Preci - Koliko generacija ima uticaj
Efekat uticaja po generacijama predaka?

  • Uticaj ili delovanje suptilnih tela preminulih predaka prethodne tri generacije, odnosno do generacije naših pradedova, je maksimalan.

  • Suptilna tela preminulih predaka poslednjih sedam generacija imaju znatan uticaj.

  • Suptilna tela preminulih predaka iza sedme generacije ne utiču mnogo na nas. To je zbog toga što je novim rođenjem račun uzimanja i davanja u odnosu sa precima potpuno završen, ili je završen u velikoj meri. Dakle, u sledećem rođenju račun uzimanja i davanja u odnosu sa precima ovog sadašnjeg rođenja će, ako ga bude, biti zanemarljiv. Ako znatan račun uzimanja i davanja još postoji,  ponovo cemo se roditi u istoj porodici.

  • Prethodno navedeno odnosi se na to koliko daleko doseže uticaj po našoj lozi (odnosno vertikalnom porodičnom stablu). Ako pogledamo horizontalno (ili bočno), na nas utiču suptilna tela preminulih predaka do drugog kolena naših rođaka.

Molimo Vas da obratite pažnju: Bliski prijatelji ne mogu da utiču na nas, ili ne mogu da nas ometaju kao suptilna tela preminulih predaka. Oni mogu da pokušavaju da nam pomognu ako su na višem duhovnom nivou, ali mi to ne treba da prihvatimo. Razlog je, što će to da poveća  vezanost  tih suptilnih tela za svetovne stvari i učiniće ih prikovanim za Zemlju. Rezultat bi mogao da bude stvaranje prepreka njihovom daljem putovanju  posle smrti. Umesto toga, trebalo bi da se molimo da se usmere na svoj duhovni napredak.

1-CRO-datta-chant-2

2-CRO-datta-images-2