Koliko je Svetaca u svetu?

Tabela koja sledi dobijena je istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci i pokazuje broj Svetaca u svetu. Osoba čiji je duhovni nivo 70% ili više naziva se Svecem.

Number of Saints in the world

U poslednjih nekoliko godina je došlo do značajnog smanjenja broja Svetaca širom sveta. Razlozi za to su sledeći:

  • Sveci napuštaju telo (umiru) prema Božjoj volji pre razornog vremena koje će zahvatiti svet tokom sledeće dekade. To je zbog toga što će iz suptilnih pozitivnih regiona Univerzuma moći više da pomažu tragaocima tokom ovog vremena kada će ljudi biti više zaokupljeni borbom za opstanak nego u aktivnom traženju duhovnog vođstva.
  • Posle 2018. godine (kada se završi Treći svetski rat) doći će do porasta broja Svetaca u svetu. Oni će prvenstveno pomagati čovečanstvu da se stabilizuje u toku uspostavljanja ere obnovljene Duhovnosti.