1-BG-watching-tv-LP

1. Въведение в влиянието на телевизията

Телевизията и филмите са начин които повечето хора избират както бягство от ежедневните си проблеми, при търсене удоволствие, но и начин за свързване със света в търсене на информация и опит.

Поради универсалната привлекателност на телевизията и филмите решихме да направим проучване на тяхното влияние на духовно ниво, както на зрителите, така и на тяхното непосредствено обкръжение. Сред въпросите, които се постарахме да отговорим са:

 • Какъв е ефектът на телевизията и филмите на зрителя и неговата по-тясна околна среда?
 • Дали вида на програмата влияние на ефекта които преживяваме?

2. Влияние на телевизията

Въпреки че до голяма степен разчитаме на телевизията за новини, информация и релаксация, изследователските проучвания документираха също и отрицателно въздействие на телевизията. По-долу са изброени някои от най-честите критики пред който телевизията е изправена в съвременното общество (Ref: CyberCollege).

 • Телевизията допринася за затлъстяване.
 • Телевизия насърчава бягство от личната отговорност.
 • Телевизия създава фалшиви образи на реалността и изкривява реалността чрез бездействие.
 • Телевизия се ангажира в икономическа експлоатация. Тя използва реклами за генериране на нуждите, които поддържат културата на консуматорството.
 • Телевизия подкопава моралните норми чрез изображения на или намеци за секс и т.н.
 • Сцените с насилие по телевизията подбуждат насилие в ежедневното поведение (Ref: New Scientist)

Много хора в днешно време смятат, че те не могат да се отдалечат от телевизията, или прекарват ирационално много време за мислене, обсъждане или гледане повторения на телевизионни програми. Така че, какво точно пленява хората и ги примамва към телевизията, въпреки всичките лоши ефекти? За да отговорим на този въпрос, SSRF предприе духовно изследване и показва какво се случва в духовното измерение, докато гледаме телевизия.

3. Духовно влияние на телевизията

Г-жа Приянка Лотликар, търсач с напреднало шесто чувство е проучавала това, което се случва в духовно измерение, когато човек гледа развлекателна програма по телевизията. Тя представи това под формата на чертеж чрез неосезаемо знание.

Изводите са били проверени от Неговото Светейшество Д-р Атавле за точност

2-BG-TV-negative-corr

По-долу е обобщението на резултатите:

 • Когато развлекателната програма се разиграва, активиран пръстен от изтощителна енергия се създава около него и тази изтощителна енергия се излъчва в помещението като пръстени от звук.
 • Мрежа от мисли от изтощителна енергия се създава в съзнанието на зрителя, и покритие от изтощителна енергия се създава около него. Изтощителни енергийни вибрации, се отделят в атмосферата, дори и през мислите на човек докато гледа телевизионната програма.
 • Пръстен от енергията която създава илюзия (Mаяви-шакти) се генерира около телевизията. Това създава активиран пръстен от енергията която създава илюзия в зрителя.
 • Илюзорните (Mаяви) вибрации се предават през телевизионни програми. Тей като повечето телевизионни програми не представляват реалността, в резултат, илюзорни вибрации се отделят в помещенията и атмосферата в голям мащаб. Освен това, зрителят започва да става все по-потопен в измислен свят, който не съществува.
 • Лицето което гледа телевизионни програми става екстровертно, тъй като неговият ум и интелект са повлияни и то започва да се държи по съответния начин.

Следователно духовните резултатите от изследванията обясняват защо зрителите са хипнотизирани от телевизията. Те също така предлагат основа за обяснение на лошите ефекти от телевизията, наблюдавани от съвременната наука.

4. Влияние на телевизионното съдържание и програми

Резултатите ни накараха да се запитаме дали те са били ограничени до развлекателни програми, или може да се прилагат във всички програмни жанрове или предавания. Открихме, че гледането на Сатва преобладаващо съдържание е полезно за нас, докато гледането на Taмa преобладаващо съдържание е неблагоприятно. Изтощителните вибрационни енергии зависят от типа на телевизионна програма.

4.1 Фактори влияещи върху духовната чистота на телевизионна програма

Нашите тьрсачи с напреднало шесто чувство са анализирали въздействието на различните телевизионни жанрове на нас, на духовно ниво.

Духовно влияние на ТВ жанр
Програми с висока Сатва компонента Духовни беседи и други програми от Светци на високо ниво
Програми с висока Раджа-Сатва компонента Пътувания
Природни програми
Програми с висока Раджа-Тама компонента Спортни програми
Новини
Комедии
Сапунени опери
Карикатури
Драма
Романтика
Действие
Програми с висок Тама компонент Риалити шоута
Филми на ужасите
Програми с изключително висок Тама компонент Порнографски филми

Следващо ние намерихме, че при програми в който са включени насилие, кръв, убийство, голота или нещо от сексуално естество, би увеличило Тама компонента в програмата и в зрителя. Жаргон, псувни и преобладаващи форми на езика имат отрицателно въздействие върху зрителите.

Съвет: Можете също така да извършите фин експеримент и проучите какво преживявате, докато гледате различни жанрове на телевизионни програми. Съветваме ви да запишете вашето преживаяване и да ни го изпратите чрез коментар съоръжението.

4.2 Сатвик програми

Г-жа Приянка Лоталикар допълнително е проучавала, какво се случва на духовно ниво, когато човек гледа Сатва преобладаваща програма. В този случай, програмата е видео на говор, доставен от Светец, Hеговото Светейшество Бактарадж Махарадж, Светец от най-висш порядък.

3-BG-TV-positive

По-долу е обобщението на резултатите:

 • Докато гледаме диск с говор на Светец, активиран пръстен на духовна емоция (бхав) се създава в зрителя.
 • Когато Светец говори, пръстени от Блаженство (Ананд), Божествено съзнание (Чайтаня) и Божествената енергия (Шакти) се създават. Те се излъчват към зрителя.
 • Изтощителнaта енергия от околната среда се елиминира.
 • Думите на Светец са Абсолютна Истина и като резултат на това, зрителят започва да става все по-потопен в Духовността и е в състояние да изпита Блаженство и Божествено съзнание отвътре.
 • Лицето което гледа тези телевизионни програми става интровертно, поради въздействието на речта на Светеца на ума и интелекта, и то започва да се държи по съответния начин.

От този анализ можем да видим, че гледането на Сатва преобладаващи програми като духовно предаване на Светец има духовно благоприятен ефект върху нас. За съжаление честотата на тези програми по телевизията е незначително.

5. Духовни ефекти на филми

Горепосочените принципи също важат за гледането на филми, с няколко забележителни допълнения:

 1. Точно както да се бъде в компания на Абсолютната Истина (сатсанг) със склонни към духовност хора увеличава нашата позитивност, така и силна раджасик или тамасик среда като кино може да увеличи негативността в нас
 2. Да се бъде в тъмна стая, докато се гледа филм допълнително утежнява този ефект. Силните звуци и ярките светлини увеличават това въздействие.
 3. Що се отнася до жанра, същото важи и за телевизията, но в даденото филмово преживяване на кино, както е описано по-горе, Taмa и Раджа компонентите в тамасик или раджасик съдържание ще бъдат по-изразени.

6. Заключение

Ние обичаме да ходиме на кино или да гледаме телевизия като начин за отпускане и избягване на нашите ежедневни дейности. Въпреки това, само духовна практика може да ни осигури истинско облекчение, и да ни даде спокойствие и Блаженство, което действително търсим във всичко останало. Гледането на предаване на Светец, присъствие на сатсанг, песнопеене, молитва, служене на Абсолютната Истина (сатсева) и други аспекти на духовната практика ще ни помогнат да се издигнем духовно.

Понякога гледането на телевизия и филми е начин на социализация и прекарване време с приятелите и семейството си, което не оставя голям избор. И така, какво можем да направим, ако нямаме друг избор на това, което гледаме, кога да гледаме или дали да го гледаме? Дори най- простите усилия на песнопеене и молитва преди, по време и след тези дейности ще помогнат в защита. Например, молейки се: “О, Господи, моля те защити ме от всякакви негативни лоши ефекти от гледане на филм/телевизионно шоу, и помогни ми да песнопея през цялото време. Моля те, образувай защитната обвивка около мен със силата на Твоето Име”.

Можем да се опитаме постепенно да намаляваме броя на часовете, който прекарваме в гледане на телевизия и филми. Можем също така да се избягваме Taмa преобладаващи програми.

С увеличаването на нашата духовна практика, Сатва компонента в нас ще се увеличи. По този начин нашият избор за забавление също става по-сатвик, тей като нашето разпознаване и оценяване на духовно полезни дейности ще се подобри, и на свой ред ще ни поддържа духовно силни.