01-BG-healer

1. Два важни принципа, които духовният изцелител трябва да следва

В самото начало, ние трябва да разберем два важни принципа:

  • Най-добрият вид на духовно изцеление е, когато човек извършва духовна практика за себе си. Чрез извършване на духовна практика ние изграждаме нашите собствени духовни резерви, така че сме по-малко склонни на атаки от духовното измерение. Извършване на редовна духовна практика е също много по-устойчива, като защитна мярка отколко духовното лекуване с помощта на някаква форма на духовно изцеление. Колкото е възможно, духовните изцелители трябва да насърчават хората да започнат и да бъдат последователни в тяхната духовна практика, дори и ако те продължават да идват при тях за изцеление. Духовната практика допълва усилията на духовния изцелител в отстраняване на проблема.
  • В статията ни за целта на живота, ние говорим, че духовното израстване, за да осъзнаем Бог е основната ни цел в живота. Съответно, ако всички наши действия, духовно изцеление или друго, са приведени в съответствие на себе си и другите да съдействат за постигане на духовен напредък, ние получаваме максимална полза от усилията ни.

2. Кой трябва духовният изцелител да изцелява?

Предвид гореизложеното, времето и енергията на духовният изцелител са най-добре похарчени, когато те помагат на другите да преодолеят някакви духовни пречки, които ги възпрепятстват да практикуват Духовност. По този начин, те помагат на хората да се развиват духовно.

От чисто духовна гледна точка, най-добре е, човек да не използва духовно изцелителната енергия на хора, които нямат намерение да започнат духовна практика. Причината за това е, че ако човек не извършва духовна практика за повишаване на духовното изцеление, то в най-добрия случай води до временно облекчение, защото засягащия го субект може да причини вреда в други области от живота на този човек, или лицето може да бъде засегнато многократно от други субекти. Духовните изцелители имат достъп до Универсална енергия, подходяща за тяхното духовно ниво. Заедно с това идва отговорността да помагат на хората да се развиват духовно, което е в синхрон с целите на живота. Ако духовният изцелител не изпълнява тази отговорност, той започва да стагнира и неговото духовно ниво неизменно се влошава. Нещо повече, той потенциално може да бъде преодолян и използван от духове.

Препоръчително е да не ставате прекалено ангажирани с хората, които изцеляват просто в името на изцелението. Ако е съдба на човек да мине през определен период от страдание, тогава духовното изцеление само облекчава страданията му временно. Освен това, лицето, все пак трябва да изпита необходимата сума на страдание. Следователно, би било духовно от полза, ако нашето намерение е да изцелим този човек, така че той развива вяра, че съществува духовното измерение и това на свой ред го вдъхновява да започне своята духовна практика.

Един от нашите членове присъстваше на лекцията за изцелване с Прана, където един пример бе даден за това как човек, преминал допълнителен пробег с камиона си, след като направил Прана изцеление на бензиновият резервоар. За изпалняване на някакво светско желание като допълнителен пробег с превозно средство е пример за неподходяща употреба на духовните изцелителни средства. Следната графиката показва избора, който има един изцелител, когато той или тя започва да получава достъп до повече и повече духовна енергия.

02-BG-Flow-Chart-for-Choices-in-healing

 

3. Когато трябва едно лице да подпомага на друго лице при прилагането на духовни средства за защита?

Както търсачите на Бога извършват духовна практика, понякога те са нападнати от по-високо ниво на негативни енергии, които имат намерение да възпрепятстват тяхната духовна практика (на търсачите). Духовната енергия на търсач може да не бъде достатъчна, за да отблъсне тези атаки. По тази причина, възниква необходимост от засилване на тази духовната енергия на търсачите с духовни средства за изцеление в следните ситуации:

  • Когато обезпокояването е твърде тежко и се търси спешна намеса
  • Когато те са твърде слаби психически или духовно, за да бъдат в състояние да се изцеляват сами
  • Когато лицето е физически не е в състояние да предприеме средства за защита, например, той или тя е в безсъзнание
  • Когато един човек не е добре запознат с известно средство за защита

4. В обобщение – забелязване на основни неща за духовен изцелител

Духовното изцеление се практикува от много хора по целия свят. Само чрез разбиране на принципите, които ръководят духовното изцеление и от духовна гледна точка на “кой” и “кога” да се изцелява, изцелителите може да се уверят, че са в привеждане в съответствие с целта на живота. Важно за духовните изцелители е да извършват редовна духовна практика, като това помага да се избегне покачване на егото, което би могло да бъде много вредно за човек, който практикува като духовен изцелител. Редовна духовна практика също така предпазва духовния изцелител от нападения от негативни енергии.

Най-добрият духовно изцелителен подарък, който изцелителите могат да направят на пациентите си е оказване на помощ при започващи своята духовна практика, така че те да могат да си помогнат сами на духовно ниво. Това е равносилно на “не давай риба на човек, но по-скоро му дай въдица” като по този начин им се помага да станат независими.

Ако духовни изцелители имат някакви въпроси относно тази статия или някоя статия от поредицата на духовните принципи за изцеление, моля свържете се с нас чрез “Задайте въпрос” функционалността в раздела за SSRF вход.