Planiranje venčanja posle smrti bliskog rođaka

Za one koji imaju dilemu oko toga da li da planiraju venčanje posle iznenadne smrti člana porodice na primer oca ili majke, dobro je da imaju na umu sedeću duhovnu perspektivu:

  • Preporučuje se da najmanje godinu dana od smrti člana porodice ne bi trebalo da planiramo  venčanje. Period posle smrti člana porodice se smatra duhovno nepovoljnim, iz sledećih razloga:

  • U vreme i u periodu posle smrti povećava se suptilna tama komponenta (tama – inercija, neznanje).

  • Zbog neispunjenjh želja, u prostoru u kome je živela nedavno preminula osoba, prisutne su jake vibracije nastale zbog jake vezanosti te osobe.

  • U domu u kome je živela preminula osoba oseća se njeno suptilno prisustvo. Čak i kada budući mladoženja živi u drugoj državi, zbog čvrstih karmičkih veza i  on i  njegov dom će biti pod uticajem suptilnog tela preminulog.

  • Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci pokazalo je da ljudi sa kojima smo snažno emocionalno povezani, kao što su bliski prijatelji, ne spadaju u kategoriju bliskih rođaka u duhovnom smislu.

  • Ukoliko se venčanje održi tokom prve godine posle smrti člana porodice, mladi bračni par može da ima  ometanja od suptilnog tela preminulog koje je prisutno suptilno oko članova porodice. Ukoliko suptilno telo preminulog pretka ima duhovno ometanje kao što je zaposednutost  demonom, tada i sve zvanice prisutne na venčanju mogu da imaju duhovna ometanja.

  • Zato se preporučuje da se venčanje ili bilo koja porodična proslava ne planira najmanje godinu dana od smrti člana porodice.

  • Najbolji način da se umanje štetne posledice od smrti člana porodice je redovno obavljanje duhovne prakse.