Istraživanje vibracija koje emituju hleb i ćapati

Rezime: Čovečanstvo ima dobrobiti od duhovne čistote koja se stvara kada ljudi vode duhovno ispravne stilove života, i u tom slučaju uticaj rađa i tama suptilnih komponenti (preterana aktivnost i neznanje) na čoveka je manji. Stil života podrazumeva svakodnevne navike, ishranu, odevanje, itd. U Kalijugi je sve manji broj ljudi koji se drže duhovno ispravnog načina života. Izuzetak nisu ni navike u ishrani. U ovom članku navodimo razlike između vibracija koje emituju kvasni beli hleb i beskvasni hleb celog zrna. Kroz te razlike shvatićemo zašto je važno izabrati ishranu koja ima duhovne dobrobiti.

1. Efekti hleba – duhovni ugao

Prosečnoj osobi je hleb deo svakodnevne ishrane. Danas se prave razne vrste hleba od belog brašna koje je teško svarljivo i siromašno je vitaminima. Kako beli kvasni hleb ne može lako da se svari, on formira lepljivi grumen i onda fermentira. Ako ostane u stomaku duže vremena,  to može da dovede do različitih poremećaja, npr. osećaja težine u stomaku, bola u stomaku, zatvora, poremećaja u varenju i sl. Nasuprot tome, brašno od celog zrna je lako svarljivo i bogato vitaminima. Doprinosi očuvanju zdravlja. Beskvasni hleb od celog zrna je još bolji za varenje.

2. Analize rađene uz pomoć biofidbek opreme

Ukoliko neko ima natprosečno razvijeno šesto čulo, može lako da opazi duhovne vibracije, da opazi da li su predmeti duhovno korisni ili ne, i shodno tome da donese duhovno ispravne odluke u životu..

Neke vrste biofidbek opreme kao što su RFI (snimanje rezonantnih polja) i PIP (Polikontrasna Interfentna Fotografija – vrsta opreme za bio-snimanja) mogu da snime vibracije oko predmeta i prikažu ih u vizuelnom formatu. Ovo daje mogućnost prosečnoj osobi da slikovito vidi auru energetskog polja oko predmeta.

Kliknite na ovaj link za više informacija o PIP-u i njegoj upotrebi.

Za eksperiment smo uzeli običan kvasni beli hleb i ćapati (Indijski tanki hleb) kao primer beskvasnog hleba od celog zrna.

U ovom testu beležili smo promene u okolini koje se dešavaju zbog posmatranog objekta; ipak, obzirom da se energija okruženja često menja, bilo je neophodno da prvo testiramo samu okolinu. Ovo smo uradili tako što smo pre testiranja hleba i ćapatija, uradili skeniranje stola na kome je bio prazan tanjir, a zatim smo jedan po jedan hleb stavljali na tanjir i uporedili smo rezultate.

2.1 RFI rezultati očitavanja dva tipa hleba

Merenje

Hleb

Ćapati

Pre postavljanja hleba na tanjir

648.93 Mhz

Boja ove frekvencije je plava i ona označava pozitivnost i istinitost.

626.19 MHz

Boja ove frekvencije je zelenkasto plava  koja označava prisustvo emotivnosti u okruženju (ovo zavisi od ljudi koji su tu prisutni).

Posle postavljanja hleba na tanjir

680.07 MHz

Boja ove frekvencije je tamno plava što označava povećanje biotičke energije. Ova energija je inferiorna u odnosu na energiju plave boje vidljivu pre testiranja. To znači da zbog hleba, okruženje ima duhovno inferiorniji nivo.

580.92 Mhz

Boja ove frekvencije je zelena što označava duhovnu čistotu i polet. To znači da ranije duhovno inferiorno okruženje sada ima duhovno superiorni nivo.

2.2 PIP rezultati očitavanja dva tipa hleba

Kasnije smo uporedili ove dve vrste hleba kroz PIP biofidbek mašinu.

Pre: Prvo smo testirali samo okruženje. Kao što vidite u sredini se prikazuje malo žute (koja označava pozitivnost) koju okružuje narandžasta. Narandžasta boja simbolizuje tenziju ili negativnost. Zelena boja (koja takođe označava pozitivnost) prisutna je sa spoljašnje strane.

Istraživanje vibracija koje emituju hleb i ćapati

Rezultati očitavanja ćapatija: Negativni narandžasti prsten se u okruženju u velikoj meri smanjuje zbog pozitivne energije koju emituje ćapati. Zeleni prsten koji označava pozitivnost i duhovnu čistotu je vidljiv oko tanjira na kojem je ćapati. Žuti prsten označava visok nivo duhovnog principa i vidljiv je oko ćapatija i u samoj okolini. Pozitivna energija koju emituje ćapati potiskuje negativnu energiju iz okruženja i kao rezultat ovog procesa pojavljuje se ljubičasti prsten u centru aure.

Istraživanje vibracija koje emituju hleb i ćapati

Rezultati očitavanja vekne hleba: Hleb apsorbuje negativni narandžasti prsten iz okoline, i oko samog hleba vidljiv je ovaj prsten.  Zeleni prsten koji označava pozitivnost i duhovnu čistotu je istisnut zbog negativnih narandžastih prstenova. Žuti prsten visokog duhovnog principa koji se nalazi u okruženju se smanjuje. 

Istraživanje vibracija koje emituju hleb i ćapati

Iz navedenih zapažanja, postaje jasno da hleb upija negativne vibracije iz okruženja, a da ćapati emituje pozitivne vibracije i uništava negativne vibracije iz okoline. Zato je korisnije jesti ćapati nego hleb.

Navedeno skeniranje i analize rađene su uz pomoć gospodina Santoša Đošija (istraživač Univerzalnih energija, Mumbai, Indija).

SSRF poziva naučnike i stručnjake iz ove oblasti koji bi mogli pružiti pomoć na ovu temu iz naučne perspektive.