Kako se prema duhovnoj nauci proglašava Svetac?

Kriterijumi za prepoznavanje Sveca zavise od puta koji On prati i to mogu da budu Put Znanja, Put Akcije, Put Bogoljublja, itd. Kriterijumi se takođe razlikuju u zavisnosti od duhovnog nivoa.

Na fizičkom nivou možemo videti neke znakove kao što su sjaj na licu, iščezavanje linija sa dlana, a prsti i dlanovi postaju meki i nežni.

Na psihološkom nivou osoba je u stanju da doživi Blaženstvo i Njene misli i ponašanje ukazuju da je po prirodi satvik. Kada se tragaoci koji rade duhovnu praksu nađu u prisustvu Sveca mogu da osete Blaženstvo, ili stanje bez misli. Međutim, duhovno prosečnoj osobi je veoma teško da to oseti.

Prema duhovnoj nauci, tragalac za Bogom može da se smatra Svecem tek kada drugi Sveci potvrde da je Svetac. Ovo proizilazi iz zakona da samo Svetac može zaista prepoznati drugog Sveca. Osoba koja nije na nivou Sveca ne može drugu osobu da proglasi Svecem. Ovo je najbolji kriterijum za prepoznavanje Sveca.