Opšti koncepti u Duhovnosti

Redovno povećanje nivoa duhovne prakse

chart3Kao što svoju fizičku kondiciju povećavamo konstantnim povećanjem vežbanja, isti princip važi i u duhovnoj praksi.

Ukoliko godinu za godinom radimo istu duhovnu praksu, to će da vodi jedino stagnaciji. Da bi izbegli stagnaciju u duhovnom rastu, trebalo bi redovno da povećavamo nivo obavljanja duhovne prakse.