Duhovno iskustvo slatkog ukusa u ustima prilikom pojanja hodajući po ulici

Radim duhovnu praksu po uputstvima Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF). Jednog dana sam pojala hodajući kući. Odjednom sam osetila kako je cela atmosfera oko mene počela da zrači. Bila sam potpuno ispunjena duhovnom emocijom. Kako sam skrenula prema uglu moje ulice, imala sam osećaj kao da sam ušla u oblak mirisa mirišljavih štapića. Osetila sam izrazit sladak ukus u ustima u toj Božanskoj atmosferi.

– Gđa Tereza Andrev, Melburn, Australija

 Duhovna nauka iza ovog iskustva

Ponekad kada nečije pojanje prestane da bude rutinsko, mehaničko ponavljanje Božjeg Imena i osoba počne da doživljava jedinstvo sa pojanjem, tada duhovni nivo te osobe trenutno poraste, jer se na taj način budi duhovna emocija ka Bogu.  U ovom stanju uzvišene duhovne emocije osoba može da doživi Božje prisustvo kroz Njegovu ispoljenost putem bilo kog od pet kosmičkih elemenata (pančamahabota). Najlakše je da doživimo Boga kroz frekvencije apsolutnog elementa Zemlje, pošto je on najgrublji među pet osnovnih kosmičkih elemenata. Sledeći kosmički element po hijerarhiji je Apsolutni element Vode. Ovi elementi se doživljavaju preko suptilnih čulnih organa mirisa (u slučaju Apsolutnog elementa Zemlje) i ukusa (u slučaju Apsolutnog elementa Vode).  U ovom slučaju Tereza je doživela prisustvo Boga kroz suptilne čulne organe, mirisa i ukusa. Dobijanje ovakvih duhovnih iskustava bez vidljivog uzroka, tokom izvođenja pojanja kao aspekta duhovne prakse, pomaže da se poveća vera tragaoca u svoju duhovnu praksu, i na taj način vodi osobu dalje na njenom duhovnom putu.