1-BG_HealingMethod

1. Въведение в духовни изцелители

Тази статия е продължение на статията ” Как действат методите за духовно изцеление с помощта на предмети.”

Източникът на знаниe, съдържащo се в тази статия е Духовно изследване.

За да може човек да практикува като духовен изцелител, той или тя трябва да бъде над 50% духовно ниво, обаче е за предпочитане за изцелителя да бъде над 60% духовно ниво. Има някои случаи, в които човек може да изцелява дори когато е под това духовно ниво и в тази статия ще разгледаме критериите, необходими да се случи това. Ние ще обясним основния механизъм за това как един човек е в състояние да осигури изцелителна енергия на други хора. Тази статия съдържа важна информация както от гледна точка на изцелителя, така и лицето, което има за цел изцеляване.

2. Значението на духовно ниво на духовният изцелител

Духовно ниво: Ако считаме, че духовното ниво на човек достигнал Бога е 100%, тогава просечното духовно ниво на един обикновен човек в днешно време е 20%. Над 90% от населението на света е под 35% духовно ниво. Минималното духовно ниво на лице, което да бъде признато като Светец е 70%.

Духовното ниво на духовният изцелител лечител е най-важният аспект, който определя:

 • как те са в състояние да третират или изцеляват други хора,
 • какви изцелителни методи те могат да използват и
 • видовете Универсални енергии до които имат достъп.

3. Аналогия на това как един духовен изцелител лекува пациент

Ние ще обясним този раздел под формата на проста аналогия със запалване на лампата. Първата стъпка да светне крушката е да включим подходящото капаче. Електрическият ток след това преминава през един проводник и крайната продукция е, че крушката започва да свети. В зависимост от това, коя крушка искаме да включим, подходящото капаче трябва да бъде включено. По същия начин, в духовно изцеление, различни изцелителни методи водят до различни ефекти. Във всички случаи крайният ефект на изцелението (т.е. светещата крушка или крайната продукция) е дирижирана през петте Абсолютни космически принципи (Панчататва).

2-BG_Sattvikta_in_objects_and_bulb

Тук “капачето”, използвано от изцелителите се отнася до методи като песнопеене, молитва, Рейки, изцеление с Прана, Решителност и Присъствие. В зависимост от неговата или нейната духовна способност, изцелителя е в състояние да осъществи достъп до различни “капачки” и предава енергията на пациента или лицето, които се нуждае от изцеление.

4. Значението на духовното ниво на духовният изцелител (жицата)

Ние оприличaваме този аспект на духовно ниво на капацитета на духовният лечител, да има достъп или да бъде проводник за различните нива на универсални енергии.

Като хора, ние сме съставени от физическо тяло (което включва петте сетива), жизнено тяло (прана-деха), ума, интелекта, финото его и душата. Умът е седалище на емоции и мисли, докато интелекта е седалище на разсъждение или на причинно-следствени отношения между събитията. Всяко едно от тези тела е по-неосезаемо (нематериално) от друго. Обърнете се към статията: “От какво се състоят от хората?”

Тъй като ние израстваме духовно чрез духовна практика, ние започваме да разтваряме петте ни сетива, ум и интелект. Това означава, че ние започваме да ориентираме нашите усилия и мисли в посока на реализиране или обединяване с Бога. Чрез този процес, ние надскачаме нашия индивидуален ум и интелект и по този начин печелим възможността за достъп до Универсалния ум и интелект. В диаграмата по-долу, ние показваме духовен напречен разрез на това как Душата (атма) или принципа на Бог вътре в нас, започва да блести с подходяща духовна практика. В резултат на това ние поглъщаме Божествени качества като любов без очаквания за другитр (прити), смирение, и липса на его.

3-BG_Evolution

От гледнa точка на духовния изцелител, нещо по-важно започва да се случва както неговите или нейните различни тела или обвивки започват да се разтворят поради духовната практика. Изцелителят получава достъп до по-високи и по-високи нива на универсални енергии.

Препоръчително е, че дадено лице има минимално духовно ниво от най-малко 50%, за да практикува като изцелител. Това е така, защото на това духовно ниво човек започва да получат достъп до универсални енергии, които могат да се използват за изцеление. Въпреки това, 60% духовно ниво е за предпочитане, защото на това духовно ниво ума на търсача започва да се разтваря. Следователно, той или тя е в по-добро състояние неосезаемо да разбере коренната причина за духовен проблем, а също и да получи достъп до по-високи нива на духовна защита.

Таблицата по-долу дава информация за способността на човек да получи достъп до проявена и непроявена енергия на Бога в зависимост от духовното му ниво. Непроявенaтa енергия на Бога е по-мощнa.

Духовно ниво Проявена (Сагун) енергия Непроявена (Ниргун) енергия
60% 100 0
70% ( започва нивото на Светец) 70 30
80% 50 50
90% 20 80
100% 0 100

Първоначално, всякa изцелителна способностт се случва в резултат на достъп до проявена (сагун) формата на Божията енергия. След като ума, интелекта и егото на лицето продължават да се разтварят, дължащо се на на по-високи и по-високи нива на духовна практика, лицето придобива по-голям достъп до Божията енергия, която е непроявена (ниргун). На 90% духовно ниво, тази непроявена енергия дава възможност за изцеляване до неогранично ниво.

Изцеление направено от Светец на нивото на Решителност и Присъствие се прави само по Божията воля. Тъй като разтварянето на различните тела се е случило до голяма степен в Светеца, той е в състояние да разбере Божиите мисли и по този начин действа по съответния начин.

Обърнете се към Механизма на действие на Решителността като сила във Универсума и Йерархия на мощност в универсума.

5. Рискове от изцеление, когато духовното ниво е по-ниско

Човек може да се изцелява на 40% духовно ниво, ако има голямо желание. Все пак на това ниво човек може само да бъде в състояние да изцелява въздействието на духове от по-ниско ниво, които засягат друго лице. Наред с тази ограничена способност, има сериозни опасности, които могат да възникнат от опитването да се изцеляват други хора, когато изцелителят е на по-ниско духовно ниво.

 • Човек е склонен да бъде засегнат от духовно дистрес от лицето, което се опитва да изцелява.
 • Ако лицето, което е изцелявано, е обладано од субект на по-високо ниво, тогава този субект може сериозно да реагира срещу изцелителя. В резултат на това изцелителя може да бъде засегнат.
 • Също така на по-ниско ниво на изцелителя е с ограничена енергия, като по този начин отнема по-дълго време, за да се преодолее атаката на фино ниво и да изцелява.
 • Това би могло да доведе и до по-ниски от очакваните резултати и по този начин до намаляване на вярата на хората в духовното изцеление. В резултат на това, пациента може да страдат от депресия, тъй като изцелението не е проведено спрямо очакванията.
 • На по-ниско духовно ниво егото на изцелителя е по-вероятно да бъде увеличено, което е много вредно от духовна гледна точка. По-високите нива на его в изцелителя могат да се използват от негативни енергии, за да му повлияят или обладат него или нея.
 • Ако човек изцелява за светско признание, тогава също, в продължение на период от време може да стане обект на негативни енергии.

Изцелителите, които са духовно положителна изпълняват изцелението безкористно, без фокус върху материални придобивки. От друга страна, изцелителите, които имат огромно его и изцеляват за слава и пари, неизменно биват завладяни от негативни енергии.

Като правило, 30% от изцелителите са духовно положителни, а 70% изцеляват под влиянието на негативни енергии.

Източник: Духовно изследване, проведено от SSRF.

6. Какъв процент може тези три начина да изцеляват по отношение на проблемите на едно лице дължащи се на съдбата?

3те начина тук се отнасят до:

 1. Изцеление чрез неодушевени предмети
 2. Изцеление чрез хора (изцелители)
 3. Изцеление чрез Светци

В зависимост от съдбата на човек, той преживява различни количества щастие и тъга в живота. Както споменахме по-рано, един сигурен начин да се преодолее съдбата или поне да бъде изолиран от болката, която може да му се причини е чрез практикуване на Духовност според шестте основни принципи на духовната практика.

Лек Среден Тежък
Проблеми в живота
Какъв е интензитетът на лек, среден и тежък? 10% 40% 70%1
% от населението на света засегнато с проблеми с интензивност през 2006 г. 30% 60% 10%
Как може духовното изцеление да помогне
Изцеление чрез неодушевени предмети 30% 10%2 10%
Изцеление чрез Светци 50% 30% 30%
Исцелување преку Светци 70% 50% 50%

Бележки под линия:

1. 100% означава проблеми, които водят до преждевременна смърт

2. Като пример за това как да се чете тази таблица, това означава, че само 10% от проблемите на средно ниво могат да бъдат облекчени чрез изцеление чрез неодушевени предмети.

7. Какъв е катализаторът за получаване достъп до духовните енергии?

 • Главният определящ фактор за това дали човек има способността да изцелява зависи от неговото или нейното духовно ниво. Хора на по-високи духовни нива имат по-голяма способност да изцеляват духовно.
 • Редовна духовна практика увеличава духовното ниво на лицето. Духовно ниво на даден човек може да се дължи на духовна практика, извършвана в сегашния си живот или в предишни животи.
 • Желанието на изцелителя за изцеление е второстепенен фактор, който помага за повишаване на способността на един духовен изцелител да изцелява.

Прочетете следващата статия в тази серия, ” Как трябва духовният изцелител да действа в изцелението?“.