Kako primiti maksimalnu dobrobit od Gurupurnime

Svaki tragalac je verovatno na svom duhovnom putu u nekom trenutku, imao iskustvo Boga i Njegovog vođstva. Aspekt Boga koji vodi tragaoca zove se Božji Princip Učenja, a takođe je poznat i kao Guru Princip. Ovaj princip dovodi tragaoca do duhovne prakse i podučava na svakom koraku duhovnog puta. To je razlog zbog čega Guru Princip ima toliki značaj za tragaoca. Prirodno, iskreni tragalac za Bogom oseća zahvalnost prema Guru Principu i sve načine kroz koje se On manifestuje u njegovom životu. Na dan Gurupurnime, koja ove godine pada 13. jula, Guru Princip je 1000 puta aktivniji u Univerzumu. Zapravo, Guru Princip postaje sve aktivniji tokom perioda do Gurupurnime.

To znači da ako osoba ima ispravan stav i uloži prave napore, može ostvariti veliku dobrobit na duhovnom nivou, kako u razdoblju do Gurupurnime, tako i na sam dan Gurupurnime. Gurupurnima se obeležava svake godine u julu na puni mesec. Navodimo nekoliko načina kako možete ostvariti dobrobit od povećane aktivnosti Guru Principa tokom ovog perioda.

Negovanje stava učenja

Ponekad se u životu možemo suočiti sa situacijama koje predstavljaju razne izazove. Negujući stav učenja prema svim životnim situacijama, usklađujemo se sa Guru Principom i možemo da ostvarimo dobrobit od onoga što nam se pokazuje. Postoji izreka „situacija sama po sebi je Guru”, stoga možemo zadržati duhovnu emociju (bhav) da je svaka situacija sa kojom se suočavamo data od Boga za naše učenje. Možemo da pitamo Boga čemu nas uči u svakoj situaciji.

Povećanje zahvalnosti za ono što Bog daje

Bog je stvorio čitav Univerzum. On nam je dao život i održava ga u svakom trenutku. Pruža nam ono što nam je potrebno da bismo se usredsredili na duhovnu praksu. Ipak, tu svest nismo u stanju da zadržimo većinu vremena. Povećanje napora u izražavanju zahvalnosti Bogu pomaže nam da razvijemo duhovnu emociju zahvalnosti, što dovodi do brzog duhovnog napretka.

Povećavanje truda u duhovnoj praksi kvantitativno i kvalitativno

Period koji vodi do Gurupurnime izuzetno je povoljnan za duhovni rast. Ako ulažemo više truda u duhovnoj praksi tokom ovog perioda, možemo da privućemo više Guru Principa i ostvarimo maksimalnu dobrobit. Trud koji ulažemo možemo da povećamo i kvalitetom i kvantitetom. Kvanitativno povećanje truda znači povećanje vremena u pojanju, ulaganje više truda u Proces otklanjanja mana karaktera, provođenje više vremena u služenju Apolutnoj istini (Satseva), i sl. Kvalitativno povećanje može značiti pojanje sa duhovnom emocijom, ulaganje napora u obavljanje satseve sa koncentracijom, potpuno i sa što manje grešaka, dublja introspekcija o greškama i kako možemo da se poboljšamo, itd.

Ponuditi Bogu ono što imamo

Bog je spreman da nam pruži sve, ali kako da postanemo podobnii da primimo ono što On daje? Nudeći Bogu sve što imamo, stvaramo unutar sebe prostor za primanje Njegovih blagoslova. Bogu možemo ponuditi svoj um iskrenim pojanjem ili iskrenim praktikovanjem Procesa otklanjanja mana karaktera. Možemo ponuditi svoje telo i intelekt kroz razne Satseve. Možemo ponuditi svoj imetak donirajući Svecima ili duhovnim organizacijama koje su posvećene širenju Duhovnosti utemeljene na Univerzalnim principima. SSRF zainteresovanim tragaocima pruža različite načine da služe i ponude svoj um, intelekt ili imetak. Od svega spomenutog, nuđenje imetka je najlakše, ali najviše doborobiti dobijamo ako smo u mogućnosti da služimo na sve navedene načine.

Želimo vam da povećate duhovnu praksu tokom ovog perioda i Blaženu Gurupurnimu!

Želite da doprinesete u širenju Duhovnosti u svetu? Molimo da kliknete na slike za vaš doprinos.

Kako primiti maksimalnu dobrobit od Gurupurnime