Istraživanje vibracija koje emituju pljeskavica, kolač sa jajima i pirinač sa sočivom

Rezime

U svakodnevnom životu donosimo brojne odluke o ishrani, odevanju itd. Čovečanstvo ima dobrobiti od duhovne čistote stvorene donošenjem ispravnih životnih odluka. Tako se i smanjuje uticaj rađa i tama osnovnih suptilnih komponenti (preterana aktivnost i neznanje). Broj ljudi koji slede duhovno čist način života u vreme Kalijuge je u opadanju. Naš izbor hrane i pića takođe nije izuzetak. U ovom članku ćemo saznati nešto više o vibracijama koje emituju pljeskavica, kolač od jaja i pirinač sa sočivom. Shvatićemo važnost izbora hrane koja nam daje duhovnu dobrobit.

1. Duhovni efekat pljeskavice, kolača s jajima i sočiva s pirinčem

U današnjoj eri (Kalijuga) ljudi su naviknuti na kulturu brzog zadovoljstva. Navikli su da u svemu napreduju brzo i jednostavno, u čemu ni hrana nije izuzetak. Živimo u svetu u kome odmah možemo da dobijemo sve što poželimo i nismo spremni da čekamo. Za neke stvari to može biti odlično, kao što je dobijanje važnih poruka mejlom na mobilne telefone, ali nije dobro kada se odnosi na hranu i zdravlje.

Pljeskavice i kolači se danas često prodaju u prodavnicama brze hrane. Takva hrana je kalorična i ima malu prehrambenu vrednost i poznata je kao brza hrana (eng. junk food). Može biti privlačna iz puno razloga, uključujući praktičnost, cenu i ukus. Za ljude koji nisu svesni posledica prehrambenih navika na zdravlje, brza hrana može izgledati vrlo privlačno. Međutim, redovnim uzimanjem masne, brze hrane može da se stvori zavisnost i da dovede do raznih komplikacija kao što su gojaznost, hronične bolesti poput dijabetesa, povišenog holesterola i krvnog pritiska, niskog samopoštovanja, pa i depresije. Takođe može da utiče na produktivnost rada na radnim mestima. Deca koja svakodnevno jedu brzu hranu po pravilu imaju lošije ocene i slabije vannastavne aktivnosti.

Duhovno istraživanje je pokazalo da je konzumiranje vegetarijanske hrane korisnije od nevegetarijanske hrane. Vegetarijanska hrana je više satvik i ima manje rađa-tama komponente od nevegetarijanske hrane. U pljeskavicama i kolačima (napravljenim s jajima), kao nevegetarijanskoj hrani, prevladava rađa-tama komponenta i njenim konzumiranjem raste tama komponenta. Zato je bolje izbegavati takvu hranu. Ukoliko u ishrani prevladava tama komponenta, zbog stvaranja tama misli, ravnoteža uma i intelekta je narušena i osoba postaje nemoralna. Nasuprot tome, pirinač sa sočivom je vegetarijanska hrana. Konzumiranje satvik vegetarijanske hrane rezultira upijanjem pretežno satva frekvencija koje su pogodne za naš duhovni napredak.

2. Analiza pomoću biofidbek uređaja

Osoba sa natprosečno razvijenim šestim čulom može da opaža duhovne vibracije predmeta i u zavisnosti od toga da li je predmet duhovno koristan i da donosi duhovno ispravne odluke.

Neke vrste “biofidbek” uređaja poput “RFI” (Snimanje rezonantnih polja) i “PIP” (Polikontrasna interferentna fotografija) mogu da snimaju vibracije oko predmeta i da ih prikazuju u vizuelnom formatu. Na taj način prosečna osoba može da vidi auru ili energetsko polje oko predmeta.

Molimo Vas pročitajte članak o PIP tehnologiji i njenoj svrsi.

U ovom eksperimentu smo pomoću naučnih “biofidbek” uređaja istražili vibracije koje emituju pljeskavica, kolač (napravljen s jajima) i pirinač sa sočivom. 

2.1 Rezultati dobijeni sa RFI (Snimanje rezonantnih polja)

Tokom ispitivanja smo zabeležili promene koje su se dogodile u okruženju zbog samog predmeta. Obzirom da se uslovi u okolini vrlo često menjaju, zabeležili smo i osnovno očitavanje okoline pre nego što je predmet ispitan. Dakle, pre ispitivanja pljeskavice, kolača s jajima i pirinča sa sočivom, postavljen je prazan tanjir na sto i zapisana su zapažanja. Zapažanja su ponovljenja posle postavljanja predmeta na tanjir.

”RFI” snimci i pojašnjenja

Šta je mereno Snimak (MHz) Pojašnjenje
  1. Pljeskavica

  1A. Pre

729.17

Boja frekvencije je ljubičasta. Mentalna aktivnost, ali u osnovi zdrava okolina.

1B. Tokom

667.96

Tamno plava boja frekvencije označava  povećanje fizičke aktivnosti. Iz duhovnog ugla, zbog pljeskavice je opao duhovni nivo okoline.

  1. Kolač s jajima

  2A. Pre

665.36

Boja ove frekvencije je plava što označava čiste misli, iskrenost i pozitivnost. To je pozitivna energija.

2B. Tokom

481.26

Narandžasta boja frekvencije označava vibraciju na emocionalnom nivou, tj. zbog kolača duhovni nivo u određenoj meri opada.

  1. Pirinač sa sočivom

  3A. Pre

682.16

Tamno plava boja frekvencije označava povećanje fizičke aktivnosti, ali je okolina normalna i zdrava.

3B. Tokom

704.53

Boja ove frekvencije je tamno plava. To znači da se vibracija okoline nije promenila zbog pirinča sa sočivom, ostala je pozitivna kakva  je bila i ranije.

2.2 Rezultati dobijeni s PIP (Polikontrasna interferentna fotografija)

SERB_01-empty_plate
SERB_02-burger

Na prethodnoj PIP fotografiji vidljiva je pljeskavica tamno roza boje što označava duhovno ometanje. Narandžasti prsten iz okoline približio se i raširio oko pljeskavice. To znači da ovaj predmet (pljeskavica od mlevenog mesa) privlači negativnu energiju.

Aura boje šafrana označava emocionalne uznemirenost vidljive u okolini.

Tamno zelena aura je smanjena zbog povećanja negativne narandžaste aure.

Zeleni prsten se udaljio od pljeskavice zbog narandžastog prstena. Ta je aura vidljiva na rubovima i smanjena je u odnosu na auru kada pljeskavica nije bila na tanjiru. Pozitivna zelena aura je pomerena prema rubu zbog negativne aure koja se povećala u okolini zbog uticaja pljeskavice.

Prsten žute boje (pozitivna energija) nije vidljiv u okruženju pljeskavice. Prsten žute boje bio je prisutan pre postavljanja pljeskavice za testiranje, ali nakon što je ona stavljena na tanjir, prsten je nestao.

SERB_03-cake

Boja kolača s jajima je tamno roza i označava ometanje. Međutim, ometanje je manje u poređenju s pljeskavicom.

Narandžasti prsten u okruženju se približio i raširio oko kolača.

Aura boje šafrana se više udaljila od kolača nego kod pljeskavice. 

Tamno zelena aura se umanjila i udaljila zbog povećanja negativne narandžaste aure.

Zelena aura se udaljila od kolača zbog narandžastog prstena.

Prsten žute aure je vidljiv do neke mere oko kolača.

SERB_04-lentil-rice

Boja sočiva s pirinčem je zelena što označava potpunu pozitivnost i duhovnu čistotu (satvikta).

Narandžasti prsten se udaljio od pirinča sa sočivom. Zbog zelenog prstena pozitivne energije, narandžasti prsten ne može da dođe do pirinča sa sočivom.

Aura boje šafrana oko pirinča sa sočivom je smanjena u poređenju s aurom oko pljeskavice i kolača s jajima.

Tamno zelena aura je vidljiva što znači da se konzumiranjem pirinča sa sočivom upija pozitivna energija.

Zelena aura, koja je vidljiva na periferiji, udaljena je zbog povećanja žute aure (Čaitanija) iz pirinča sa sočivom.

Žuta aura je vidljiva u velikoj meri oko pirinča sa sočivom. Aura žute boje, prisutna u okolini pre postavljanja pirinča sa sočivom na tanjir za testiranje, povećana je prisutnošću pirinča sa sočivom.

3. Zaključak

Iz  navedenih zapažanja možemo da vidimo da pljeskavica i kolač s jajima privlače negativne vibracije, te uništavaju duhovnu čistotu u okruženju. Nasuprot tome, pirinač sa sočivom privlači pozitivne vibracije i duhovnu čistotu, a isto tako povećava duhovnu čistotu u okruženju.

Izvođenje skeniranja i analize je pomogao g. Santoš Đoši (Istraživač univerzalne energije, Mumbaj, Indija).

Navedeni zaključci potvrđuju rezultate našeg duhovnog istraživanja na raznim vrstama hrane.

SSRF poziva naučnike i stručnjake iz ove oblasti koji bi mogli da pruže pomoć u istraživanjima ovakvih tema iz naučne perspektive.