Voordelen van een gebed

 • Perfectioneert spirituele oefening: Het doen van een gebed beïnvloedt onze spirituele oefening op drie levels, doen, denken en houding:

  • Doen: Alle handelingen die voorafgaan aan het doen van een gebed voor spirituele voordeel worden uitgevoerd met spirituele emotie; aldus worden er minder fouten gemaakt. Dus door middel van het doen van een gebed, verschijnen verschillende handelingen (bijv. chanten, satsang, satseva, etc.) op een wijze volgens de manier God of de Guru (de begeleidende principe van God) wilt hoe de handelingen plaats moeten vinden.

  • Gedachte: Zover de geest actief is, zullen er gedachten zijn. Gedachten figureren als een obstakel tot de ontbinding van de geest. Onzinnige gedachten veroorzaken ook een verspilling van energie. Gebeden zijn een extreem handige en belangrijke manier om zulke energieverspilling te voorkomen. Gebeden verminderen stress en versterken contemplatie.

  • Houding: Een gebed dat gedaan wordt met spirituele emotie suggereert het process van contemplatie in een spiritueel zoekende, en dit assisteert hem in introvert te worden.

 • Verbetert de potentie van het chanten van de Naam van God: Een zoekende chant de Naam van God met het doel om God te realizeren. Alleen als het herhalend chanten van God’s Naam begeleidt wordt door intense motivatie voor Godsbewustzijn en spirituele emotie, zal het werkelijk effectief zijn. Een Heilige was zo verzonken in het chanten van de Naam van God dat Hij opmerkenswaardig werd voor de wereld. Zeldzaam komt er zo iemand voor, maar herhalende gebeden over het worden gezegend met het chanten van God’s Naam met kwaliteit, helpt in het vorderen van spirituele emotie en maakt het mogelijk dat onze offeringen van het chanten van de Naam van God Hem ook daadwerkelijk bereikt.

 • Goddelijke hulp bij spirituele oefening: Als een spiritueel zoekende oprecht tot God bidt om een specifieke handeling/gedachte/houding gerelateerd tot zijn of haar spirituele oefening, door hem (de spiritueel zoekende) uitgeoefend te laen worden, wordt een eigenlijk onwaarschijnlijk lijkende taak vervuld door de zegeningen van de Guru.

 • Verkrijgen van vergeving voor fouten: Als we een fout hebben gemaakt en een gebed doen en ons ook overgeven aan God of aan de Guru, dan zal God of de Guru ons vergeven voor onze fout. Maar het is wel belangrijk dat het gebed en de overgave dezelfde inspanning moeten hebben als de inzet gedaan voor de gemaakte fout.

 • Verminderen van de ego: Door te bidden tot God, smeken we Hem om genade, het is daarom een methode van tenietdoening van onze arrogantie of trots en door te bidden geven we nederig onze behoefte en menselijke zwakte toe aan God zowel als onze afhankelijkheid. Bidden helpt daarom om onze ego met een enorme kracht in een korte tijd door de zegeningen van God te laten verminderen. Zie het artikel over het belang van bidden.

 • Bescherming tegen negatieve energieën: Bidden is een krachtige methode om uwzelf te beschermen tegen negatieve energieën (spoken, demonen, duivels etc.) en het vormt een schild om u heen als bescherming.

 • Toename in vertrouwen: Als een gebed wordt beantwoordt, verkrijgen we meer vertrouwen in God en in de spirituele meester (Guru). Vertrouwen in God en in de Guru is het enige leidingsdraad of koers op het spirituele pad onderweg naar God.