Suptilni svet

SSRF pod nazivom duhovni ili suptilni svet definiše svet koji ne može da se opaža putem pet čula, umom i intelektom. Suptilni svet se odnosi se na nevidljive svetove anđela, duhova, raja, itd. Istraživanjem zasnovanim na duhovnom znanju, SSRF otkriva ovaj suptilni svet društvu na jasan i naučni način, čineći ga razumljivim svima. Ovde ćemo predstaviti ovo istraživanje kroz primere kako duhovna dimenzija utiče na naš život.

spiritual-galleries-positive-negative-items How-do-ghosts-look-gallery-of-drawings
Ove galerije prikazuju jedinstvene promene na stvarima i ljudima koje su nastale uticajem pozitivnih ili negativnih energija. Vizuelna prezentacija može svima pomoći da se razumeju aspekti suptilnog sveta koji se inače može opažati samo putem šestog čula. Pogledajte galerije…

Namera objavljivanja ove galerije je da pomognemo čitaocima da bolje razumeju različite vrste duhova, njihove karakteristike, razlike u njihovom pojavljivanju, ponašanju i snazi. Crteže zasnovane na duhovnom znanju nacrtao je tragalac koji zapravo može videti duhove u suptilnoj dimenziji. Pogledajte galeriju…

horrifying-supernatural-encounters Divine Body section
U toku 2000. godine, SSRF centar za istraživanja zasnovana na duhovnom znanju je primio nekoliko neobičnih fotografija i raznih predmeta koje su doneli tragaoci, a na kojima su se desile neke neobjašnjive promene. Promene koje su se desile bile su tipa spontanog sagorevanja, razne pukotine, poderotine, mrlje, rupe i druga oštećenja. Na prvi pogled, tragaoci nisu znali razlog za ove promene. Pročitajte više u članku Užasavajući natprirodni događaji… Njegova Svetost Dr. Atavle je Svetac najvišeg nivoa. Zbog visokog duhovnog nivoa i toga što je inkarnacija Boga na Zemlji, Njegovo fizičko telo je takođe prošlo kroz niz promena na fizičkom nivou. Ovaj odeljak pruža nam mogućnost da sagledamo razne promene koje su se desile na Njegovom telu, kao što je pojavljivanje znaka Om na telu i promena boje Njegove kože, kose i noktiju u žuto.
Jedinstvenu pojavu Božanskih čestica SSRF je sveobuhvatno istraživao i dokumentovao u saradnji sa čuvenim naučnim laboratorijama. Predstavljamo novu početnu stranicu koja govori o Božanskim česticama, zajedno sa videom, člancima, rezultatima hemijskih analiza, galerijama fotografija i crteža zasnovanih na duhovnom znanju, duhovnim iskustvima tragalaca itd.
Više o tome ……