Duhovna perspektiva o dočeku Nove Godine

Duhovna perspektiva o dočeku Nove Godine

1. Uvod u duhovni efekat proslavljanja Nove Godine

Kada pomislimo na Novogodišnje veče, zamišljamo grupe prijatelja i porodice kako se vesele, plešu i proslavljaju sa flašama šampanjca koje se otvaraju uz prasak; tu je i besplatano točenje alkohola pored širokog izbora odabrane gurmanske hrane dostojne kraljevske trpeze, i naravno, vatromet! Ovo je takođe i vreme da se  podsetimo na godinu koja je za nama, prisećajući se svih dobrih i loših događaja i uspomena. A kako ne spomenuti i čuvene „novogodišnje odluke”? Novogodišnje veče i jeste trenutak da se  donesu takve odluke – dok su neke zaista nove, većina njih su iste stare za koje se zaklinjemo da ćemo ih ostvariti u  novoj novcatoj godini u koju ulazimo za nekoliko minuta. A onda sat otkucava ponoć!

Interesantno je da iako se veče 31. decembra smatra vremenom za veselja i proslave širom planete,  izbor datuma Nove godine je u suštini proizvoljan. Zapravo 46. godine pre nove ere, Julije Cezar je postavio početak nove godine prvog januara kao što se i danas slavi. Čak i tada, datum novogodišnjih proslava nije bio isti sve dok nije uveden gregorijanski kalendar 1582. godine.

Praktično, tokom novogodišnje noći, jedan dan u nedelji prelazi u drugi, ali iz nepoznatih razloga, skloni smo da mislimo da događaj treba da se proslavi uz pompu i zanos. Iako možemo proslavljati na mnogo načina – odlaženjem pravo na najpopularniju novogodišnju žurku u najmodernijem noćnom klubu, i / ili ispaljivanjem konfeta, uživanjem u vatrometu, organizovanjem kućne žurke ili odlaskom na otmenu turističku destinaciju, osnovni motiv je manje više isti – da se jede, pije, pleše i  veseli kao da sutra  ne postoji. Sa druge strane, neki biraju pobožnije načine da proslave Novu godinu, na primer, odlaskom u crkvu na ponoćnu misu.

Međutim, termin proslavljanja Nove godine u ponoć je prilično čudan i duhovno štetan. To je vreme kada su aktivnosti negativnih energija na vrhuncu. Pošto ljudi hrle na razna mesta da proslave dolazak Nove godine, postoji dodatna verovatnoća da će biti pod nepovoljnim uticajem negativnih energija.

Nakon što se veselje završi, narednog dana se tromo vraćamo u rutinu. Za mnoge  ljubitelje zabava  oporavak od mamurluka je prioritet. Međutim, da li postoji veći uticaj od onoga što možemo da opazimo na fizičkom i psihološkom nivou ? Mnogi naši izbori mogu da utiču na nas na duhovnom nivou. SSRF i Maharši  univerzitet za Duhovnost (MAV) odlučili su da sprovedu duhovno istraživanje o proslavi Nove godine kako bi rasvetlili sve moguće duhovne efekte.

2. Osvrt na Maharši Adjatma Višvavidjalaj, (Maharši univerzitet za Duhovnost)

Duhovna perspektiva o dočeku Nove GodineMaharši Adjatma Višvavidjalaj (takođe poznat kao Maharši univerzitet za Duhovnost ili MAV) nalazi se u Goi, u Indiji. Maharši Adjatma Višvavidjalaj i Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci su neprofitne organizacije. Vode ih volonteri širom sveta koji su posvećeni zajedničkom cilju, a to je duhovni napredak i traganje za istinom. Jedan od glavnih ciljeva ove dve organizacije je da oceni i proceni kako naše odluke i dnevne rutine utiču na nas na duhovnom nivou. U tom cilju, njihovi istraživački timovi zajednički sprovode razne eksperimente i istraživačke projekte u Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci i Ašramu u Goi, Indija. Zaključno sa 2019. godinom,  tim za duhovna istraživanja na Maharši univerzitetu za Duhovnost ima 38 godina iskustva u duhovnim istraživanjima.

3. Eksperiment za proučavanje efekta proslave Nove godine u popularnom bar-restoranu

3.1 Okvir i svrha

Tim za duhovno istraživanje je želeo da prouči suptilni efekat noćnog provoda u novogodišnjoj noći na ljude. Iako postoji mnogo načina  koje ljudi  biraju da bi proslavili dolazak Nove godine, istraživački tim je proučavao efekat jednog od najčešćih oblika proslave, a to je prisustvovanje zabavi u klubu. Ideja Nove godine podrazumeva vreme za razmišljanje i obnovu, a sa duhovne tačke gledišta, označava početak još jedne godine koja nam je data da ispunimo našu istinsku svrhu života i stoga se smatra povoljnim periodom  u godini.

Da li se uobičajene proslave dočeka Nove godine podudaraju sa povoljnošću trenutka? Da li ove proslave na bilo koji način pomažu osobi u ispunjenju svrhe života, (duhovni napredak i ispunjenje naše sudbine)? U najmanju ruku, proslave ne bi trebalo da nas dovedu u duhovno lošije stanje.

 • Imajući u vidu ova pitanja, istraživački tim je sproveo eksperiment. Tim je želeo da razume kako novogodišnje proslave na duhovnom nivou utiču na ljude koji u njima učestvuju.

Metodologija

U eksperimentu je učestvovalo dvanaest tragalaca iz Centra za duhovna istraživanja  i Ašrama. Bili su zamoljeni da prisustvuju novogodišnjoj proslavi u popularnom bar-restoranu u Goi, u Indiji, i da tamo dočekaju 2019. godinu. Bar-restoran izabran za ovaj eksperiment bio je na veoma dobrom glasu i privlačio je ljude iz imućnijih segmenata društva. Od tragalaca se tražilo da se potpuno prepuste proslavi kao što bi i bilo koji drugi ljubitelj zabave.

A. O tragaocima koji su učestvovali

 • Svi tragaoci učesnici eksperimenta su redovno praktikovali Duhovnost i stoga su prosečno na višem duhovnom nivou. To znači da ako bi postojalo bilo kakvo duhovno ometanje u okolini tokom proslave, oni bi bili u boljoj mogućnosti da se suprotstave njegovom  uticaju od prosečne osobe.
 • Od 12 odabranih tragalaca, neki su patili od duhovnih ometanja, a neki nisu, što znači da su bili duhovno pozitivni. Pogledajte članak „Šta su duhovna ometanja?“. Razlog  zašto su obe vrste tragalaca odabrane da budu reprezentativni uzorak je taj što veliki deo svetske populacije pati od duhovnog ometanja i bilo je važno razumeti razliku u uticaju proslave na obe vrste tragalaca.

B. O instrumentu korišćenom za eksperiment

Tim za duhovno istraživanje je koristio napredno šesto čulo zajedno sa skenerom energije i aure poznatim kao Univerzalni skener aure (UAS) kako bi analizirao efekat dočeka Nove godine u popularnom bar-restoranu.

Duhovna perspektiva o dočeku Nove GodineUniverzalni skener aure (UAS) (poznat i pod nazivom Univerzalni termo skener) korišćen je za očitivanja tragalaca učesnika eksperimenta. UAS je instrument koji je razvio dr Manem Murti (bivši nuklearni naučnik) i koristi se za merenje suptilne energije (pozitivne i negativne) i aure oko bilo kog objekta (živog ili neživog). UAS očitavanja daju podatke o negativnoj auri, pozitivnoj auri i izmerenoj auri oko tragalaca. Molimo pročitajte članak o Metodologiji UAS očitavanja kako biste saznali više o UAS očitavanjima i o tome šta ona znače (Stiže uskoro).

C. O očitavanjima i redosledu događaja

Duhovna perspektiva o dočeku Nove Godine

 • Od 19 do 20 časova izvršena su prva očitavanja subjekata pomoću UAS-a pre odlaska.
 • izvršena su prva očitavanja subjekata pomoću UAS-a pre odlaska. Tragaocima je rečeno da ne jedu i ne piju nikakvu hranu ili vodu iz Centra za duhovna istraživanja i Ašrama nakon obavljenih prvih očitavanja, zbog toga što su to jaki pozitivni stimulansi. Iz istog razloga, oni su dobili instrukcije da ne poju Božje Ime niti da obavljaju bilo kakvu aktivnost koja ima veze sa duhovnom praksom kao što je razmišljanje o Bogu, buđenje duhovne emocije, deljenje duhovnih iskustava, satseva, itd. Tragaoci su zamoljeni da nose odeću koju bi uglavnom nosili na žurkama, a ženama je rečeno da stave šminku. U osnovi, istraživački tim je pokušao da obezbedi autentičnu repliku onoga što se dešava prosečnoj osobi tokom novogodišnje proslave.
 • Od 20:30 do 22 časa – putovanje do mesta zabave i zaustavljanje za užinu (vegetarijanska hrana). Na putu do mesta zabave, subjekti su slušali popularne pesme i pevali uz njih.
 • 22 časa – učesnici eksperimenta su stigli na žurku.
 • Od 22 časa do 4:30 ujutru – na žurci
  • Tragaoci su plesali uz muziku koja se puštala. Žanrovi muzike koji su se puštali su bili pop i rok. Nije bilo trens ili hevi metal muzike.
  • U međuvremenu, tragaoci-učesnici jeli su vegeterijansku hranu i pili mineralnu vodu koju su kupili na proslavi.
  • Tragaoci nisu pili alkohol, pušili cigarete niti konzumirali droge.
  • Tragaoci su nastavili da plešu do 4:15 ujutru.
 • 4:30 ujutru – odlazak sa mesta zabave.
 • Od 4:30 do 5:20 ujutru – tragaoci su napustili mesto zabave u 4:30 ujutru 1. januara 2019. i vratili su se u Centar za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci u 5:20 ujutru.
 • Od 5:20 do 6 ujutru – po dolasku, odmah su izvršena UAS očitavanja tragalaca i to izvan Centra i Ašrama, tako da visok nivo pozitivnosti Centra za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci i Ašrama nije mogao da utiče na očitavanja.

3.2 UAS očitavanja

Postoje 4 vrste UAS očitavanja

 • IR i UV : Postoje 2 vrste očitavanja negativnih energija i ona su označena sa IR (infracrveno) i UV (ultraljubičasto). IR označava slabiji oblik negativnih vibracija, dok UV označava intenzivniji oblik negativnih vibracija.
 • PA  : označava pozitivnu auru.
 • MA :  označava ukupno izmerenu auru specifičnu za subjekta na kome se meri.

Istraživački tim je često koristio ovaj instrument, tj. za pet godina izvršeno je otprilike 10.000 očitavanja objekata i zapaženo je da je UAS veoma precizan i  da odgovara očitavanjima  dobijenim putem šestog čula.

Sva UAS očitavanja učesnika su postala značajno negativnija nakon proslave Nove godine.

U grafikonu koji sledi, prikazano je kako su se povećala očitavanja IR negativne aure kod svakog od učesnika eksperimenta. Za tragaoce koji su imali duhovna ometanja, prosečno povećanje negativne IR aure u metrima je bilo 343%. Za tragaoce koji su smatrani pozitivnim, prosečno povećanje negativne IR aure u metrima je bilo 354%. Tragaoci koji su bili pozitivni su kasnije rekli da su tokom iščekivanja događaja bili ekstrovertni, manje stabilni i usredsređeni na predstojeću novogodišnju proslavu. Ovo bi moglo objasniti negativnu IR auru koja je detektovana kod svih pozitivnih tragalaca na početku eksperimenta kada su uzeta prva očitavanja.

Duhovna perspektiva o dočeku Nove GodineKao što je ranije navedeno, očitavanja negativne UV aure ukazuju na intenziviji oblik duhovnih ometanja. Na sledećem dijagramu možemo opaziti da je prosečno povećanje očitavanja negativne UV aure 291%. Kod pozitivnih tragalaca, kod svih osim jednog javilo se UV očitavanje, što je veoma neobično. Opažanje UV očitavanja može da ukaže na demonsku zaposednutost ili duhovno ometanje koje bi, ako se ne ispita, moglo da dovede do demonske zaposednutosti.

Duhovna perspektiva o dočeku Nove Godine

Napomena : Ovo su najviši nivoi negativnih IR i UV aura koje je do danas detektovao UAS u Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci i Ašramu. To ukazuje na ozbiljnost duhovnog uticaja koje je eksperiment imao na tragaoce koji su u njemu učestvovali, dakle ukazuje na ozbiljnost uticaja novogodišnjih proslava na svest učesnika.

Važno je napomenuti da je ovako drastično povećanje negativnosti primećeno uprkos činjenici da tragaoci nisu pili alkohol  niti  su koristili psihoaktivne supstance, što je uglavnom običaj na ovakvim događajima. Da su se zbog eksperimenta upustili u ove aktivnosti, posledice bi mogle biti još mnogo gore.

Napomena urednika : Prosečan ljubitelj žurki bi se tokom novogodišnje noći prepustio ispijanju  alkohola, konzumiranju mesa, pušenju i možda konzumiranju rekreativnih droga. Iz gornjih očitavanja  možemo zaključiti da bi takvi ljubitelji zabava izložili sebe  još većem  riziku da budu ugroženi na duhovnom nivou.

3.3 Nalazi dobijeni putem šestog čula

Dok su instrumenti kao što je UAS dobri alati za duhovno istraživanje, istinsko merenje i analiza suptilnih vibracija mogu se opaziti samo  putem šestog čula, za šta je potrebno biti na veoma naprednom duhovnom nivou. U timu za duhovna istraživanja postoje tragaoci koji zaista mogu da opaze vibracije koje emituju ljudi i objekti. Kada se nacrtaju, ti crteži služe kao duhovni rendgen i pružaju jasnu sliku o stvarnoj prirodi događaja kao što su novogodišnje proslave.

Gospođa Joja Vale, tragateljka SSRF-a koja crta slike zasnovane na duhovnom znanju, videla je da se tokom takvih proslava stvara intenzivan nivo ometajućih suptilnih vibracija. Ljudi su ovom prilikom bili prekriveni ometajućim vibracijama i generisala se energija koja stvara iluziju (Majavi-šakti). Energija koja stvara iluziju je činila da ljudi izgledaju atraktivno, ali to je bilo prividno. Negativne energije koje su bile prisutne i aktivne masovno su uticale i na ljude i na okolinu. Sve u svemu, proslave tokom novogodišnje noći imaju veoma štetan uticaj na ljude koji su prisutni na takvim svečanostima.

Duhovna perspektiva o dočeku Nove Godine

4. Anketa sa povratnim informacijama tragalaca

Tragaocima-učesnicima u eksperimentu su putem ankete postavljena pitanja o tome kako su se osećali pre nego što su otišli na proslavu, tokom nje i dan posle. Zbog redovne duhovne prakse, njihova sposobnosti šestog čula se aktivirala, tako da su mogli da opaze suptilne vibracije prisutne tokom proslave. Sledi rezime njihovih osećanja tokom eksperimenta i posle.

Pre odlaska

Većina tragalaca je primetila da su se povećale ekstrovertne misli kada su čuli da će da idu na doček Nove godine. Odmah su bili preplavljeni mislima o tome kako će se obući, o suprotnom polu i potrebi da privuku pažnju drugih. Takođe, misli o duhovnoj praksi su se smanjile.

Tokom eksperimenta

Tokom eksperimenta, tragaoci su uglavnom opazili da je okruženje bilo duhovno negativno i ispunjeno energijom koja stvara iluziju (Majavi-šakti). Tragaoci su osetili da su se negativne energije zapravo manifestovale i plesale kroz medijum ljudi na proslavi. Tragaoci su osetili da su i oni na mestu proslave bili pod uticajem negativnih energija. Kod tragalaca koji imaju duhovna ometanja, negativne energije koje ih zaposedaju počele su da se manifestuju. Manifestacije nisu bile očigledne i više su bile u obliku osećaja potrebe za plesom, a kod nekih je došlo do porasta seksualnih misli.

Napomena urednika : Muzika i ples negativnim energijama služe kao moćni mehanizmi za pribavljanje suptilne crne energije. Molimo  vas pogledajte video – Muzika i igra – duhovna perspektiva. Sa namerom da to učine, negativne energije se manifestuju kroz ljude na plesnom podijumu i izvode plesne pokrete koji povećavanju negativnost. Stoga, dok možda izgleda da ljudi energično plešu i uživaju, to može biti samo aktivnost negativnih energija.
Dan posle eksperimenta
Tragaoci su bili iscrpljeni, imali su bolove u telu i nizak nivo energije. Nije im bilo ni do čega. To je kod pojedinačnih tragalaca trajalo od jednog do tri dana nakon zabave. Oni su takođe imali osećaj da su im um i intelekt bili zamagljeni i stoga im je nedostajala jasnoća tokom dnevnih aktivnosti. Tragaocima sa duhovnim ometanjem je trebalo više vremena da se vrate u normalno stanje uprkos merama duhovnog isceljivanja koje su preduzimali.
Napomena urednika : Zbog svoje duhovne prakse, tragaoci su osetljiviji na opažanje duhovnih ometanja. Međutim, takođe zbog svoje duhovne prakse, oni mogu mnogo brže da smanje bilo kakav omotač  crne energije. Uprkos tome, tragaocima je trebalo od jednog do tri dana da povrate svoje duhovno stanje. Prosečna osoba nema tu sposobnost opažanja da je pod uticajem negativnih energija i da od njih treba da se oporavi primenom odgovarajućih mera. Otuda bi kod prosečne osobe štetan suptilni efekat ovakvih proslava mogao da traje duže.

Slede neki od komentaria tragalaca o tome kako su se osećali tokom eksperimenta.

 1. Okruženje je bilo ispunjeno Mohini (zavodljivim) i Majavi (iluziornim) vibracijama.
 2. Kada je muzika počela da trešti, osetio sam pritisak na mojoj Anahat-čakri (srčanoj čakri)
 3. Delovalo je da mesto ima svoju sopstvenu energiju, što znači da sam bio u stanju da plešem satima i da sam mogao da nastavim još mnogo sati nakon što smo otišli. Bila je to negativna sila i imala je sopstvenu snagu. Osetio sam da su neki izvođači imali duhovna ometanja.
 4. Osetio sam da je negativna energija koja me inače ometa dobijala mnogo energije iz okoline.
 5. Iako sam nekoliko puta pred kraj eksperimenta imao grčeve, osetio sam potrebu da nastavim sa plesom čim sam se osećao bolje.
 6. Osećao sam da su, osim tragalaca, okolina i ljudi tamo bili negativni. Ljudi su bili pijani i potpuno uronjeni u iluziorno uživanje kao da sanjaju.

5. Zaključak

Proslava novogodišnje noći u noćnom klubu ili baru možda izgleda kao bezazlen način da se proslavi praznik, ali ovaj eksperiment pokazuje da to značajno utiče na nas na duhovnom nivou. Duhovna negativnost koju neko pri tome pokupi može da utiče na tu osobu tokom dužeg vremenskog perioda. Iako posledice možda nisu odmah vidljive, povećanje duhovnog ometanja može da poveća simptome kao što su bolovi, negativne misli i duhovna ranjivost. Opažanje alarmantno velikih očitavanja negativne UV aure od strane UAS-a čak i kod tragalaca koji su bili duhovno pozitivni ukazuje na povećanu duhovnu ranjivost koja je rezultat prisustva tom događaju. Dugotrajno prisustvo očitane negativne UV aure može biti znak da je osoba zaposednuta negativnim energijama. Ovi zaključci se ne odnose samo na proslavu Nove godine već ukazuju da izlazak u barove i noćne klubove generalno ima negativan uticaj na duhovnom nivou. Osim toga, treba preispitati društveni standard da se Nova godina proslavlja u ponoć. To je stoga što je to vreme kada su aktivnosti negativnih energija u okolini široko rasprostranjene i prete da prerastu u problem.

Baš kao što na fizičkom nivou vodimo računa da ne idemo na mesta koja su fizički zagađena, tako je i na duhovnom nivou važno da se uzdržimo od poseta ili boravka na mestima koja su duhovno zagađena. Ako neko redovno i iskreno praktikuje Duhovnost, to samo po sebi pomaže u oporavku od duhovno štetnih stimulansa. Za one koji u životu ne obavljaju nijedan oblik duhovne prakse, proces duhovnog oporavka se možda nikada neće ni desiti. Oni ostaju obavijeni omotačem negativne crne energije, koji štetno i podmuklo deluje na njih bez njihovog znanja.

Redovno obavljanje duhovne prakse nam pomaže da steknemo pozitivnu energiju koja je potrebna da se prevaziđe bilo kakva negativnost koju smo možda pokupili na takvim proslavama. To nas takođe čini duhovno čistijima (satvik), što zauzvrat utiče na naše izbore i stil života na duhovno pozitivan način, tako da mi prirodno nismo skloni takvim aktivnostima. Tada smo sposobni da živimo na duhovno pozitivan način i krenemo ka Bogospoznaji, što je duhovna svrha života.