Kojim precima je potrebna pomoć?

Sledeća tabela prikazuje analizu svetske populacije prema duhovnom nivou. Bazira se na informacijama koje su dobijene od Univerzalnog Uma i Intelekta 2013. godine.

Molimo poročitajte članak  ‘Šta je duhovni nivo?’

Kao što vidimo, više od 50% ljudi je na duhovnom nivou od 20-30% duhovnog nivoa. Osobe koje su ispod 30% duhovnog nivoa, zbog nedostatka bilo kakve duhovne prakse imaju vrlo nizak nivo duhovne čistote ili duhove snage. Kada osoba umre, jedino što je važno u životu posle smrti je duhovni nivo ili duhovna snaga. Za razliku od života na Zemlji, fizičko telo i razni svetovni aspekti kao što su novac, prestiž, posao, veze i sl., nemaju apsolutno nikakvu važnost u duhovnoj dimenziji, ili u duhovnom svetu.

Heaviness of subtle body

Suptilna tela ljudi čiji je duhovni nivo 20-30% su teška, kao što je prikazano najnižim krugom u prethodnom dijagramu. Težina prvenstveno dolazi od greha stečenih životom na Zemlji, velikih svetovnih vezanosti i nedostatka duhovne prakse koja je u skladnu sa  šest osnovnih pricipa duhovne prakse.

Zbog svoje duhovne težine, suptilna tela nisu u mogućnosti da se kreću prema višim, pozitivnim regionima Univerzuma i zato su potisnuta u niže suptilne regione kao što su čistilište i Pakao, gde doživljavaju veliku količinu bola ili nesreće u skladu sa svojim gresima. U većini slučajeva, kod osoba čiji je duhovni nivo 20-30%, ima više greha od zasluga i zato oni uglavnom doživljavaju bol i nezadovoljstvo u tim regionima. Uz to, trpe uticaje i kontrolisani su od snažnijih negativnih  energija. Tim precima najviše je potrebna naša pomoć u duhovnom smislu. U sledećim člancima možemo da vidimo kako mi možemo duhovno da im pomognemo.

Precima čiji je duhovni nivo između 30-50% naša pomoć je manje potrebna. Precima koji su dostigli duhovni nivo iznad 50% u životu posle smrti ne treba nikakva duhovna pomoć svojih potomaka. Ovo je jedan od glavnih razloga zašto je dostizanje duhovnog nivoa od 50% ključni duhovni cilj kome je potrebno da težimo.