Analiza zasnovana na duhovnom znanju –Ogrebotine i mrlje na fotografiji Sveca

Napomena:  Da biste razumeli pozadinu ove analize slučaja i zašto se ovi fenomeni ispituju posebno u SSRF-u molimo vas da pročitate – Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave

1. Uvod

Ovde predstavljamo prilično spektakularnu analizu slučaja natprirodnih ogrebotina koje su se iznenada pojavile na fotografiji Sveca, bez ikakvog očitog razloga.

Pojavile su se u januaru 2006. godine na fotografiji Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa, Sveca višeg nivoa, i Gurua (duhovnog učitelja i vodiča) Njegove Svetosti Dr. Đajanta Atavlea.

 

Kao što možete videti, fotografija je veoma oštećena velikim brojem ogrebotina, tačkica i mrlja. Putem istraživanja u kome je korišćeno šesto čulo utvrdili smo da je uzrok ovih deformacija ometanje negativne energije.

Napomena SSRF istraživačkog tima: Oko fotografije predmeta koji je pogođen uticajem negativne energije je stavljen zaštitni okvir tako da čitoci budu zaštićeni od ometanja koje predmet emituje. Žute frekvencije pune Božanske svesnosti (Čaitanija) koje emituje zaštitni omotač Božanskog principa uništavaju crnu energiju koja se emituje iz fotografije.

Kao rezultat smanjenja crnih frekvencija iz fotografije, posmatrač može da se koncentriše na pozitivne vibracije koje dolaze iz fotografije. Ove pozitivne vibracije pomažu da se uništi bilo koji crni omotač oko uma i intelekta posmatrača.

2. Suptilno očitavanje putem šestog čula

Gđa Joja Vale je tragateljka sa razvijenim šestim čulom. Ona može da vidi šta se događa u duhovnoj dimenziji i kao deo svoje duhovne prakse ona crta šta vidi. Ovo je ono što je opazila putem šestog čula kada je zamoljena da prouči fotografiju koju smo prethodno prikazali. Tačnost crteža zasnovanog na duhovnom znanju je proverio Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle 

Kliknite ovde da biste pročitali više detalja o osobinama entiteta koji je uticao na fotografiju onako kako je to videla gđa Joja Vale.

Kao što se može videti sa crteža zasnovanog na duhovnom znanju, negativna energija je omela fotografiju.

Daljim istraživanjem smo utvrdili da je demon koji je ometao fotografiju Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa delovao po nalogu moćnije snažne negativne energije (Mantrika) iz petog regiona Pakla.

3. Božansko Znanje o ometanju

U nastavku su detalji o ovom ometanju onako kako ih je opazila druga SSRF tragateljka, gđa Anjali Gadgil, koja prima Božansko Znanje. Ona je bila u stanju da vidi kako je izgledao proces destrukcije koji je koristila snažna negativna energija koja je upravljala ometanjem.

Crna energija: Osnovno oružje koje koriste negativne energije je crna energija - to je duhovna energija sposobna da manipuliše bilo kojim procesom na Zemlji. Razmere ove manipulacije zavise od snage ometajuće negativne energije.

3-serb-Anjalee„Snažna negativna energija je stvorila omotač od ogrebotina na fotografiji koncentrišući se na misli i koristeći snagu volje. Kada se intenzivirao njegov proces razmišljanja, negativne frekvencije u atmosferi su se konsolidovale i ispoljile na željenoj lokaciji. Kako snažna negativna energija može jako brzo da projektuje misli, u stanju je da za jako kratko vreme izazove ometanja.

„Tačke tamne boje su nastale konsolidovanjem crne energije, koja je dolazila iz mnogih ogrebotina. Pored toga, korišćenjem duhovne moći,  napravljeno je i nekoliko vodenastih i prozirnih mrlja koje mogu da deluju na tragaoce, a da oni to i ne znaju.

Međutim, dok je snažna negativna energija oslobađala negativnu energiju na fotografiju, frekvencije Božanske svesnosti koje su izlazile iz fotografije su se sudarile sa njenim mentalnim omotačem. To je uništilo rađa-tama čestice snažne negativne energije i smanjilo brzinu negativne energije.“

Demon je u januaru 2006. godine, kada je uništio sliku, imao 30% energije. Njegova energija se 2010. godine smanjila na 25%, kada je i dalje aktivno štetio društvu.

4. Efektivnost ometanja

Sledeća tabela pruža informacije o efektu ovog ometanja negativne energije. Ukupna efektivnost crne energije tokom ometanja je bila 20%.

Napomena: Molimo kliknite ovde za detaljno objašnjenja ukupnog potencijalnog efekta ometanja negativne energije.  

Na koga

Razmere

Vrsta efekta

Na Njegovu Svetost Dr. Đajanta Atavlea

5%

Koža na dlanovima i tabanima Njegove Svetosti Dr. Đajanta Atavlea se oljuštila od topline stvorene vibracijama konsolidovane crne energije

Na atmosferu

15%

U atmosferi su stvoreni ometajući vrtlozi zvuka. Ova vrsta suptilnog zvuka povećava uznemirenost i osoba se oseća kao da je privučena ili odgurnuta.

Na posmatrača

15%

Kroz sposobnost snažne negativne energije da se koncentriše na misli stvaraju se ometajuće frekvencije. Ove frekvencije stvaraju ometajuće vazdušne talase. Kada se posmatrač približi fotografiji oko njegovog uma i intelekta se stvara crni omotač i on nije u stanju da misli.