Как да песнопеем с концентрация

1. Въведение в песнопеенето с концентрация

След като започнем да песнопеем, една от основните пречки, пред които сме изправени, е че различни други мисли продължават да се появяват в ума ни. Те се дължат главно на съмненията ни за песнопеенето и поради впечатления в подсъзнанието ни (читта). В тази статия даваме някои практически съвети за това как да се подобри концентрацията на песнопеенето. Трябва да имаме в предвид, че постигането на концентрация при песнопеенето е цел, а не инструмент.

2. Как да увеличим концентрацията при песнопеенето

Следете песнопеенето си: Може да използвате низ от мъниста (джапамала) или брояч, за да си водите сметка за песнопеенето. Това ще спомогне за постигане на концентрация.

Песнопеене на глас: Когато умът ни скита докато песнопеем, е полезно да песнопеем на висок глас за известно време или да пуснем запис на песен. След като другите мисли се намалят и постигнем някаква концентрация, можем да продължим да песнопеем на ум.

Увеличаване скоростта на песнопеенето: По същия начин може да се увеличи скоростта на песнопеенето за известно време и след постигане на концентрация, можем да намалим скоростта.

Песнопеене на тихо място: Ако имаме трудности в концентрацията, можем да се опитаме да песнопеем на тихо място или на някое място, което привлича повече от Сатва компонента като например сред природата, на място за религиозно поклонение и т.н.

Песнопеене след събуждане и преди лягане: Тъй като след събуждане и преди лягане има по-слаба активност на ума за светските неща, по това време е по-лесно да се постигне концентрация.

Синхронизирайте песнопеенето с дишането: Както споменахме в нашата статия за координиране на песнопеенето с дишането, мислите от околната среда влизат в нашия ум с вдишването. Ако синхронизираме песнопеенето си с дишането, тяхното въздействие върху нас намалява.

Допълване на песнопеенето с дьржене на рьцете: Допрете върха на показалеца и палеца на двете рьце.Това е мудра или положение на рьцете, която помага за намаляване на мислите и за постигане на концентрация.

Самовнушения за песнопеене: Редовното повтаряне на самовнушение ще 2-BG-Note-ASподобри способността ни да се концентрираме върху песнопеенето. Можем да съставим самовнушението както следва: “Винаги, когато имам безполезни мисли, ще стана наясно с това и ще се концентрирам върху песнопеенето.” Методът на самовнушение се извьршва по следния начин:

1.     Песнопеене за 1-2 минути

2.     Мислено повторяне на самовнушението 5 пъти

3.     Изразяване на благодарност

Този процес може да се повтаря по 3-5 пъти на ден.

Успокояване на нашия поглед: Докато песнопеем, можем да успокоим погледа си като гледаме в един обект или точка, без да мигаме. Това помага да се постигне концентрация на ума.

Песнопеене със затворени очи: Мислите може да се увеличат поради външно отвличане на вниманието, така песнопеенето със затворени очи също може да подобри концентрацията. Ако човек се чувства сънлив, е по-добре да песнопее с отворени очи.

Песнопеене пред образа на Бог или Божество, чието име песнопее: Ако е възможно, можем да държим изображение или снимка на Бог или Божеството, чието Име песнопеем, пред нас. Това ще запази ума ни фокусиран върху Божия принцип.

Спомнете си за Бог или Божеството, чието Име песнопеете или своето Гуру: Това може да увеличи нашата духовна емоция (бхав) и следователно песнопеенето ще се случи с повече концентрация, дължаща се на предаността към тях. В допълнение, всички други усилия, предприети за повишаване на духовната емоция ще подобрят качеството на песнопеенето.

Молитва: Можем да правим искрени молитви периодично: “Мили Боже, моля да ми помогнеш да постигна концентрация в песнопеенето.”

Духовни лечебни средства: В днешно време, Раджа – Тамата в околната среда е висока. Тъй като тази нечистота навлиза в тялото ни, тя има много ефекти върху нас, един от които е повишаване на мислите. Предприемане на средства за духовна защита като солена вода, манипулация с кутии, запалване на ароматни пръчици е ефективен начин за намаляване на черното покритие, което предотвратява нашия ум от фокусиране върху песнопеенето.

Практика: Както песнопеем повече, нашите мисли постепенно намаляват. Това означава, че практиката е един лесен начин да се увеличи концентрацията. Колкото повече практикуваме песнопеене, толкова повече концентрацията ще бъде постижима.

Милоста на Гуруто: Милоста на Гуруто, в крайна сметка, е необходима, за да се премахнат всички мисли, тъй като не е възможно да премахнем всички мисли и да се контролираме изцяло от себе си. Човек може да спечели милоста на Гуруто като редовно прави духовна практика с голямо желание за осъзнаване на Бог.

3. Накратко – как да песнопеем с концентрация

Песнопеенето с концентрация ни помага да получим повече Блаженство (Ананд). То също така засилва впечатлението за песнопеенето в нашето подсъзнание и ние получаваме по-голяма защита от Бог когато песнопеем с концентрация.

Въпреки това, дори когато не сме в състояние да песнопеем с концентрация, е важно да проявяваме постоянство с песнопеенето. Концентрацията в крайна сметка ще бъде постигната. Можем да си поставим за цел в продължение на около 6 месеца да подобрим нашата концентрация в песнопеенето.