1-BG-generetic-types

1. Основни видове изцелителни методи

Когато разглеждаме духовните изцелителни методи за справяне с проблем пред който сме изправени, имаме на разположение две общи методи. Тези два избора се прилагат за всички нас, които имат проблем, който има коренната причина в духовнoтo измерение.

1. Духовна практика: Когато човек извършва духовна практика, която отговаря на шестте основни принципа на духовната практика, той изгражда собствената си способност да се предпази от вредните елементи в духовното измерение.

2. Духовни средства: Това е когато засегнатото лице или друго лице изпълнява конкретно действие за облекчаване на проблема засегнатото лице на духовно ниво. Ползата от духовното лекарство е бързото облекчение предоставено на засегнатото лице. Недостатъкът е, че облекчението може да бъде само временно, и да трае само докато ефектът на лекарството продължава. Духовните средства включват Рейки, лечение с прана, прилагане на Светия пепел (Вибути), прилагане на Светена вода (Тирта), изцеление чрез мантри, посещение на набожен изцелител и т.н.

Ако духовната практика има 100% ефективност при преодоляване на проблемите в живота, тогава средствата за духовно изцеление, приложени от изцелител имат само 40% ефективност. Причината за това е, че за духовни средства, променливите на това дали едно лице може да бъде изцелено увеличават, като включват както изцелителят така и лицето, което се изцелява. Използването на духовни средства (вторият общ метод), които включват един духовен изцелител по принцип довежда до симптоматичен лек и само понякога излекуване на духовната коренна причина. От друга страна, редовната духовна практика (първият общ метод) лекува коренната причина за духовен проблем или предоставя облекчение от болката, причинена от него.

Кликнете върху тази връзка, за да разберете повече за различните духовни коренни причини за проблемите в живота.

2. Кой е предпочитаният метод за духовно изцеление?

Следната графиката ще ви даде разбиране на най-предпочитаният метод за духовно изцеление от духовна гледна точка.

2-BG-Which-healing-method

Какви са предимствата и недостатъците на всеки Духовна практика Себе Духовен изцелител2
Зависимост от друго лице за излекуване Не3 Не Повече
Увеличение на резистентност към вредните духовни влияния като духове Да Да Не
Развитие на способността за борба Да Да Не
Изолира и преодолява страданието, причинено поради съдба? Да Не Не
Възможност за 4негативната енергия да прави изцелението Не Не Да
Вероятност от измама Не Не Да
Ефикасност 100% 100% 40%
Духовно израстване? Да Не Не
SSRF препоръка Предложени Предложени5 Само, ако не сте в състояние да помогнете на себе си като малки деца, човек е в безсъзнание и т.н.

1. Тук, под духовна практика имаме предвид вида на духовна практика, която е универсална и отговаря на шестте основни принципа на духовна практика.

2. Независимо от метода, който човек иска да използва, ако някой планира да изцелява по друг, е силно препоръчително, че човек трябва да бъде духовно положителен (т.е. без духовен дистрес). Това е така, защото като изцелител човек оказва пряко въздействие (физическо или финно) на лицето, което човек изцелява. Това включва изцелителни методи, при които може да се изисква от изцелителя да докосва лицето или другите, което не включва докосване на пациент, като акупунктура или Рейки.

3. Както човек израства духовно и започва да помага на другите, чрез провеждане на лекции за Духовността и служене на Бога чрез служене на Абсолютната Истина (сатсева) човек може да бъде цел на негативни енергии, които се опитват и да пречат на духовната му практика. В такава ситуация, може да се наложи духовната практика да бъде подсилена с духовно изцеление от духовните изцелители и/или самостоятелно да се ускори облекчение в случай на сериозни атаки от негативни енергии на високо ниво.

4. негативните енергии могат да обладат изцелителите и да се преструват че изцеляват чрез тях. Ние сме покрили тази точка по-подробно в Основен принцип зад духовното изцеление.

5. Най-добре е ние да извършваме духовна практика и да я усилваме от време на време с духовни средства изпълнявани от нас самите.

Помнете, че когато човек извършва духовна практика, тогава като страничен продукт, проблемите с които едно лице се сблъсква се преодоляват без дори да се фокусира върху тях. От друга страна, фокуса на просечния излецител е само на изцеление на светски проблем с малък до нямане на фокус върху духовното израстване на своя пациент.