Hijerarhija moći u Univerzumu

Postoji šest  vrsta  moći u Univerzumu. Što je sila suptilnija, njena moć je jača. Pogledajmo sada svaki od  tipova moći.

1. Fizička: Po hijerarhiji zauzima najniži nivo među silama Univerzuma i najgrublja je. Ovo uključuje moć u stvarima (predmetima) kao što su :

  1. Lekovi za lečenje bolesti  – kao na primer antibiotici za uništavanje bakterija
  2. Fizičko oružje za ubijanje
  3. Finansijska moć
  4. Politička moć

Prosečan čovek raspolaže upravo ovom vrstom moći.

Ograničenje ove moći je u tome što ona može da vrši  uticaj samo na grubom/fizičkom nivou. Na primer, ukoliko neko ne može da vidi osobu ili metu, tada fizičko oružje neće biti sposobno da pronađe svoj cilj.

2. Fizička i Mantra: Kada kombinujemo suptilne sile sa fizičkim silama, tada je rezultat mnogo efikasniji. U davnim vremenima, ispaljivanje strele iz luka je bilo praćeno izgovaranjem mantre. Zahvaljujući mantri ime neprijatelja bi bilo zabeleženo i strela bi našla svoju metu čak i ukoliko je meta bio duh koji se krio u suptilnim regionima Pakla. Sve se to događalo zahvaljujući suptilnoj energiji koja je pratila strelu. To je isti princip kao princip koji se primenjuje kod pripreme ajurvedskih lekova; lekovi su pravljeni uz izgovaranje mantre. Isto tako, prilikom isterivanja duha koji je zaposeo osobu, pomoćna sredstva kao što su (Vigna mungo) crno sočivo, zeleni limun (citrus genus) i igle itd. se upotrebljavaju zajedno sa mantrama. Ponekad je i pored prisustva fizičke i suptilne mantre nemoguće da postignemo potpuni uspeh. U tim situacijama  treba da koristimo  još suptilnija sredstva koja su opisana u nastavku.

3Mantra (sama): Kad koristimo snažnije mantre, neprijatelja možemo da pobedimo  već i upotrebom samih mantri. Mantre se takođe koriste za postizanje drugih svetovnih ciljeva kao što su brak, zdravlje, itd. 

4. Kontakt (dodir): Na nekom još višem nivou imamo je kontakt (dodir). To znači da, ukoliko osoba koja je dostigla visok duhovni nivo (iznad duhovnog nivoa od 70%) dotakne nešto, taj predmet  će u sebi da ima snagu i da uništi duhove. Ipak, kontakt u ovom kontekstu nije ograničen samo na dodir. Ljudi će da osete dobrobiti od kontakta sa osobom visokog duhovnog nivoa u bilo kojem od sledećih slučajeva. To su slučajevi:

· kada vas se duhovno uzvišena osoba seti,

· kada duhovno uzvišena osoba proveri bilo koju stvar koju ste vi napravili,

· kada je duhovno uzvišena osoba Informisana o vašoj situaciji, ili problemu kroz koji prolazite,

· kada duhovno uzvišena osoba razgovara telefonom sa vama.

5. Odluka Svetih: Nakon što se dostigne nivo Sveca sa duhovnim nivoom od 70%, um je razgrađen, a intelekt je na dobrom putu da bude razgrađen i ima pristup Univerzalnom Umu i Intelektu, a to je sam Bog. Kako Svetac raste duhovno iznad nivoa od 80%, Njegov um ide ka stanju bez misli. Na tom nivou sama misao kao ’neka se dogodi’ u umu osobe visokog duhovnog nivoa je dovoljna da se dati događaj stvarno dogodi. Ništa drugo nije potrebno. Ova odluka se događa jedino po Božjoj volji. Pogledajte članak o mehanizmu delovanja ovakve odluke.

6. Prisustvo: Osoba na najvišem nivou duhovnog razvoja (iznad duhovnog nivoa od 90%) ne treba odluku ni da donese. Samo prisustvo, blizina ili društvo duhovno uzvišene osobe je dovoljno da se nešto dogodi, na primer da učenik duhovno napreduje, ili da duhovi  budu uklonjeni. Ovo bolje možemo da razumemo na primeru Sunca koje budi sve i svakog i čini da cveće procveta itd. kada se ono rađa. Sve se ovo dešava samo zahvaljujući njegovom postojanju. Sunce ne traži ni od koga da se probudi niti od cveća da procveta. Sveci na duhovnom nivou iznad 90% vrše Svoju misiju na ovaj način.