3.3 Препоръчителен начин да се събуди и канализира Кундалини

Какъвто и да е духовния път, когато има духовен растеж Кундалини се издига. SSRF препоръчва редовнa духовна практика по шестте основни принципи на духовната практика, за помощ при събуждане на Кундалини по естествен път. Тук самия непроявен Гуру Принцип или Обучителния Принцип на Бог пробужда Кундалини. Както е събудена от благодатта на Гуру, тя автоматично се придвижва нагоре и духовно променя търсача.

От друга страна, ако тя се пренесе чрез търсач като в шактипат, т.е., когато някой внезапно даде излишък духовна енергия, опитът е много интригуващ и може да дойде до пристрастяване, само когато се увеличвава количеството духовна практика, както на качествено така и на количествено ниво, осигурява че непрекъснатата благодат на Гуру принципа води Кундалини на прав път и укрепва вярата на търсача.

За по-добро разбиране, ще използваме аналогия:

 • Инвестирането на усилията в редовна духовна практика е като упорита работа, след която придобиваме богатство.
 • Пробуждане на Кундалини чрез пряко предаване на енергия е като да се родиш като дете на милиардер, където бащата осигурява мигновени пари на сина си.

Между тези две опции, придобиването на богатство (духовно богатство) със собствено усилие е винаги по-стабилен и по-сигурен вариант за бъдещо развитие.

3.4 Основни аспекти на Кундалини

Точно както сърцето е принципния център (орган) на кръвоносната система и мозъка на нервната система, подобно на това и фината енергийна система има различни центрове (чакри), канали и тръби.

Има 72000 фини канали. От тези канали, трите основни фини канали са:

 • Сушумнанади, централния канал, който се простира от основата на гръбначния стълб до върха на главата,
 • Пингаланади или Сурянади (слънчевия канал), който е каналът, който минава в дясно на Сушумнанади и
 • Иданади или Чандранади (луневия канал), който е каналът, който минава от ляво на Сушумнанади.

2-BG-Kundalini-Dorman-and-Active

Виталната енергия се предава в тялото през Слънчевия и Луневия канал и други по-малки канали. Виталния енергийен поток се редува между Слънчевия с Луневия канал.

Кундалини е духовна енергия и като цяло се намира в латентно състояние, навита в основата на Сушумнанади в един среден човек. Чрез духовна практика тя започва да нараства от основата на гръбначния стълб чрез Сушумнанади право до върха на главата. Докато да стане това, Кундалини събужда всяка от чакрите по протежение на пътя.

Тъй като Кундалини преминава всяка чакра по Сушумнанади, има тънък фин клапан, който тя трябва да пробие на всяка чакра, за да направи по-нататъшното си пътуване нагоре.Тъй като поддържа натискане през стената, там понякога има увеличение в размера на духовна енергия от Сушумнанади в тази чакра. Като няма къде да отиде, тя понякога изтича през околните фини канали и се превръща в витална енергия (прана-шакти). За този период от време, лицето може да изпита повишена активност, свързана с тази област. Например увеличаването на Виталната енергия или Виталната енергия около областа на сакралната чакра (Свадиштан чакра) може да доведе до увеличаване на сексуалното желание.

Както споменахме по-рано, Кундалини енергията  се издига с духовна практика във всеки духовен път. Въпреки това, каква ще бъде реакцията зависи от духовния път. Например, когато Кундалини преминава сърдечната чакра (Анахата-чакра):

 • Според Пътя на Посвещението на търсача се казва, че е достигнал състояние на проявена духовна емоция (бхав).
 • Въпреки това по отношение на Пътя на Знанието търсача започва да изпитва Божественото съзнание.

Според една статия от Дейвид Т. Естман 1985 г. в Йога Журнал, някои от най-честите признаци и симптоми на събудена Кундалини включват:

 • Неволеви потрепвания, тремор или треперене
 • Голямата же, особено като се изпитва че енергията минава през чакрите
 • Спонтанни пранаяма, асани, мудри и бандхи
 • Визии или звуци на моменти, свързани с определена чакра
 • Силни чувства на удоволствие
 • Емоционалнo прочистване в което конкретни емоции стават доминиращи за кратки периоди от време

Ref: Кундалини, Wikipedia.org, септември 2010

Бележка от Редактора на SSRF: Тези ефекти често се наблюдават при Шактипат като средство за пробуждане на Кундалини. Търсачи които са сериозни за духовен растеж трябва да са наясно, че докато тези преживявания изглеждат много материални и атрактивни, те са само предварителни резултати и преживявания, поради внезапното прехвърляне на духовна енергия, и по никакъв начин не представляват самоцел на духовната практика или изпълнение на целта на живота.