SERB-Adoption-LP

1. Uvod u usvajanje deteta

Parovima koji ne mogu da imaju decu ostaje mogućnost da radost roditeljstva ostvare usvajanjem deteta. Svake godine širom sveta stotine hiljada dece biva usvojeno. U razvijenim zemljama usvojeno dete parovi plaćaju i do 50.000 američkih dolara. Ustaljeno je mišljenje da je usvajanje put u bolju i stabilniju budućnost za usvojeno dete. U ovom  članku dajemo uvide sa duhovne tačke gledišta o:

  • davanju deteta na usvojenje
  • usvajanju deteta

2. Faktori koji utiču na neplodnost i nemogućnost začeća

Razumljiva je želja porodice koja nemaju decu da ih usvoje jer je težnja za decom prirodna stvar. Problemi sa začećem mogu biti vrlo bolni, pogotovo kada se ne zna razlog.

U sledećoj tabeli su obuhvaćeni razlozi zbog kojih ne dolazi do začeća:

Razlozi neplodnosti i nemogućnosti začeća

Tip Procenat
1. Genetika (biološki razlozi) 20
2. Psihološki razlozi 30
3. Duhovni razlozi zbog sudbine 50
3A. Problemi s precima (35)
3B. Problemi s negativnim energijama (15)

Izvor: Duhovno istraživanje SSRF.org iz 2014.

1. Genetski ili biološki razlozi uključuju probleme sa ovulacijom, hormonalne poremećaje, probleme sa neprohodnim jajovodima i poremećaje spermatogeneze kod muškaraca.

2. Psihološki razlozi, poput depresije i stresa, mogu da smanje libido što može da prouzrokuje promene na hormonalnom nivou (supstance koje proizvodi telo).

3. Duhovni razlozi:

  1. Mogući znak da se radi o duhovnom problemu je kada doktor postavi dijagnozu kod pacijenta “neobjašnjiv problem neplodnosti” i ne može da pronađe uzrok problema nemogućnosti začeća.
  2. Problemi začeća prouzrokovani preminulim precima mogu se prevazići ponavljanjem imena božanstva Data.
  3. Porodice bez dece takođe mogu da smanje težinu svoje sudbine radeći intenzivnu duhovnu praksu u skladu sa šest osnovnih  principa duhovne prakse.
  4. Ako par ne može da začne dete  i ulaže veliki trud, tada je iz duhovnog ugla najbolje prihvatiti Božju volju i usmeriti sav trud na duhovni rast u ovom životu.
  5. Takođe, iz duhovne perspektive možemo da razumemo da je naša sudbina da nemamo decu i jednostavno da je prihvatimo. U narednom delu ovog članka detaljnije je objašnjeno iz duhovne perspektive kakve posledice može da ima odluka za usvajanje deteta.

SSRF je posvetio dosta članaka na svojoj internet stranici objašnjenjima šta su suptilna tela preminulih predaka, sudbina, demonska zaposednutost i prevladavanju duhovnih problema.

3. Duhovne posledice na usvojeno dete i na usvojitelje

U današnje vreme gotovo svako od nas je doživeo nekakav oblik ometanja prouzrokovan suptilnim telima preminulih predaka. Porodice koje ne mogu da imaju decu uglavnom imaju srednje do teška ometanja prouzrokovana precima. Sve češće je to glavni uzrok neplodnosti i nemogućnosti da imaju decu. Kada porodica sa teškim ometanjima čiji su uzrok suptilna tela preminulih predaka usvoji dete, to dete po pravilu nasleđuje ometanja predaka te porodice. Iz duhovnog ugla, to je zapravo štetno za dete. Uz to, kod ove dece postoji i karmička veza sa suptilnim telima preminulih predaka iz njihove biološke porodice. Tako dete nehotice nasleđuje ometanja preminulih predaka iz obe porodice. Usvajanje takođe stvara novi račun uzimanja i davanja sa novom porodicom. Ovaj novi račun se pridodaje računu uzimanja i davanja svim učesnicima koji su već zaglavljeni u svoj ciklus radjanja i umiranja.

Nasuprot tome, porodica koja usvaja dete može da bude pod uticajem ometanja negativnih energija. Ako je usvojeno dete pod uticajem snažnije negativne energije višeg nivoa, to može da poveća patnju kod svih članova porodice koja je usvojila ovo dete. Fizička patnja može da bude uklonjena medicinskim lečenjem, međutim teška duhovna ometanja mogu se prevazići jedino preduzimanjem intenzivne duhovne prakse. U suprotnom, takva ometanja se nastavljaju i u sledećem životu. Uzimajući u obzir ovako gledište, važno je da se dobro razmisli pre donošenja odluke o usvajanju deteta.

3.1.1. Razlozi davanja deteta na usvajanje

Mnogo je razloga zašto roditelji daju dete na usvajanje. Na primer, neki ljudi daju dete na usvajanje kako bi dete imalo sigurniju finansijsku budućnost. Može se zaista dogoditi da će dete usvojiti roditelji koji su imućni, ali se isto tako može dogoditi da roditelji tada možda daju dete porodici sa duhovnim ometanjima, ako je porodica koja usvaja dete pod uticajem negativnih energija.

S druge strane, ako roditelji zadrže svoje dete i ohrabruju ga da započne duhovnu praksu zajedno s njima, tada je izvesnije da će sam Bog razrešiti njihovu finansijsku situaciju.

3.1.2. Razlozi za usvajanje deteta

Parovi koji se odluče na usvajanje deteta mogu da imaju razne razloge. Iako izgleda da je usvajanje čin naše volje, činjenica je da 65% naših odluka bude doneto zbog duhovnih razloga. U nekim slučajevima možemo da osetimo da je usvajanje plemenito delo, međutim iz duhovnog ugla ovo može da nas još dublje uvlači u svetovni život i na taj način udaljava od osnovne svrhe života, a to je duhovni rast.

4. Rezime oko davanja na usvajanje i treba li se odlučiti za usvajanje

Za porodice koje žele da usvoje dete:

Biti rođen kao ljudsko biće je blagoslov. Na nivou postojanja na Zemlji,  osoba može  da uloži maksimalni trud za duhovni rast – što je i svrha života. Stoga, gledajući iz duhovnog ugla, ako par ne može da ima decu uprkos najvećem trudu, tada je najbolje da to prihvate kao svoju sudbinu i usmere trud prema duhovnom rastu. Tada se ne bi stvarao račun uzimanja i davanja sa usvojenim detetom.

Ako to nije moguće i oni osećaju da jednostavno moraju da imaju dete, onda bi obavljajući redovnu duhovnu praksu mogli da pomognu sebi i detetu koje nameravaju da usvoje. To bi umanjilo duhovna ometanja koja bi sa obe strane mogla da porastu usvajanjem.

Za porodice koje žele da daju svoje dete na usvajanje:            

Duhovno blagostanje deteta je na prvom mestu i važnije je od finansijskog blagostanja. Ako je pojedinac u središte svog života postavio Duhovnost i usmerio se na duhovni rast, tada mu Bog daje sve što je potrebno za duhovni rast u materijalnom svetu. Dobijanje deteta je blagoslov, a najveći poklon koji pojedinac može da da drugom ljudskom biću je pomoć da započne duhovnu praksu u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse.

Konačno, velike odluke u životu kao što su davanja deteta na usvajanje ili čekanje da se dete usvoji obično ima elemente sudbine zbog računa uzimanja i davanja. Duhovna praksa nam daje snagu da donosimo ispravne odluke i da izaberemo uvek bolji put – put koji je najbolji za duhovni rast porodice i prevazilaženje teške sudbine.