Ljudi slušaju različitu muziku i igraju različite igre na razne načine, zavisno od toga da li žele da poboljšaju svoju koncentraciju, da povećaju motivaciju ili jednostavno žele da se osećaju bolje. Da li ste znali da svaki put kad slušate muziku, ona će na vas vrlo verovatno uticati na duhovnom nivou? Ovo takođe važi i za igru. Da li ste znali da kroz muziku i igru možete da ostvarite duhovni napredak? Maharši Adijatma Višvavidjalaj i Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (Spiritual Science Research Foundation) predstavljaju edukativni video o duhovnim aspektima muzike i igre, nastao na temeljima dugogodišnjeg duhovnog istraživanja. Ovaj video prikazuje različite aspekte muzike i igara kojih verovatno do sada niste bili svesni.


Povezani članci