Efekti i prednosti konzumiranja vegetarijanske hrane naspram mesa

Rezime: Postoje mnoge uporedne studije o koristima vegetarijanske ishrane naspram konzumiranja mesa. Ovaj članak rasvetljava efekte konzumiranja mesa i vegetarijanske hrane isključivo na duhovnom nivou. U članku predstavljamo našu studiju efekata konzumiranja vegetarijanske hrane i mesa uz korišćenje Elektrosomatografske metode i biofidbek mašine DDFAO, na Kundalini čakre tragalaca za Istinom koji imaju ometanja od negativnih energija, kao i onih koji nemaju takva ometanja.

Glavni istaživač: Dr. Nandini Samant, MBBS, DPM

Da bi bolje razumeli ovaj članak, molimo vas da prethodno pročitate naš članak Istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci uz pomoć elektrosomatografske metode

Sadržaj

1. Uvod

Od davnina se smatra da je vegetarijanska hrana komplementarna duhovnoj praksi. U ovom eksperimentu proučavali smo efekte konzumiranja mesa i vegetarijanske hrane na Kundalini čakre tragalaca za Istinom sa ometanjima od negativnih energija i tragalaca za Istinom bez takvog ometanja. Kundalini čakre su centri suptilne energije koja je neophodna za funkcionisanje različitih komponenti fizičkog tela, kao i uma i intelekta.

2. Neki detalji eksperimenta

2.1 Vremenski period eksperimenta

4. januar 2009 do 22. februar 2009

2.2 Starosna grupa subjekata

21 do 56 godina

2.3 Metodologija

Molimo pogledajte detalje o metodologiji u našem članku Istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci uz pomoć elektrosomatografske metode

U ovom eksperimentu posle snimanja početnog čitanja, subjekti su prvo bili izloženi konzumiranju mesa. Potom su uzeta čitanja u vremenskim intervalima od 1 – 4 sata sve dok se čitanja nisu vratila na vrednosti početnog čitanja i onda je eksperiment  zaključen.

Posle novog početnog čitanja, subjekti su bili izloženi vegetarijanskoj hrani i proces koji je opisan je ponavljan sve dok subjekti nisu dostigli početno stanje.

3. Zapažanja

Efekat konzumiranja mesa i vegetarijanske hrane

Ime tragaoca za Istinom

Aktivnost 4 gornje čakre

Aktivnost 3 donje čakre

Posle konzumiranja mesa

Posle konzumiranja vegetarijanske hrane

Posle konzumiranja  mesa

Posle konzumiranja vegetarijanske hrane

Tragaoci za Isitnom bez ometanja od  negativih energija

g. A. M.

Poboljšana

Poboljšana

Smanjena

Smanjena

g. C. V.

Poboljšana

Poboljšana

Smanjena

Smanjena

g. M. G.

Poboljšana

Smanjena

Smanjena

Poboljšana

g. M. K.

Poboljšana

Poboljšana

Smanjena

Smanjena

gđa. B. P.

Smanjena

Smanjena

Smanjena

Smanjena

Ukupno

Poboljšana

4

3

0

1

Smanjena

1

2

5

4

Tragaoci za Isitnom sa ometanjima od  negativnih energija

g. A. K.

Poboljšana

Poboljšana

Smanjena

Poboljšana

g. A. M.

Poboljšana

Smanjena

Smanjena

Smanjena

g. An. K.

Poboljšana

Smanjena

Smanjena

Smanjena

gđa. C. G.

Poboljšana

Smanjena

Poboljšana

Poboljšana

g. D. G.

Poboljšana

Poboljšana

Smanjena

Smanjena

Ukupno

Poboljšana

5

2

1

2

Smanjena

0

3

4

3

Trajanje efekata konzumiranja mesa i vegetarijanske hrane

Imena tragaoca za Istinom

Efekat konzumiranja                 mesa

Efekat konzumiranja vegetarijanske hrane

Tragaoci bez ometanja od  negativnih energija

g. A. M.

18 sati. 18 min.

25 sati 13 min.

g. C. V.

26 sati 56 min.

44 sati 31 min.

g. M. G.

6 sati 22 min.

3 sata 24 min.

g. M. K.

6 sati 45 min.

2 sata 45 min.

gđa. B. P.

4 sata 15 min.

20 sati 13 min.

Tragaoci za Isitnom sa ometanjima od  negativnih energija

g. A. K.

4 sata 40 min.

21 sati 20 min.

gđa. A. M.

2 sata 20 min.

31 sat 10 min.

g. An. K.

5 sati 10 min.

3 sata 16 min.

gđa. C. G.

4 sata 35 min.

20 sati 15 min.

g. D. G.

22 sata 45 min.

2 sata 41 min.

Minimalno i maksimalno trajanje efekata konzumiranja mesa  i vegetarijanske hrane

Vreme

Konzumiranje mesa

Konzumiranje vegetarijanske hrane

Tragaoci za Isitnom bez ometanja od  negativnih energija

Minimalno trajanje

4 sati. 15 min

2 sata. 45 min

Maksimalno trajanje

26 sati 56 min

4 sata 31 min

Tragaoci za Isitnom sa ometanjima od  negativnih energija

Minimalno trajanje

2 sata 20 min

2 sata 41 min

Maksimalno trajanje

22 sata 45 min

31 sat 10 min

U produžetku sledi rezime naših zapažanja.

3.1 Efekat konzumiranja vegetarijanske hrane na aktivnost Kundalini čakri

3.1.1 Efekat na aktivnost četiri gornje čakre

 • 80% tragalaca za Istinom bez ometanja od negativnih energija pokazalo je napredak
 • 100% tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija pokazalo je napredak

3.1.2 Efekat na aktivnost tri donje čakre

 • 0 % tragalaca za Istinom bez ometanja od negativnih energija pokazalo je napredak
 • 20% tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija pokazalo je napredak

3.2 Efekat konzumiranja mesa na aktivnost Kundalini čakri

  3.2.1 Efekat na aktivnost četiri gornje čakre

 • 60% tragalaca za Istinom bez ometanja od negativnih energija pokazalo je napredak
 • 40% tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija pokazalo je napredak

3.2.2 Efekat na aktivnost tri donje čakre

 • 20 % tragalaca za Istinom bez ometanje od negativnih energija pokazalo je napredak
 • 40% tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija pokazalo je napredak

3.3 Trajanje efekta konzumiranja mesa na akivnost Kundalini čakri

  3.3.1 Minimalani period

 • 4 sata i 15 minuta u slučaju tragalaca za Istinom bez ometanja od negativnih energija
 • 2 sata i 20 minuta u slučaju tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija

3.3.2 Maksimalan period

 • 26 sati i 56 minuta u slučaju tragalaca bez ometanja od negativnih energija
 • 22 sata i 45 minuta u slučaju tragalaca sa ometanjem od negativnih energija

3.4 Trajanje efekta konzumiranja vegetarijanske hrane na aktivnost Kundalini čakri

3.4.1 Minimalan period

 • 2 sata i 45 minuta u slučaju tragalaca za Istinom bez ometanja od negativnih energija
 • 2 sata i 41 minut  u slučaju tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija

3.4.2 Maksimalan period

 • 44 sata i 31 minut u slučaju tragalaca bez ometanja od negativnih energija
 • 31 sat i 10 min u slučaju tragalaca sa ometanjem od negativnih energija

4.1 Poboljšanje u aktivnosti gornje četiri čakre zbog upijanja satva komponente (gune) iz vegetarijanske  hrane, čime osoba postaje satvik

Pitanje: Posle konzumiranja vegetarijanske hrane DDFAO čitanja odgovarajućih Kundalini čakri pokazala su poboljšanja u aktivnosti četiri gornje čakre u 3 od 5 slučajeva, što je 60% tragalaca za Istinom bez ometanja od negativnih energija i u 2 od 5 slučajeva sa ometanjem od negativnih energija, što je 40% tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija. Šta je stvarni razlog na suptilnom nivou iza poboljšanja kod ovih čitanja?

Tragaoci koji imaju sposobnost opažanja duhovne dimenzije usled visoko razvijenog šestog čula:

1. Vegetarijanska hrana je satvik.

Molimo pogledajte sledeći crtež zasnovan na duhovnom znanju koje je dobila gđa Joja Vale

 

U dodiru sa satvik vibracijama koje emituje vegetarijanska hrana u telu se aktiviraju pet vitalnih energija i funkcionisanje Ćetne (onaj aspekt Božanske svesnosti pomoću kojeg telo i um funkcionišu) u telu se poboljšalo. Zato se satva komponenta brzo proširila po telima tih tragalaca za Istinom.

2. Kako su gornje čakre mnogo osetljivije na satva komponentu od donjih čakri, one je brže upijaju. Kod tragalaca za Istinom koji nemaju ometanja od negativnih energija, obzirom da ne postoji otpor ovom procesu upijanja, došlo je do momentalnog porasta satva komponente. To je aktiviralo gornje čakre i odrazilo se kao povećana aktivnost pri čitanju. Ovo ukazuje na značaj konzumiranja satvik hrane.

3. U slučaju tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija, smanjena aktivnost čakri pre konzumiranja vegetarijanske hrane nastala je zbog sakupljanja crne energije. Satva komponenta u vegetarijanskoj hrani smanjila je rađa -tama (crnu) energiju u čakrama. Tako se njihova aktivnost poboljšala.

4.2. Aktivnost tri donje čakre se poboljšala posle konzumiranja vegetarijanske hrane kod tragalaca za Istinom koji slede Karmajogu

Pitanje: Posle konzumiranja vegetarijanske hrane, u 1 od 5 slučajeva, što je 20% tragalaca za Istinom bez ometanja od negativnih energija i u 2 od 5 slučajeva, što je 40% tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija nastala su čitanja koja ukazuju na poboljšanje u aktivnosti tri donje čakre. Zašto je došlo do poboljšanja aktivnosti donjih čakri?

Tragaoci koji imaju sposobnost znanja duhovne dimenzije usled visoko razvijenog šestog čula:

Različite čakre su posebno aktivne prema prirodnoj sklonosti ka određenom putu duhovne prakse te osobe. U slučaju osoba koje su sklonije putu podvižništva (Hatajogi), putu Akcije (Karmajogi) i putu prenošenja duhovne energije (Šaktipatjogi) donje čakre su više aktivne. Tragaoci za Istinom koji se spominju u prethodnom pitanju spadaju u tu kategoriju. Zbog toga posle konzumiranja vegetarijanske hrane, kao rezultat satvik talasa koji su upijeni iz nje, značajne promene su zabeležene u tim čakrama.

4.3 Objašnjenje duhovne nauke o smanjenoj aktivnosti četiri gornje čakre zabeleženog u petom čitanju posle konzumiranja vegetarijanske hrane tragaoca za Istinom bez ometanja od negativnih energija

Pitanje: Kod tragaoca za Istinom bez ometanja od negativnih energija g. V. C., posle konzumiranja vegetarijanske hrane dok se nije dostiglo osnovno čitanje potrebno je bilo obaviti devet čitanja. Sva ova čitanja pokazala su tendenciju poboljšanja aktivnosti gornje četiri čakre, osim petog čitanja kada se aktivnost smanjila. Šta je dovelo do ovakvog rezultata?

Tragaoci koji imaju sposobnost opažanja duhovne dimenzije usled visoko razvijenog šestog čula: Kako je tragalac za Istinom imao pozitivne vibracije, visoka satva komponenta dobijena od vegetarijanske hrane asimilirala se u njegovom telu. To se odrazilo na stalno poboljšanje aktivnosti četiri gornje čakre. Ako se stalno dodaje satva komponenta čakri koja je već satvik onda se iz nje emituje više satva komponente. To se desilo u slučaju ovog tragaoca za Istinom. Uz pomoć dodatne satva komponente dobijene iz vegetarijanske hrane njegove četiri gornje čakre pokazale su poboljšanu aktivnost.

Peto čitanje pokazalo je smanjenu aktivnost. Kada se satva komponenta brzo asimilira u čakri onda čakra prelazi u neispoljeno stanje koje prevazilazi tri suptilne komponente. Tako da se kreće od ispoljenog (sagun) ka neispoljenom (nirgun) stanju, koje je zapravo neaktivno stanje. To se desilo ovom tragaocu za Istinom. Upijanje veće količine satva komponente dobijene iz vegetarijanske hrane i zbog toga prevazilaženje sve tri suptilne komponente četiri gornje čakre, zabeleženo je pomoću DDFAO kao smanjena aktivnost.

Kako je efekat satva komponente koji je nastao posle konzumiranja vegetarijanske hrane počeo da opada, ponovo su gornje čakre sišle iz nirgun u sagun stanje. Ovo se odrazilo tako da se čitanje na instrumentima pokazalo kao povećana aktivnost gornjih čakri.

4.4 Objašnjenje duhovne nauke o konzumiranju vegetarijanske hrane kao sredstvu duhovnog isceljivanja

Pitanje: Kod tragaoca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija, nastalo je značajno smanjenje u aktivnosti gornje četiri čakre, dok donje tri čakre nisu pokazale veću promenu prilikom čitanja koje je izvršeno 9 sati i 35 minuta posle konzumiranja vegetarijanske hrane. Koji je razlog ovakvog rezultata?

Tragaoci koji imaju sposobnost opažanja duhovne dimenzije usled visoko razvijenog šestog čula:

Mantrici iz Pakla su stvorili centre crne energije u četiri gornje čakre ovog tragaoca za Istinom. Kako je vegetarijanska hrana satvik to je povećalo satva komponentu u telu tragaoca za Istinom. Ovo je smanjilo kapacitet centara crne energije u četiri gornje čakre. Ta promena se jasno odrazila u čitanju sa DDFAO kao smanjenje aktivnosti čakri. Drugim rečima, vegetarijanska hrana delovala je kao sredstvo duhovnog isceljivanja koje je prouzrokovalo smanjenje kapaciteta centara u gornje četiri čakre, koje su stvorili Mantrici da bi širili negativnu energiju.

Kako su Mantrici sakupili crnu energiju u centrima u četiri gornje čakre, satva komponenta u vegetarijanskoj hrani upotrebljena je za borbu protiv negativnih vibracija u četiri gornje čakre, tako da tri donje čakre nisu pokazale nikakvu promenu.

4.5 Objašnjenje duhovne nauke o poboljšanoj aktivnosti četiri gornje čakre posle konzumiranja ne-vegetarijanske hrane tragalaca za Istiom sa ometanjem od negativnih energija i bez takvog ometanja

Pitanje: Posle konzumiranja mesa, u 4 od 5 slučajeva (80%) tragalaca za Istinom bez ometanja od negativnih energija, kao i u svih 5 slučajeva (100%) tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija pokazalo je poboljšanje aktivnosti četiri gornje čakre. Šta je razlog koji je do toga doveo?

Tragaoci koji imaju sposobnost opažanja duhovne dimenzije usled visoko razvijenog šestog čula:

U mesu preovladava tama komponenta.

Molimo pogledajte crtež zasnovan na duhovnom znanju koje je dobila gđa Joje Vale:

Gornje čakre reaguju mnogo brže na visoke tamasik komponente ili na pozitivan ili na ometajući način

 1. Kod tragalaca za Istinom bez ometanja od negativnih energija, aktivnost četiri gornje čakre se povećala posle konzumiranja mesa. To je zbog toga što su se one aktivirale za borbu sa negativnim vibracijama koje se emituju iz mesa. Ovo je zabeleženo kao povećana aktivnost na instrumentima.
 2. Kod tragalaca za Istinom sa ometanjem negativnih energija, posle konzumiranja mesa primećen je isti rezultat, ali je razlog zbog koga se to desilo potpuno suprotan. Centri crne energije koje su stvorili nadmoćni Mantrici u gornjim čakrama u telima tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija, aktivirali su se da upiju tama komponentu iz mesa. Tako da se to odrazilo na instrumentima kao povećanje aktivnosti.

4.6 Efekti satvik i tamasik supstanci na čakre proporcionalni su ometanju od negativnih energija

Pitanje: Gđa A. M.  koja ima ometanja od negativnih energija trebalo je 2 sata i 20 minuta da se vrati na osnovni početni nivo posle konzumiranja mesa, a trebalo joj je 31 sat i 10 minuta da se vrati na osnovni početni nivo posle konzumiranja vegetarijanske hrane. Drugom tragaocu za Istinom g. D. G., koji isto ima ometanje od negativnih energija, trebalo je 22 sata da se vrati na osnovni početni nivo posle konzumiranja mesa, a 2 sata 41 minut da se vrati na osnovni početni nivo posle konzumiranja vegetarijanske hrane. Šta je doveo do te razlike kod ova dva tragaoca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija?

Tragaoci koji imaju sposobnost opažanja duhovne dimenzije usled visoko razvijenog šestog čula:

Kad je ometanje srazmerno manje, efekti tamasik komponenti održavaju se kratko vreme, a efekti satvik supstanci održavaju se duže vreme. Takva osoba može da se bori sa tama komponentom i može da zadrži satva komponentu. Kada je ometanje od negativnih energija srazmerno visoko, tama komponenta iz tamasik supstanci skladišti se u telu, a satva komponenta u satvik supstancama upotrebljava se za borbu sa negativnim energijama. Tako da se kod drugog tragaoca za Istinom g. D. G., efekat vegetarijanske hrane održao kraće vreme (2 sata i 14 minuta). Kako ovaj tragalac za Istinom ima veoma jaka ometanja od negativnih energija zbog skladištenja tama komponente iz tamasik supstanci, štetan uticaj mesa održao se mnogo duže (22 sata).

Prvi tragalac za Istinom gđa A. M. ima manje ometanja od negativnih energija u poređenju sa drugim tragaocem za Istinom g. D. G. Zbog toga je štetan uticaj mesa trajao kraće vreme. U poređenju sa tim, efekat vegetarijanske hrane trajao je mnogo duže.

4.7 Trajanje efekta satvik i tamasik komponenti u zavisnosti od prisustva ili odsustva ometanja od negativnih energija i duhovnog nivoa osobe

 1. Pitanje: U ovom eksperimentu, tragaocu za Istinom g. C. V. je trebalo 26 sati i 56 minuta da se vrati na osnovni početni nivo posle konzumiranja mesa. Istom tragaocu za Istinom trebalo je 44 sata i 31 minut da se vrati na osnovni početni nivo posle konzumiranja vegetarijanske hrane. Drugom tragaocu za Istinom g. M. K. trebalo je 6 sati i 45 minuta da se vrati na osnovni početni nivo posle konzumiranja mesa, a 2 sata i 25 minuta da se vrati na osnovni početni nivo posle konzumiranja vegetarijanske hrane. Koji je razlog doveo do ove razlike koja je primećena u trajanju stimulansa kod ta dva tragaoca za Istinom bez ometanja od negativnih energija?

Tragaoci koji imaju sposobnost opažanja duhovne dimenzije usled visoko razvijenog šestog čula:

 1. Trajanje efekata satvik i tamasik komponenti na čakre zavisi od toga da li tragalac za Istinom ima ometanja od negativnih energija ili ne: Prvi tragalac za Istinom g. V. C. nema ometanja od negativnih energija. Zbog toga on ima više satva komponente. Tako da se satvikta, koja se dalje povećala posle konzumiranja vegetarijanske hrane, održala duže vremena. Pošto je meso tamasik, dovelo je do smanjenja satvikte u izvesnoj meri. Međutim, zbog svoje prvobitno satvik prirode, on se vratio na stanje osnovnog početnog nivoa ranije u poređenju sa onim kad je konzumirao vegetarijasku hranu. To znači da se efekat satvik komponente održavao duže nego efekat tamasik komponente.
 1. Trajanje efekta satvik i tamasik komponente na čakre zavisi isto i od duhovnog nivoa: Velike varijacije u trajanju efekta vegetarijanske hrane i mesa primećene su u slučaju prvog tragaoca g. V. C., dok je efekat kod drugog tragaoca za Istinom g. M. C. bio kratkotrajan. To je zbog toga što je duhovni nivo drugog tragaoca za Istinom 62%, dok je duhovni nivo prvog tragaoca za Istinom 51%. Jednom kada duhovni nivo tragaoca za Istinom pređe 60%, dešava se razgradnja uma. Svetovne stvari kao što su hrana, piće, i odeća imaju ograničen efekat na um. Zbog toga je njihovo trajanje veoma kratko.

4.8 Gornje čakre uglavnom reaguju kod osoba koje pretežno funkcionišu na intelektualnom novou

Pitanje: Tri čitanja kod tragaoca za Istinom g. An. K. sa ometanjem od negativnih energija koja su uzeta 3 sata i 45 minuta posle konzumiranja mesa pokazale su značajno povećanje u aktivnost gornje četiri čakre. Poslednje čitanje uzeto posle 5 sati i 10 minuta pokazalo je značajan pad aktivnosti. Međutim, njegove tri donje čakre stalno su pokazivale smanjenje aktivnosti. Koji je razlog za takvo zapažanje?

Tragaoci koji imaju sposobnost opažanja duhovne dimenzije usled visoko razvijenog šestog čula:

Ovaj tragalac za Istinom ima blago ometanje od negativnnih energija. Četiri gornje čakre rade na nivou intelekta. Donje tri čakre se odnose pretežno na aktivnosti vezane za fizičko telo. Tako da one reaguju na nivou uma. Ako osoba ima sklonst da funkcioniše na nivou intelekta, onda četiri gornje čakre reaguju uglavnom na izlaganje bilo kom stimulansu. To se desilo u slučaju ovog tragaoca za Istinom. Kada je izložen tama komponenti u mesu, njegove četiri gornje čakre počele su aktivno da se bore sa tama komponentnom. To je zabeleženo instrumentima kao povećana aktivnost. Kako se trajanje ove aktivnosti povećavalo, efekat ove bitke je primećen u celom telu, i gornje i donje čakre su postale neaktivne.

4.9 Momentalni odgovor na pozitivne i negativne vibracije čakri tragaoca za Istinom bez ometanja negativnih energija i efekat na čakre u odgovarajućoj proporciji

Pitanje: Posle konzumiranja mesa, prvih pet čitanja kod ovog tragaoca za Istinom pokazalo je da se aktivnost četiri gornje čakre značajno poboljšala. Sledeća tri čitanja su pokazala smanjenu aktivnosti, dok su dva poslednja čitanja pokazala poboljšanu aktivnost. Koji je razlog za takve skokove i padove aktivnosti gornje četiri čakre?

Tragaoci koji imaju sposobnost opažanja duhovne dimenzije usled visoko razvijenog šestog čula:

Kod tragalaca za Istinom bez ometanja od negativnih energija proces odolevanja uticaju negativnih energija iz atmosfere kao i proces upijanja pozitivnih vibracija dešava se neprekidno na osetljiv i pozoran način.

U slučaju ovog tragaoca za Istinom, posle konzumiranja mesa aktivnost gornje četiri čakre pokazala je značajno poboljšanje da bi se borila sa tama komponentom u toj hrani, kao što se videlo iz prvih pet čitanja.

Posle toga, čakre su pokušale da unište tragove tama komponente prešavši u neispoljeno (nirgun) stanje, jer je to stanje mnogo snažnije. To se odrazilo kao smanjena funkcija čakri na istrumentima. Ovo se može razumeti iz primera nirgun (neispoljenog) Vrhovnog Boga koji je snažniji od sagun (ispoljenog) Božanstava.

Kasnije, obzirom da je tama komponenta u telu potpuno uništena, četiri gornje čakre trudile su se da povrate satva  komponentu koja je izgubljena u borbi. To se odrazilo na instrumentima kao povećana aktivnost.

5 Zaključci

5.1 Postoje dve funkcionalne grupe čakri

Gornje četiri čakre (Sahasrara, Adnja, Višuda i Anahata) pretežno su sačinjene od Apsolutnog principa Vazduha (Vaju-tatve) i aktiviraju se na nirgun-sagun nivou (više nirgun nego sagun), dok su donje tri čakre (Manipura, Svadištana i Muladara) pretežno sačinjene od Apsolutnog principa Vatre (Teđ-tatve) i aktiviraju se na sagun-nirgun nivou (više sagun nego nirgun). Četiri gornje čakre rukovode aktivnostima na nivou intelekta, a donje tri čakre funkcionišu više na nivou uma. Tako da su sedam čakri podeljene u dve grupe – gornje četiri čakre i donje tri čakre. Zbog toga, konzumiranje mesa ili vegetarijanske hrane uglavnom ima slične efekte na čakre u svakoj od ovih grupa.

5.2 Efekat satvikte koja se dobija posle konzumiranja vegetarijanske hrane

5.2.1 Aktiviranje Kunalini čakri

 • Aktiviranje četiri gornje čakre: Gornje čakre su osetljivije na satva komponentu nego donje čakre. Zbog toga, konzumiranje vegetarijanske hrane, zbog satvik vibracija vegetarijanske hrane dovodi do poboljšanja aktivnosti četiri gornje čakre kod tragalaca za Istinom sa i bez ometanja od negativnih energija.
 • Aktiviranje donjih čakri kod tragalaca za Istinom koji slede Put Karmajoge: Kod tragalaca za Istinom sa i bez ometanja od negativnih energija, koji slede put Karmajoge, aktivnost donje tri čakre pokazala je poboljšanje posle konzumiranja vegetarijanske hrane.

5.2.2 Duhovno isceljivanje Kundalini čakri

Kod tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija, Mantrici (iz Pakla) stvaraju centre negativne energije u četiri gornje čakre. Zato te čakre funkcionišu na bazi snage crne energije koja je uskladištena u tim centrima. Posle konzumiranja vegetarijanske hrane, satvikta, dobijena iz te hrane, smanjuje crnu energiju u tim centrima i tako dolazi do smanjenja aktivnosti tih čakri.

5.2.3 Kundalini čakre prelaze u nirgun stanje posle neprekidnog dobijanja satva komponente iz vegetarijanske hrane

Posle konzumiranja vegetarijanske hrane kod tragalaca za Istinom bez ometanja od negativnih energija satvikta dobijena od te hrane prouzrokuje poboljšanje u aktivnosti četiri gornje čakre. Kad je satva komponenta dostupna stalno tokom obroka, četiri gornje čakre dostižu nirgun stanje i zato postaju neaktivne.

5.3 Štetan efekat tama komponente koji nastaje posle konzumiranja mesa

5.3.1 Četiri gornje čakre kod tragalaca za Istinom bez ometanja od negativnih energija aktiviraju se da bi se borile sa efektom tama komponente koja nastaje posle konzumiranja mesa

Kod tragalaca za Istinom bez ometanja od negativnih energija, četiri gornje čakre su osetljivije nego tri donje čakre. Tako da se one aktiviraju da bi se borile sa efektom tama komponente, koja nastaje posle konzumiranja mesa. Kasnije, moraju da pređu u nirgun (neispoljenu) formu da bi se borile sa osnovom tama komponente. Na kraju treba ponovo da se aktiviraju da bi povratile satva komponentu koja je izgubljena u ovoj bici. Zbog toga nastaje gubitak energije u gornjim čakrama.

5.3.2 Gornje čakre kod tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija se aktiviraju da bi upile tama komponentu koja se dobija zbog konzumiranja mesa

Kod tragalaca za Istinom sa ometanjem od negativnih energija centri crne energije u četiri gornje čakre, koje su stvorili nadmoćni Mantrici (iz Pakla), aktiviraju se da bi upili tama komponentu iz mesa. Zbog toga nastaje povećanje aktivnosti u gornjim čakrama.

5.4 Faktori koji utiču na trajanje efekta konzumiranja mesa i vegetarijanske hrane

5.4.1 Duhovni nivo

Ako je duhovni nivo osobe manji od 60%, trajanje efekta satvik i tamasik komponenti se produžava. Kod osoba čiji je duhovni nivo iznad 60% zbog razgradnje uma, postoji minimalni efekat na um, u vezi sa svetovnim stvarima kao što su: jelo, piće, odeća, itd. Tako da je trajanje efekata satvik i tamasik komponenti kratko.

5.4.2 Jačina ometanja od negativnih energija

Kod tragalaca za Istinom sa blagim ometanjem od negativnih energija, efekat tamasik komponenti kao što je meso traje kratko; dok se efekti satvik komponenti, kao što je vegetarijanska hrana, održavaju duže. Kod tragalaca za Istinom sa jakim ometanjem od negativnih energija efekat tamasik komponenti, kao što je meso, se održava duže, jer se tama komponenta skladišti; a obzirom da je satva komponenta u satvik komponentama troši na borbu protiv negativne energije, efekat satvik komponenti, kao što je vegetarijanska hrana, održava se kraće vreme.

6. Ključne stvari koje smo naučili

 • Konzumiranje vegetarijanske hrane je mnogo povoljnije za optimalno funkcionisanje tela, uma i intelekta. Imajući to u vidu možemo da pokušamo da smanjimo konzumiranje mesa i da povećamo unošenje vegetarijanske hrane.
 • Obavljanje duhovne prakse da bi dostigli duhovni nivo od 60% je važno, jer posle dostizanja tog nivoa, satvik i tamasik komponente imaju manji efekat na osobu.
 • Redovno obavljanje duhovne prakse nas takođe štiti od ometanja negativnih energija. Ometanje od negativnih energija ima za posledicu produženi efekat tamasik komponenti i smanjen efekat satvik komponenti.